Ga naar hoofdinhoud

Belangenvereniging blijft luis in de pels

Leunus van LierenEen paar weken geleden hoorde ik dat de KNHS wilde stoppen met de belangenvereniging voor dressuurruiters. Deze zou geen of weinig toegevoegde waarde hebben. Ik was daar verbolgen over. Het maakte op mij de indruk dat ik dus al die jaren voor niets in die club heb gezeten en tijd heb opgeofferd om vergaderingen bij te wonen. Tijdens Indoor Brabant zijn we met het bestuur bij elkaar gaan zitten. We hebben besloten dat we doorgaan, ook al krijgen we geen steun meer van de KNHS. Misschien hebben we weinig invloed, we vinden het toch belangrijk dat er vanuit de ruiters een geluid is te horen, ongeacht of de KNHS er gehoor aan geeft of niet.

De KNHS kan ons natuurlijk helemaal niet opheffen, dat kunnen we alleen zelf. Maar dat willen we helemaal niet. De steun van de KNHS bestond uit een financiële bijdrage voor het organiseren van bestuurs- en jaarvergaderingen en ik kreeg daarnaast een reiskostenvergoeding om zulke bijeenkomsten bij te wonen. De tijd die het me kost investeer ik er zelf in, omdat ik het belangrijk vind. Dat kost mij geld, want dan kan ik geen lessen geven, maar dat heb ik er graag voor over.

Lastig
Ik heb officieel niets gehoord van de KNHS, maar onze voorzitter Claire Mul kreeg het door. Ze schijnen er al langer mee bezig te zijn, want de andere belangenverenigingen bestaan volgens mij ook al niet meer. Het is al door de ledenraad. Het punt is dat die mensen geen idee hebben waar het over gaat. Als je zelf niet tot de groep dressuurruiters behoort, dan zegt zo’n belangenvereniging je natuurlijk niets. Alles geeft mij het gevoel dat de KNHS van ons af wil. Misschien is dat niet zo, maar zo ervaar ik het wel. Dan kunnen we tenminste niet meer lastig zijn. Of we dat waren? Nee, dat denk ik niet. Maar we gaven natuurlijk wel onze mening. Ik heb dat ook wel via de media gedaan. Misschien dat ze dat dan lastig vonden.

Eén van de punten waar we ons als belangenvereniging de laatste tijd mee bezig hebben gehouden, was het bij de basis voegen van de ZZ-Licht. De KNHS doet dat gewoon, ook al is iedereen tegen. Wij waren ook tegen. We kregen als commentaar dat we dat te laat hadden doorgegeven. Maar er was nog helemaal geen inspraakronde geweest. Vanaf het begin dat het speelde, hebben we aangegeven hoe we daarover dachten. Er is nooit over gestemd of zo, het werd doorgedrukt. Ik denk niet dat het de sport gaat dienen. Het niveau van de dressuur in Nederland is best goed, maar daar moet je wel hard aan blijven werken. De belangenvereniging denkt dat het overhevelen van het ZZ-Licht naar de basissport het niveau geen goed doet.

Bestaansrecht
Wat we als belangenvereniging bijvoorbeeld ook betreurden is dat de nationale kampioenschappen niet meer gezamenlijk op één locatie worden gehouden, zoals vroeger in Nijmegen. Dat was heel goed voor de sport. Iedereen kwam daar bij elkaar. Er heerste een sfeer van concurrentie, maar op een positieve manier. Alle ruiters konden elkaar zien rijden. Het was een goed concept.

Ik kan me niet herinneren dat er ooit een punt van de belangenvereniging door de KNHS is gehonoreerd. We hebben over bepaalde zaken wel brieven geschreven, maar daar werd niets mee gedaan. Toch denk ik dat we bestaansrecht hebben, en nu we niet langer door de KNHS worden gesteund misschien zelfs nog wel meer.

Er moet in mijn ogen een groep zijn die opkomt voor de belangen van de ruiters tegenover zo’n groot log instituut als de KNHS. Het geld moeten we dan maar op een andere manier bijeen zien te brengen. Er zit nog wel wat in kas, dus we kunnen nog even vooruit. En daarna? Daar hebben we nog geen concreet plan voor bedacht. We willen als bestuur in ieder geval doorzetten, een luis in de pels blijven. Het is gewoon belangrijk dat de stem van de ruiters wordt gehoord. Bijvoorbeeld over zaken als paardenwelzijn, waarin bepaalde maatregelen hun doel voorbij schieten. We kunnen via de media aan alle partijen laten weten hoe de ruiters daar in staan.

