Ga naar hoofdinhoud

Laat je horen! Open brief aan de KNHS

Aad van der Burg heeft een open brief geschreven aan de KNHS. Hij verwijt dat de KNHS haar leden in het duister houdt omtrent organisatorische kwesties en doet in onderstaande brief zijn beklag. 

Geachte ledenraad van de KNHS,

Bij dezen richt ik mij middels een open brief aan u via mijn ledenraadsvertegenwoordiger.
Ik heb de laatste tijd behoorlijk veel mensen gesproken aangaande de huidige situatie bij de KNHS, veelal leden maar ook mensen die meer zijdelings bij de paardensport betrokken zijn of opgegeven hebben lid te blijven om redenen weergeven ook op de facebookpagina van KNHS ledengroep. In gesprekken viel mij op dat nog steeds heel veel leden geheel of nagenoeg geheel onwetend zijn en worden gehouden. Hier schort het dus wederom nog steeds compleet aan informatie voorziening aan de leden. Als er een verzekering moet worden verkocht worden alle middelen inclusief een mailing per post en mail aangewend maar van de belangrijke organisatorische kwesties komt maar sporadisch iets naar buiten.

Vier categorieën

De leden die ik heb gesproken waren grofweg te verdelen in vier categorieën:
1. Een groep die wel wat had gehoord maar het allemaal wel goed vonden, “ze doen toch waar ze zin in hebben” is dan een veelgehoorde kreet. Niet goed natuurlijk. Die hebben het al opgegeven. Betalen stilzwijgend meer en/of haken daarom mede op enig moment af.
2. Een groep die er wel meer van wist maar niet naar buiten durft te komen met hun mening (vaak ook officials die de gedragscode hebben getekend) of leden die andere belangen hebben waarvan ze bang zijn dat die in het gedrang komen als ze hun mening uiten.
3. Leden die totaal onwetend waren maar na de nodige uitleg en toelichting behoorlijk verontrust waren over de huidige situatie en zich er gaandeweg meer in verdiepen o.a. via de KNHS ledengroep.
4. Leden die meer op de hoogte zijn en zonder uitzondering vinden dat de KNHS in een heel beroerde en ongewenste positie terecht is gekomen.
De gemene deler van deze vier groepen is dat ze zich allemaal afvragen wat de ledenraad dan doet en WAAROM de ledenraad niet ingrijpt en communiceert naar de leden. Die mogelijkheid is er wel degelijk.

Vragen

Naar aanleiding van dit voorgaande heb ik een aantal vragen:

