Ga naar hoofdinhoud

KWPN mag directeur Emiel Nijhoff niet ontslaan

Update
kwpn-kantoor
Foto: Paardenkrant / Melanie Brevink

Het KWPN mag directeur Johan Knaap wél, maar diens collega-directeur Emiel Nijhoff niet ontslaan. De kantonrechter van de Rechtbank Gelderland wees de vordering van het KWPN tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst met Nijhoff (die pas begin dit jaar definitief werd gesloten) af.


Volgens de beschikking van de rechter is de verstoorde arbeidsrelatie niet aan directeur Nijhoff te wijten en lijkt herstel van de relatie mogelijk. Omdat eerst (een begin van) herstel nodig zal zijn, wordt de tewerkstelling op termijn toegewezen.

Verder moet het KWPN-bestuur met Emiel Nijhoff aan tafel om de hoogte van zijn salaris en de eventuele toekenning van een bonus over 2017 te bespreken.

Ongegronde aantijgingen

De kantonrechter maakt korte metten met de stelling van het KWPN dat door toedoen van Emiel Nijhoff de verhoudingen onwerkbaar zijn geworden. “Uit de stukken blijkt immers, dat Nijhoff niet is geïnformeerd over de inhoud van de door Johan Knaap aan het AB verstrekte lijst met ‘issues’ van 25 januari 2018.” Dit betrof een serie aantijgingen van Knaap aan het adres van Nijhoff, die na onderzoek door een fiscale rechercheur van BDO ongegrond bleken.

Voormalige penningmeester

Evenmin is Nijhoff geïnformeerd over het verzoek van het AB aan voormalig penningmeester Robert Muntel om deze lijst van commentaar te voorzien. Noch mocht Nijhoff de bevinding van Muntel vernemen, namelijk dat er geen integriteitsprobleem was.

Zeer ernstige beschuldiging

Citaat uit de beschikking: “Het AB had ook uit de aard van de zaak moeten begrijpen, dat het stellen van een integriteitsprobleem een zeer ernstig beschuldiging is, waarvan de beschuldigde kennis wil nemen om zich daartegen te verweren. In het kader van een zorgvuldige behandeling van de klacht van Johan Knaap had directe hoor en wederhoor dienen plaats te vinden. Het is onbegrijpelijk dat Nijhoff pas uit het verzoekschrift kennis heeft kunnen van de door Knaap opgestelde lijst. (…) Het had op de weg van het AB gelegen om eerst hoor en wederhoor toe te passen op de beschuldiging en pas daarna te beslissen over eventuele vervolgstappen.”

Personeelsvertegenwoordiging

Uit de beschikking blijkt dat er gedurende de eerste twee jaar van zijn dienstverband bij KWPN geen kritiek op het functioneren van Emiel Nijhoff was. Op 30 januari 2018 heeft de Personeelsvertegenwoordiging (PVT)  in een brief aan het Algemeen Bestuur kritiek geuit op het functioneren van Nijhoff. Hij zou medewerkers onder druk hebben gezet, geïntimideerd en hij zou hebben aangestuurd op ‘zelf ontslag nemen’ door de werknemer.

Geen functioneringsgesprek

De kantonrechter verwijt het AB echter dat het de kritiek aanvankelijk niet kenbaar heeft gemaakt aan Nijhoff. Pas na ontvangst van de tweede brief, in maart 2018, zijn beide brieven in een bijlage van een e-mail over een ander onderwerp aan Nijhoff toegezonden. KWPN zag in de kritiek van de PVT geen aanleiding voor een (functionerings)gesprek met Nijhoff.

‘Gebeten hond’

Citaat beschikking: “Toch heeft KWPN ook deze omstandigheden in negatieve zin meegewogen in haar beslissing tot het op non-actief stellen en het inzetten van een ontbindingsprocedure. Nijhoff stelt dat de genoemde knelpunten voor het grootste deel te verklaren zijn uit het feit dat KWPN zich in een transitietraject bevindt, waarbij beleidswijzigingen soms leiden tot voor individuele medewerkers onaangename veranderingen. Nijhoff is als uitvoerder van dat beleid dan de ‘gebeten hond’. (….) Wat daarvan ook zij, disfunctioneren is niet aan het verzoek van KWPN ten grondslag gelegd, zodat daarover in dit geding geen oordeel wordt gevraagd en gegeven.”

Personele strubbelingen

De rechter oordeelt dat het bestuur aan Emiel Nijhoff de kans had moeten geven de klachten te weerleggen of de verhouding met de PVT te verbeteren en kent aan de personele strubbelingen geen relevante waarde toe.

Invoelbaar

Kantonrechter mr. M. Engelbert-Clarenbeek concludeert dat de huidige situatie niet zozeer door toedoen van Emiel Nijhoff  is ontstaan, maar veel meer voor rekening komt van het Algemeen Bestuur. Citaat beschikking: “Het is wel invoelbaar dat, zoals ter zitting opgemerkt, een (vrijwilligers)bestuur dat direct na aantreden van twee van haar leden wordt geconfronteerd met grote directieproblemen, niet altijd meteen de juiste handelswijze voor ogen heeft, maar dit mag niet voor risico van Nijhoff komen. Van KWPN mag worden verlangd dat zij zich alsnog inspant om de verhoudingen tussen Nijhoff, het AB en de medewerkers/PVT (waar nodig) te verbeteren. Nu in de eveneens vandaag uitgesproken beslissing in de procedure tegen Johan Knaap is geoordeeld dat de arbeidsovereenkomst met hem wel wordt ontbonden, zal de stroeve verhouding binnen de directie niet langer in de weg hoeven staan aan herstel van de overige verhoudingen. Het verzoek van KWPN zal dan ook niet toegewezen worden.”

Verbetering van de verhoudingen

“Uit de stukken en de zitting is meer dan duidelijk dat een wedertewerkstelling niet zal kunnen plaatsvinden zonder dat eerst aan de (…) verbetering van de verhoudingen wordt gewerkt. Ook Nijhoff zelf heeft ter zitting verklaard dat er wel eerst een ‘goed gesprek’ nodig zal zijn met het AB. Denkbaar is dat het AB de signalen van de PVT ook in een dergelijk gesprek zal willen betrekken. Bij de toewijzing van de tewerkstelling zal daarom een termijn van (maximaal) zes weken worden aangehouden”, aldus de beschikking van de kantonrechter.

Herstel

Praktisch gesproken wordt er nu een inspanning verwacht van alle betrokken partijen, maar zeker ook van het Algemeen Bestuur, om de arbeidsrelatie met Emiel Nijhoff te herstellen. Uiterlijk 12 november moet Emiel Nijhoff weer werkzaam zijn op het KWPN-kantoor.

Lees hier het vonnis.

Bron: Paardenkrant-Horses.nl

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Lees ook