KNHS Ledenraad: plannen voor de komende vijf jaar goedgekeurd Exclusief

Een goedgevulde agenda en foyer tijdens de Ledenraadsvergadering van de KNHS maandagavond. Na een lastige periode wil de KNHS aan de slag om, met een aantal nieuwe mensen in het bestuur en in de diverse commissies, een flinke verbeteringsslag te maken.


Punt één van het verhaal van interim-directeur Theo Fledderus: communicatie. “In lastige tijden dek je elkaar en ben je intern heel hard aan het werk. Maar daarvan is buiten de muren weinig merkbaar. We proberen nu de ramen open te zetten, mensen uit te nodigen voor een gesprek, elkaar op te zoeken en onduidelijkheid weg te nemen.”
Opleidingen is punt twee, want “opleiden is één van onze belangrijkste taken als sportbond.” De opleidingen worden een stuk praktijkgerichter en daarmee ook langer. Binnenkort verschijnt er een artikel waarin Marion Schreuder een en ander uitlegt. Ook de lancering van een buitenrij-app en het hernieuwen van de samenwerking van de FNRS worden besproken door Fledderus.

NHC, wat willen we daarmee?

Belangrijker lijken de afspraken die, op aanraden van intermediairs Jaap Werners en Ieko Sevinga, gemaakt zijn met de Ledenraad. Fledderus: “Zij hebben onder andere gezocht naar nieuwe bestuursleden – daar komen we later op terug. Verder adviseren zij om periodiek te evalueren hoe de wisselwerking tussen Ledenraad, Bestuur en Werkorganisatie verloopt. Gewoon, met de benen op tafel bespreken hoe het gaat. Daarnaast adviseren zij om een werkgroep op te richten met afgevaardigden uit Bestuur, Ledenraad en Directie die aan de slag gaat met het Nationaal Hippisch Centrum. Wat willen we daarmee? Richten we ons op commerciële evenementen die geld in het laatje brengen, of houden we het vooral toegankelijk voor onze leden? We moeten waarschijnlijk op zoek naar een goede mix.”

Zo slecht niet

Fledderus zet uiteen hoe de meerjarenstrategie ‘Van hand veranderen’ eruit ziet. Qua financiën gaat het volgens hem helemaal niet zo slecht. “Er gaan geruchten als ‘wat gaat het slecht met de KNHS’. Ik kan jullie vertellen: dat is niet waar. Het tekort dat is ontstaan door het wegvallen van Rabobank als hoofdsponsor is ruimschoots aangevuld door een aantal kleinere sponsors.” Het aanboren van nieuwe inkomstenbronnen en zakelijker opereren’ zijn overigens nog steeds onderdeel van het meerjarenbeleidsplan. Het plan wordt na stemming aangenomen.

Achterban

Scheidend bestuurders Theo Ploegmakers en Max Bentum refereren in hun afscheidsspeech allebei aan de lastige voorgaande periode. Max Bentum: “De KNHS is neergezet op een wijze die ik totaal niet herken.” Ook vraagt hij zich hardop af wie ‘de achterban’ is. “Is dat een groep mensen die elkaar gevonden heeft op social media? Of is dat de veel grotere groep die in stilte de sport beoefent?” De Ledenraadsleden roept hij op om wel naar iedereen te luisteren, maar ook het eigen gevoel te volgen bij het nemen van beslissingen. “Besluit in het belang van de sporters, de sport en het paard. Laat u niet beperken. U weet zelf het beste wat goed is.”

Eén KNHS

Ploegmakers geeft aan dat aandacht voor welzijn wat hem betreft boven aan de prioriteitenlijst dient te staan. “We kunnen alleen sporten met paarden als de maatschappij ons dat toestaat. Daar ligt een opgave die groter is dan wij denken. Een lastige opgave, want wat is welzijn? Toch moeten we heel veel tijd aan dit onderwerp gaan besteden.” Tot slot stelde Ploegmakers dat niemand zich zorgen hoeft te maken over ‘mensen die roepen dat er een bond bij moet komen’. “Er is maar één bond, en dat is de KNHS. En daar ben ik trots op.”

Veranderingen

Het voorstel tot benoeming van Cees Roozemond als voorzitter en Aukje Kroondijk als bestuurslid wordt door de Ledenraad aangenomen. Gina Zoer, die met ‘de harde kern’ van de KNHS Ledengroep op Facebook de vergadering bijwoonde, geeft desgevraagd aan dat ze blij is met de nieuwe bestuursleden. “Tijd voor de noodzakelijke veranderingen. Onze input ligt bij directie, bestuur en Ledenraad en we houden in de gaten wat er nu mee gedaan wordt.”

Bron: Paardenkrant – Horses.nl

Reageer
Discussie zien we graag op Horses, maar wel met respect voor elkaar. Wij vragen daarom om onder volledige naam te reageren. Reacties zonder naamsvermelding kunnen zonder opgave van reden worden verwijderd. Om de toegankelijkheid en leesbaarheid van de discussie te bevorderen geldt een maximale reactielengte van 250 woorden. Lees hier alle voorwaarden.