Leunus van Lieren is bestuurslid van de Belangenvereniging voor Dressuurruiters
Deze opinie verscheen vrijdag 1 april 2011 in De Paardenkrant

8 reacties op “Belangenvereniging blijft luis in de pels

 • Myrande van Os

  Ik ben het met bovenstaande helemaal eens. Zo is ook een jury belangenvereniging ontstaan (juryplatform). De KNHS zou juist blij moeten zijn met de betrokkenheid die deze mensen met de sport hebben. Het zijn allemaal vakmensen op hun gebied, die heel goed weten waar ze over praten.

  Ga vooral door en mijn steun hebben jullie.

 • don cuppen

  Ja Leunus, Ik heb het een paar jaar geleden al voorspeld dat dit zou gebeuren, eerst de ZZGP om zeep helpen en dan gewoon doorploegen tot we
  [ i.c. de KNHS] nergens tegenstand meer van ondervinden. Uitgestippeld KNHS beleid.

  vr.gr Don Cuppen; voormalig bestuurslid van de ZZGP / Belangenvereniging voor Dressuurruiters/
  v.m. Lid van de Ledenraad van de KNHS voor de ZZGP ruiters. Ex GP dressuurruiter

 • H.Paerels

  Het wordt steeds duidelijker dat de KNHS iedereen met een kritisch geluid als “lastig” ervaart.
  Hieruit blijkt eens te meer de noodzaak van het bestaan van deze Belangenvereniging.
  De invloed van de KNHS in zijn huidige monopoliepositie wordt te groot.

 • Theo

  Beste Leunes,

  Hoewel ik het volledig met je eens ben, is het allemaal wat laat. Jij en al je collega’s hebben jarenlang zitten slapen en hebben niet gezien dat er een polarisatie van de macht aanstaande was die de paardensport niet ten goede zou komen. Als sponsor van de NHS en KNF heb ik destijds de geldingsdrang van George de Jongh zich omvangrijk zien ontplooien. Één grote en alles overkoepelende organisatie onder zijn leiding en met vrijwel onbeperkte macht. Zonder aanzien des persoon werd iedereen hier aan opgeofferd. Nu, twintig jaar later is het zover, de teerling is geworpen en een voldongen feit. Maar dit gedrocht kon natuurlijk alleen maar ontstaan met de goedkeuring van de leden. Vaak vroeg ik me af op ledenvergaderingen, waar zijn nu al die ZZGP’ers, NVDR‘ers, etc. en zouden zij wel weten welke belangrijke stappen er nu ter stemming gebracht worden ? . Het uiteindelijke resultaat van de boven geschetste labiele opstelling is nu dat er vrijwel geen weg meer terug is en dat alle macht de afgelopen twintig jaar voetstoots naar de KNHS is over geheveld. Ergo ze zullen elke belangen behartigende instantie zien als een onbelangrijke “luis in de pels” en doorgaan met hun dictatoriale regime.

 • wolf

  Tja Het is allang bekend toch dat de KNHS er niet voor de ruiters zit maar puur voor eigenbelangrijkheid. Het meedogenloos om zeep helpen van ZZGP is daar een goed voorbeeld van.
  en zie wat er nu gebeurt het wordt bij de basissport aangeplakt. Weg vechtlust om daar ooit te kunnen rijden. Het stelt dus allemaal niet veel meer voor volgens de knhs.!
  Het knhs vergeet nog veel meer: al die wedstrijden worden mogelijk gemaakt door al die vrijwilligers die er geheel belangeloos hun vrije tijd, energie en veelal ook geld insteken en door deze mensen heeft het KNHS recht van bestaan, maar zelfs daar willen ze de zaken dirrigeren en hebben ze deze mensen niet in tel, laat staan dat ze gehoort worden en er wat mee gedaan wordt.

 • peter

  Het zou goed zijn als er weer een 2e sportbond naast de knhs zou komen. Een beetje concurrentie zou volgens mij geen kwaad kunnen.
  Vroeger met de knf, nkb en nbvr was het ook niet ideaal maar nu heeft 1 sportbond te veel macht. ook betreft de kosten e.d.

  Of zie ik dat verkeerd?

 • Anita

  Iets om over te gaan stemmen ?

 • tineke

  Begint er al iets te dagen? of is het nog steeds een zwart gat waar u zich in bevindt?

  Begeef u nooit op het politieke terrein is mijn devis! Daar zult u hélaas nooit de oplossing vinden voor uw problemen, vooral niet op korte termijn. Het kan wel 20 jaar duren voordat een voorstel gerealiseerd is op politiek vlak, dus is dit de meest efficiente wijze denkt u?

  nee wij, ruiters en dus betalende leden, hebben het recht aan onze hand en het zijn alleen wij die dingen kunnen veranderen door ons niet meer aan te sluiten bij dit soort politiek geengageerde organisaties. Zijn zij er voor ons, of zijn zij er voor henzelf..wat denkt u?

  Veel succes in elk geval.

  groeten, Tineke

Reacties zijn uitgeschakeld.

Lees ook