Ga naar hoofdinhoud

KNHS-voorzitter Van den Heuvel herkozen

Ledenraad KNHS 20 december 2007 KNHS-voorzitter Martien van den Heuvel is donderdag 20 december door de Ledenraad bij acclamatie herkozen voor een derde periode van drie jaar. Ook bestuurslid Maria Henneman (portefeuille communicatie) werd herbenoemd voor drie jaar.


Van den Heuvel, die direct na de fusie in 2002 startte als voorzitter, dankte de ledenraad voor deze herbenoeming: “Ik ben heel blij dat ik in de gelegenheid wordt gesteld om het karwei af te maken”. Van den Heuvel keek even vooruit naar hetgeen wat op de planning staat de komende tijd, onder andere de ondersteuning aan lokale verenigingen en de verhuizing van de werkorganisatie naar het nieuw gebouwde kantoorpand op het KNHS-centrum. Verder liet hij weten enorm trots te zijn op de fantastische prestaties van de topsporters de afgelopen jaren. Henneman liet weten dat de KNHS in de afgelopen drie jaar dat zij bestuurslid is steeds verder aan t professionaliseren is. Als voorbeeld noemde ze de nieuwe mediamix (PaardenSport, website en digitale nieuwsbrieven). “Het is leuk om bestuurslid te zijn bij een organisatie waar iedereen zo gemotiveerd is om iets van onze sport te maken. Ook de landelijke media zien onze sport steeds meer staan, maar er is nog wel wat zendingswerk te doen. Onze sport is veel groter en heeft veel meer emotie dan veel mensen denken’’, aldus Henneman. Fusie KNHS Recreatiesportvereniging De Ledenraad ging akkoord met de fusie tussen de KNHS en de KNHS Recreatiesportvereniging per 1 januari 2008. De KNHS is het bestuur van de Recreatiesportvereniging, bestaande uit Boudewijn Commandeur, Harry Bodifée, Bert Veld en Elizabeth Rosheuvel, zeer dankbaar voor hun inspanningen. Zij zijn er samen met de afgevaardigden in geslaagd de recreatiesport een volwaardige plek binnen de KNHS te geven. Vanaf 1 januari 2008 adviseert het Recreatieplatform het Federatiebestuur en de werkorganisatie over alle zaken die betrekking hebben op de Recreatiesport. Het Recreatieplatform wordt voorgezeten door Federatiebestuurslid Clémence Ross en bestaat daarnaast uit de elf ledenraadsleden voor de recreatiesport. Boudewijn Commandeur overhandigde tijdens de Ledenraad het eerste exemplaar van het boekje KNHS Recreatiesportvereniging, Recrea(c)tief 2002-2007 aan KNHS-voorzitter Martien van den Heuvel. Overeenkomst KNHS en VVCO De KNHS is tot horizontale aansluiting van de VVCO (Vereniging Voor Concours hippique gevende Organisaties) overgegaan. Voorheen was de VVCO, opgericht in 1977, als lidvereniging bij de KNHS aangesloten. Met de horizontale aansluiting is de VVCO als belangenbehartiger van wedstrijdgevende organisaties autonoom. Er is een overeenkomst tussen de KNHS en de VVCO opgesteld waarin de samenwerking wordt geregeld. Reglementswijzigingen In het KNHS Tuchtreglement werd een wijziging voorgesteld die betrekking heeft tot de wijze waarop het secretariaat van de tuchtrechtelijke colleges gevoerd wordt. De organisatorische wijziging is voor leden van de KNHS niet merkbaar, maar zorgt ervoor dat het secretariaat van de tuchtrechtelijke colleges ook buiten de werkorganisatie kan worden gepositioneerd. De Ledenraad stemde met deze wijziging in per 1 januari 2008. In het Algemeen Wedstrijdreglement worden per 1 april 2008 wijzigingen doorgevoerd met betrekking tot onder meer het (tijdig) aanvragen van goedkeuring voor wedstrijden en het (tijdig) doorgeven van de officials door wedstrijdgevende organisaties, de algemene taken van een official, de mogelijkheid om een hermeting van een pony aan te vragen door in functie zijnde officials op een wedstrijd, de verplichting dat wanneer aan internationale wedstrijden wordt deelgenomen met een pony dat eveneens aan de KNHS-regels voor wat betreft de meting en meethistorie moet worden voldaan, de expliciete vermelding dat deelnemers verantwoordelijk zijn voor het gedrag van hun helpers/begeleiders en tenslotte wordt de term ‘steward’ uit het reglement ongeoorloofde Middelen voor het paard geschrapt. Voor de Aangespannen Sport zullen per 1 april 2008 wijzigingen worden doorgevoerd met betrekking tot de mogelijkheid om over-en-weer te starten en de mogelijkheid om Sterrenconcoursen te organiseren. Voor de nationale concoursen komt de mogelijkheid om rubrieken te splitsen of een voorselectie te laten verrijden te vervallen en wordt een wijziging doorgevoerd om de inspectie sneller te kunnen laten verlopen. Herbenoeming leden tuchtrechtelijke colleges De leden van de tuchtrechtelijke colleges (het Tuchtcollege en de Raad van Appèl) van de KNHS zijn herbenoemd door de Ledenraad. De leden hebben twee zittingstermijnen van drie jaar achter de rug en zijn nog eenmaal voor een periode van drie jaar herbenoemd. Voor het Tuchtcollege betreffen dit: de heer mr. J.J. Veldhuis (voorzitter), de heer Mr. L.P. Mertens (1e waarnemend voorzitter), de heer drs. H. Bouwman (lid), de heer W.C.H. Brunekreef (lid), mevrouw mr. A.J.H.W. Coppelmans (lid), de heer J.C.M. van Dijk (lid), de heer T.J. Platenkamp (lid), mevrouw mr. H.A. Verbakel-van Bommel (lid), de heer A. van den Berg (secretaris) en voor de Raad van Appèl zijn de heren mr. P.A. Nouwen (voorzitter), mr. ing. A. van Weverwijk (secretaris), mr. L.P. van den Blink (lid), mr. T.H. Joustra (lid), mr. W.P. Scheltema (lid) en de heer C.W.J. Baron de Weichs de Wenne (lid) herbenoemd. Om de continuïteit in de komende jaren te waarborgen is in overleg met de voorzitters een rooster van aftreden opgesteld, dat door de Ledenraad is vastgesteld. Koninklijke onderscheiding voor Boudewijn Commandeur De Ledenraad werd afgesloten met een wel heel bijzonder moment. Aftredend voorzitter Boudewijn Commandeur ontving uit handen van minister van LNV Gerda Verburg een koninklijke onderscheiding. Commandeur werd benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau voor zijn doorzettingsvermogen om de belangen van de recreatieve ruiters en menners binnen de KNHS te behartigen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.