Ga naar hoofdinhoud

FNRS komt met tips voor getroffen ondernemers

Update
Het coronavirus houdt de hele wereld in zijn greep en natuurlijk ook de paardenbranche. De aangekondigde maatregelen hebben voor veel bedrijven vergaande gevolgen. Het virus overvalt ondernemend Nederland en daarmee de paardenhouders. Bedrijven zijn niet voorbereid en kunnen onverwachts in de problemen komen. De FNRS geeft in samenspraak met partner ABAB Accountants en Adviseurs tips voor ondernemers en zzp'ers die bijvoorbeeld in liquiditeitsnood komen.

Update: In tijden van een crisis zoals deze volgen ontwikkelingen zich in rap tempo op. De eerder door de FNRS benoemde regelingen zijn een paar uur na plaatsing alweer gewijzigd. Tijdens de persconferentie op dinsdagavond 17 maart kondigde het kabinet enkele nieuwe en gewijzigde noodmaatregelen voor ondernemers en zzp’ers aan. Doel is om naast onze gezondheid ook onze banen en inkomens te beschermen en de gevolgen voor zzp’ers, en ondernemers op te vangen. De maatregelen zorgen ervoor dat bedrijven hun personeel kunnen doorbetalen, bieden zelfstandigen een overbrugging en maken via versoepelde belastingregelingen, compensatie en extra kredietmogelijkheden mogelijk dat geld in de bedrijven blijft. Nog niet van alle maatregelen is bekend hoe hier gebruik van gemaakt kan worden. FNRS volgt de ontwikkelingen nauwgezet. Hieronder een korte opsomming van de aangekondigde maatregelen.

Belastingsuitstel

Getroffen ondernemers kunnen eenvoudiger uitstel van belasting aanvragen. De Belastingdienst stopt de invorderingen dan direct. Dit geldt voor de inkomsten-, vennootschaps-, loon- en omzetbelastingen (btw). Eventuele verzuimboetes voor het niet op tijd betalen, hoeven niet te worden betaald. Het is bovendien niet nodig meteen bewijsmateriaal mee te sturen. Daar krijgt de ondernemer langer de tijd voor. De invorderingsrente die normaal gesproken ingaat na het verstrijken van de betalingstermijn wordt tijdelijk verlaagd van 4% naar bijna 0%. Dit geldt voor alle belastingschulden. Ook het tarief van de belastingrente gaat tijdelijk naar bijna 0%. Deze verlaging zal gelden voor alle belastingen waarvoor belastingrente geldt. Het kabinet zal de belastingrente zo snel mogelijk aanpassen. Deze maatregel zorgt er voor dat uw kosten tijdelijk gereduceerd worden en dat u uw liquiditeit kunt behouden.

Noodloket met 4.000 euro per bedrijf

Er komt een noodloket, waar de zwaarst getroffen bedrijven direct 4.000 euro kunnen krijgen. Deze regeling is ervoor om ondernemers snel te helpen met hun liquiditeit.

Het kabinet presenteert op korte termijn een lijst met type bedrijven die voor deze regeling in aanmerking komen. Het is op het moment van schrijven nog niet duidelijk hoe u hier gebruik van kunt maken.

Tijdelijke regeling tegemoetkoming loonkosten

Een ondernemer die omzetverlies verwacht (minimaal 20%) kan bij het UWV voor een periode van drie maanden een tegemoetkoming in de loonkosten aanvragen (maximaal 90% van de loonsom, afhankelijk van het omzetverlies).  Tot vandaag nam de overheid tot maximaal 75 procent van het salaris over. In de nieuwe regeling wordt dat maximaal 90 procent. Dat betekent dat werkgevers veel minder hoeven bij te betalen om de salarissen aan te vullen. De regeling geldt ook voor werknemers met een nul-uren-contract en oproepkrachten. Daarnaast geldt de regeling met terugwerkende kracht vanaf 1 maart 2020.

De aanvraagprocedure was eerder gemaakt om een paar honderd bedrijven te ondersteunen. De capaciteit is de afgelopen dagen echter met tienduizenden overschreden. Deze nieuwe Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW) wordt zo spoedig mogelijk opengesteld en is de vervanger van de huidige werktijdverkorting.

Makkelijker geld lenen

Het wordt makkelijker voor bedrijven om geld te lenen bij de bank. Verschillende regelingen rondom het geven van kredieten worden verruimd. Hieronder vallen:

  • Garantie ondernemersfinanciering. In deze regeling staat de overheid garant voor de financiering. Dit is een nieuwe regeling dat kortweg de GO regeling genoemd wordt.
  • Qredits is een kredietverstrekker voor kleinere bedragen (microkredieten). De overheid ondersteund per direct met extra geld (6 miljoen EUR) om de rente op leningen te verlagen.
  • Verruiming BMKB regeling is een borgstelling voor MKB bedrijven. De regelingen worden in verband met het coronacrisis verruimd. De zogenaamde Tijdelijke Borgstelling Land- en Tuinbouwbedrijven van het Ministerie van LNV valt ook onder de regeling BMKB.

Het belangrijkste doel is om bedrijven deze lastige periode te kunnen overbruggen met extra financiële middelen. De regelingen worden door de banken in Nederland uitgevoerd. U kunt bij u uw lokale bank terecht voor meer informatie.

ZPP’ers: aanvullende inkomensondersteuning

Het kabinet stelt een tijdelijke, versoepelde regeling in om zelfstandig ondernemers, waaronder zzp’ers, te ondersteunen zodat zij hun bedrijf kunnen voortzetten. De regeling wordt uitgevoerd door gemeenten. Zelfstandigen kunnen voor een periode van drie maanden, via een versnelde procedure, aanvullende inkomensondersteuning krijgen voor levensonderhoud. Deze vult het inkomen aan tot het sociaal minimum en hoeft niet worden terugbetaald. Er is in deze tijdelijke bijstandsregeling voor zelfstandig ondernemers geen sprake van een vermogens- of partnertoets. Ondersteuning volgens deze tijdelijke regeling is ook mogelijk in de vorm van een lening voor bedrijfskapitaal, tegen een verlaagd rentepercentage.

Het kabinet zet alles op alles om te voorkomen dat bedrijven omvallen en mensen hun baan verliezen. Toch kunnen bovenstaande maatregelen niet alle problemen oplossen. Om ondernemers te helpen is het kabinet bereid de staatsschuld te laten oplopen.

Naar aanleiding van het laatste nieuws omtrent het Coronavirus kunnen wij ons voorstellen dat u nog meer vragen heeft. Het UWV heeft een webpagina met de meest gestelde vragen opgesteld.
De KVK heeft voor ondernemers het zogeheten ‘coronaloket’ geopend. Hier kunt u zowel digitaal als telefonisch terecht voor vragen omtrent het coronavirus.

Bron: FNRS en partner ABAB Accountants en Adviseurs

Topics van dit bericht

Selecteer een topic en vind alle berichten over dit onderwerp onder "Mijn nieuws".
Lees meer over topics .

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Lees ook