Ga naar hoofdinhoud

Bleker akkoord met richtlijnen SRP

Paard op stalStaatssecretaris Henk Bleker van EL&I liet vorige week in een brief aan de Tweede Kamer weten dat de Sectorraad Paarden (SRP) met de twaalf richtlijnen voor paardenhouders goede stappen heeft gezet om het welzijn van paarden in Nederland te verbeteren. Uiterlijk 1 september verwacht Bleker een nadere uitwerking van de basisregels. De SRP zag op een drietal punten een rol weggelegd voor de overheid. Deze verzoeken wijst Bleker grotendeels af.

De SRP heeft richtlijnen opgesteld op gebied van voeding, huisvesting en beweging, gezondheid en gedrag. De Dierenbescherming liet in een reactie op het plan weten dat de richtlijnen acceptabel zijn, uitgezonderd het aspect sociaal contact. De Dierenbescherming vindt dat het solitair huisvesten van een paard niet meer mogelijk mag zijn. Bleker is het daar niet mee eens. “Ik vind verplichting te ver gaan. Wel acht ik een goede voorlichting aan (toekomstige) paardenhouders over dit onderwerp van groot belang”, aldus Bleker.

Ingrijpen overheid
De SRP ziet een rol voor de overheid weggelegd in het uitfaseren van prikkeldraad, een periodieke keuring van paardentrailers en het ruimtelijke ordenings- en ontwikkelingsbeleid. Bleker heeft met Staatsbosbeheer, die het meeste terreinen in Nederland beheert, afspraken gemaakt over het prikkeldraad. In het kader van regulier onderhoud wordt het prikkeldraad vervangen door andere omheining, dit proces is inmiddels in gang gezet.

Bleker acht het niet nodig over te gaan op het invoeren van een verplichte periodieke keuring van trailers. “Volgens de Europese Transportverordening moeten voertuigen die levend vee vervoeren over langer dan 8 uur gekeurd worden. Bij vervoer over korter dan 8 uur is er geen periodieke keuring, maar gelden wel de algemene voorwaarden voor het vervoer van dieren uit dezelfde transportverordening: het voertuig moet veilig zijn en letsel en lijden moeten worden voorkomen. Bij aanhouding en constatering van overtreding kan de AID een boete opleggen. Daarnaast kan de sector zelf een belangrijke rol spelen bij de veiligheid van paardentrailers, bijvoorbeeld door middel van bewustwordingsacties op evenementen.”

Ook op gebied van ruimtelijke ordenings- en ontwikkelingsbeleid vindt hij het vastleggen van richtlijnen door de overheid onnodig. “Dit behoort tot de verantwoordelijkheid van gemeenten en provincies. Daarom adviseer ik de SRP om in samenwerking met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten en het vereniging van provincies IPO te proberen voor dergelijke knelpunten een oplossing te vinden. Overigens bestaat er al enkele jaren de handreiking Paardenhouderij en Ruimtelijke ordening. Deze handreiking is bedoeld als hulpmiddel voor gemeenten”, legt Bleker uit.

Gids van goede praktijken
De komende maanden gaat de SRP aan de slag met een Gids van goede praktijken waarin de richtlijnen verder worden uitgewerkt. Bleker: “Het is een leidraad voor paardenhouders hoe een paard op een goede manier kan worden gehouden en verzorgd. Een goedgekeurde gids is weliswaar niet algemeen verbindend, maar kan zowel voor de handhaving als de rechtspraktijk ondersteunend en behulpzaam zijn.” De staatssecretaris verwacht uiterlijk 1 september een nadere uitwerking van de basisregels, uitleg over de wijze waarop naleving kan worden gecontroleerd en een voorlichtingsplan. “Ik roep de SRP op om de Dierenbescherming en andere partijen actief te betrekken bij dit verdere proces.”

Lees hier de volledige brief van Bleker aan de Tweede Kamer.

Bron: Horses.nl

Lees ook:
Dierenbescherming: ‘Plan paardenwelzijn stap in de goede richting’ 
SRP komt met twaalf richtlijnen voor paardenwelzijn

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.