Ga naar hoofdinhoud

Treiteren geen bezwaar

Bouwvergunning Omwonenden kunnen veel te gemakkelijk bezwaar maken tegen een bouwvergunning. Van verschillende kanten hoor je verhalen van paardenhouders die een rijhal willen bouwen en daarbij moeten beschikken over een enorm lange adem. Bezwaarmakers kunnen een bouw namelijk langdurig vertragen. Ik zeg vertragen, niet stopzetten, want in de meeste gevallen komt de rijhal er toch wel.

Wat drijft een bezwaarmaker? Vaak zijn het juist de wat verder weg wonende buren die tot in den treure dingen zoeken om een bezwaar mee te motiveren. Heel soms is het bezwaar terecht. Meestal niet. Soms vind ik bezwaar maken op jennen of treiteren lijken en dat kan toch niet de bedoeling zijn?

Maneges worden steeds schaarser. Het wordt de beginnende manegehouder ook absoluut niet gemakkelijk gemaakt. Een van de redenen is dat het zo gemakkelijk is om bezwaar te maken. Je zoekt iets waarmee je het bezwaar kunt motiveren, zet dat op papier en doet het in de brievenbus. Vervolgens wacht je af wat er gebeurt. Hiermee dwing je in enkele gevallen een tijdelijke bouwstop af. Je vertraagt de komst van de rijhal bijna zeker met maanden, zo niet jaren.

Stel er is een instructeur met wat land en een paar pony’s. Droom van de instructeur is om een binnenhal te bouwen. Lesgeven in de buitenbak gaat het grootste deel van het jaar wel, maar het is fijn als de lessen bij slecht weer ook doorgang kunnen vinden. De spanten voor een hal op eigen terrein liggen al geruime tijd klaar, maar een stel buren ziet de hal niet zitten. Hun motivatie kan een belemmerd uitzicht zijn en daar valt nog wel wat voor te zeggen. Dat is niet als die buren honderden meters bij de hal vandaan wonen en de bouwers zelfs de plannen wijzigen en de hal op een andere plek van het eigen terrein bouwen.

Wordt het bezwaar ongegrond verklaard, dan grijpen bezwaarmakers naar minder voor de hand liggende argumenten. Een plantje dat dreigt uit te sterven, vleermuizen in de bomen en andere bedreigde diersoorten die wel eens op het beoogde bouwterrein zouden kunnen leven. Maakten ze zich al eerder druk om deze flora en fauna of zijn ze die gaan koesteren toen ze merkten dat hier weer een goed argument binnen handbereik lag?

Degenen die de hal willen bouwen zijn vaak de beroerdsten niet en best bereid te overleggen en bouwplannen aan te passen. De bezwaarmaker gooit vaak al voor die tijd de kont tegen de krib. Praten is niet mogelijk. Beseft de buur wel dat de rijhal er in de meeste gevallen uiteindelijk toch wel komt en dat hij door zijn gedrag de verhoudingen met zijn nieuwe buren verstoort? Of waren die verhoudingen al verstoord en wil de bezwaarmaker het z’n buur daarom lastig maken?

Wat moet er veranderen zodat men in de toekomst alleen bezwaar maakt als dit terecht is? Is het een idee om personen vooraf te laten betalen voor indienen van een bezwaar? Mocht de rechter de bezwaarmaker in het gelijk stellen, dan krijgt diegene zijn geld terug. In de praktijk blijkt vaak dat bezwaarmakers stoppen met procederen op het moment dat het hen geld gaat kosten of als ze zelf onderzoeken moeten laten uitvoeren.

Mensen moeten bezwaar kunnen maken. Daar ben ik het mee eens. Maar bezwaar maken moet geen treiteren worden.

Daniëlle Carrière, redacteur
Deze column verscheen vrijdag 11 december in De Paardenkrant.

Topics van dit bericht

Selecteer een topic en vind alle berichten over dit onderwerp onder "Mijn nieuws".
Lees meer over topics .

6 reacties op “Treiteren geen bezwaar

 • mr. P.L.J. Verhoef

  Helaas kent de Algemene wet bestuursrecht een uitgebreide mogelijkheid voor omwonenden (mits zij – gezien bijv. de afstand – belanghebbende zijn, bezwaar te maken. Wettelijk is het verboden om daarvoor geld te vragen. Anderzijds is het ook zo dat het maken van bezwaar de bouwvergunning niet schorst. De vergunninghouder heeft een bouwtitel en mag (op eigen risico weliswaar) gaan bouwen. De buren zullen dan de bestuursrechter moeten vragen de bouwvergunning te schorsten, en dat kost hen griffierecht. Voordeel is dat je snel een voorlopig oordeel van de rechter krijgt of de vergunning rechtmatig is. Hetzelfde geldt na de beslissing op bezwaar. Is het bezwaar gegrond en ga je bouwen en de buren gaan in beroep bij de rechtbank, dan schorst dat ook niet en moeten zij (opnieuw) schorsing van de vergunning vragen. Het grote voordeel is dat de rechter in de meeste gevallen tevens uitspraak doet in het beroep (kortsluiten noem je dat) en dan is de tijdwinst aanzienlijk.9091

 • anoniem

  Goed verwoord wij zitten precies in dezelfde situatie, het duurt nu al 8 jaar.
  Wat kunnen mensen elkaar het toch het moeilijk maken.
  Het is te triest voor woorden. Elkaar iets gunnnen daar hebben ze nog nooit van gehoord!!

 • Ad van Beek

  Nisschien is het eens een idee om bouvergunningen in het buitengebied en zeker die voor de paardenhouderij meer centraal te beoordelen. lokale ambtenaren kennen vaak de regelgeving qua welzijn e.d niet en verlenen te pas en te onpas vergunningen die niet stroken met de ( toekomstige ) welzijnsnormen. Verder kan op deze manier vriendjespolitiek en belangenverstrengeling meer voorkomen worden. Bovendien kan er een soort kenniscentrum voorde paardenhouderij ontstaan waar een ieder gebruik van kan maken.

 • Mavabo-Stables

  Ook wij worden al jaren lang lastig gevallen door onze BURGER buren. Ze nemen een slachtoffer rol aan en houden deze al 40 jaar vol. 35 jaar was er een varkenshouderij, nu een sinds enkele jaren paardenhouderij. Een erg mooie verbetering, voor iedereen!
  De bouw heeft ook mede door diverse wijzigingen en protesten erg lang geduurd. Nu de stal klaar is en de rijhal gezet drijgen ze nog steeds en onze buren gaan door tot aan de raad van staten, zoals ze zeggen.
  Helaas hebben onze buren geld genoeg voor dure advokaten en hebben ze ook tijd genoeg om alle regels en wetten van top tot teen te bestuderen.
  Want ja, wat moet je anders als je 65+ bent en je je niet op een andere manier kan bezig houden dan zich de hele dag te bekommeren om de leefwijze van de buren…

 • anoniem

  De opmerking van de heer Van Beek over het welzijn kan ik toejuichen. Het lijkt mij alleen de taak van de aanvrager om te zorgen voor het welzijn van zijn dieren. De aanvraag om bouwvergunning wordt getoetst an het bestemmingsplan, welstandseisen en bouwtechnische eisen. Voldoet het plan aan al deze punten, kan de gemeente niet anders dan de bouwvergunning verlenen. Of de stallen dan groot genoeg zijn voor de paarden, is geen discussiepunt, hiervoor moet de aanvrager zelf zorgen.
  Bezwaarprocedures kunnen inderdaad oneindig lang duren, en zelfs dan ben je er nog niet want de bezwaarmakers kunnen ook om de haverklap een handhavingsverzoek indienen bij de gemeente. Het is dus inderdaad een kwestie van een lange adem als je iets wilt realiseren waar je buren niet blij mee zijn. Wat je vaak ziet, is dat mensen vanuit de stad naar het buitengebied zijn verhuisd, maar vervolgens gaan klagen over stankoverlast van een nabij gelegen agrarier. Helaas, maar waar. Ik kan er verder maar eend ing over zeggen; zorg als ondernemer dat je voldoet aan de regelgeving, dan trek je uiteindelijk aan het langste eind.

 • anoniem

  Helaas is het op het moment nog steeds het geval dat een bezwaarmaker (indien belanghebbend in de zin van de wet) allerlei argumenten kan aandragen die voor hemzelf helemaal niet zo relevant zijn. Er gaan vaak stemmen op om dit te veranderen, maar dit is moeilijk te regelen waardoor dit nog niet is gebeurd.

  Een advocaat of goede adviseur kan in het voortraject al meehelpen om zoveel mogelijk bezwaren te helpen voorkomen. Aan te raden is dan ook om bij omvangrijke bouwplannen al op voorhand advies in te winnen zodat het traject zo goed mogelijk verloopt. Hieronder kan gedacht worden aan gesprekken met de omwonenden en met de politiek en aan het controleren van een goed verloop van het traject van de afgifte van de bouwvergunning. Gemeenten maken hier namelijk ook erg vaak fouten.

  Ook wanneer alsnog bezwaar wordt gemaakt of beroep wordt ingesteld kan een goede adviseur belangrijk zijn voor het zo soepel mogelijk laten verlopen van het traject. Vraag van tevoren wel goed aan de jurist of adviseur hoeveel tijd hij of zij denkt te besteden aan de zaak ivm de kosten en denk aan de kosten/baten analyse. De kosten van een goede (erg belangrijk) advocaat of adviseur kunnen vaak gecompenseerd worden doordat veel tijd wordt gewonnen.
  Denk tenslotte goed na over wat voor advocaat of adviseur je om advies vraagt. Met klem aan te raden is een advocaat of adviseur die veel weet van bestuursrecht (de verhouding tussen overheid en burger) en een een specialisatie heeft in het vastgoed/ ruimtelijke ordeningsrecht. Dat een jurist of adviseur verstand heeft van paarden is handig, maar niet noodzakelijk.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Lees ook