• Waarom komt er bijna geen berichtgeving naar buiten, bijvoorbeeld verslagen van vergaderingen?
• Wat is het stemgedrag van de 17 ledenraadsleden? Met andere woorden: welke ledenraadsleden staan nu nog achter het huidige bestuur? De statutaire regel “stemmen zonder last of ruggespraak” wil niet zeggen dat uw achterban niet mag weten of u al dan niet achter het bestuur staat. Als u naar volle eer en geweten als vertegenwoordiger van uw achterban de stem van uw achterban vertegenwoordigt, mag het voor u geen probleem zijn om uit te komen voor uw stemgedrag. Voor hen die nu nog achter het huidige bestuur staan: ik vraag mij oprecht af of u op de hoogte bent van wat er bij uw achterban leeft en of de meerderheid van uw achterban achter uw opstelling staat en of dat u überhaupt interesseert.
• Bij de KNHS doet de mijns inziens de onwenselijke situatie zich voor dat de voorzitter van het bestuur ook de voorzitter van de ledenraad is. U als vertegenwoordigers van de leden zou zonder last en ruggespraak moeten kunnen stemmen, wat heeft de voorzitter van het bestuur waar u op moet toezien dan als voorzitter bij de ledenraad te zoeken? Ik weet dat dit statutair zo is geregeld is, maar dat heeft een ledenraad wel ooit geaccepteerd, maak dit alstublieft in ons aller belang zo snel mogelijk middels een voorstel voor een statuten wijziging ongedaan!
• Het aantal leden van de ledenraad is teruggebracht van 40 naar 17, maak ook dat met een voorstel voor een statutaire aanpassing ongedaan. Een vertegenwoordiging van 40 leden voor zo’n grote achterban is toch vrij normaal? Het toelaten van forumleden in de  ledenraad is ook al geopperd, wellicht is dit ook een optie?
• In het jaarverslag van 2016 is geen accountantsverklaring opgenomen, is er wel goedkeuring gegeven en zo ja waarom kunnen de leden die niet inzien? Als die er is, laat die dan direct zien. Het is best respectloos richting de leden om die achter te houden als die er wel al geruime tijd is.
• Indien er geen goedkeurende verklaring door de accountant is afgegeven: heeft de ledenraad het bestuur wel decharge verleend over alle jaarstukken en zo ja waarom?
• De begroting voor 2018 zou eind 2017 worden gepresenteerd, is dit anno 2018 al gebeurd en waar is deze begroting in te zien?
• Verder  zijn er nog een aantal zaken waar ik vraagtekens bij heb:
1. Hoeveel leden had de KNHS op 31-12-2016? Het opgegeven aantal leden matcht totaal niet met de geinde contributie.
2. Waarmee kunt u het in 2016 explosief gestegen debiteuren saldo verklaren?
3. In 2016 heeft de KNHS 12 paarden aangeschaft met de intentie om er in 2017 nog 5 aan te schaffen, gaan we een manegebedrijf beginnen en heeft de ledenraad hier mee ingestemd? Wat zijn de lasten en vooral de baten van deze onderneming?
4. Waarom staat u toe dat een deel van uw achterban middels de gedragscode monddood is gemaakt ten aanzien van de KNHS?
5. Volgens het jaarverslag 2016 is het nog steeds een uitdaging om het NHC rendabel te krijgen, wat zijn de netto kosten en baten van het NHC vanaf de opening inclusief de personeelskosten?
6. De automatiseringskosten zijn al jaren exorbitant hoog voor een organisatie van deze omvang, waaraan zijn deze gelden uitgegeven? Waarom is er geen vermindering in de personeelskosten te zien, alleen maar vermeerdering ondanks automatisering?

Ingrijpen

Dit alles overziend kan ik niet anders dan mij afvragen waarom de ledenraad niet tijdig heeft ingegrepen en nog steeds niet ingrijpt. Wij als leden zouden mogen verwachten dat u onze belangen zo goed mogelijk behartigd, ons zo volledig mogelijk informeert en met name het bestuur kritisch volgt en bevraagt in de zaken zoals onder andere hier boven aangegeven. U bent samen onze stem en geweten op die plek, dit en niets anders is de taak van een ledenraad binnen een organisatie als de KNHS.

Op dit moment kan ik helaas niet anders concluderen dan dat de ledenraad er niet voor de leden lijkt zitten maar als instrument dat door een falend bestuur word gebruikt om zijn eigen positie veilig te blijven stellen.

Allemaal leden

Wij zijn allemaal gewoon leden van de KNHS, u  als ledenraad, het bestuur, de officials, ik zelf maar ook het lid dat na een druk concoursweekend als vrijwilliger de toiletten staat schoon te maken. Iedereen is hierin gelijk en een ieder die zich op wat voor wijze dan ook als vrijwilliger voor de KNHS inzet word geacht om dat te doen uit vrije wil en uit een wens om dienstbaar te zijn aan onze gemene deler: onze mooie paardensport. Indien een lid zich uit andere motieven als bijvoorbeeld het verwerven van aanzien of invloed beschikbaar stelt als vrijwilliger voor de KNHS is dit naar mijn mening volkomen ongewenst. Ook hierin maakt het wat mij betreft niet uit of een lid als bestuurslid of als schoonmaker van toiletten actief is, men heeft dan niets bij een sportbond als de KNHS te zoeken.

Storm

Door het op non-actief zetten van Rens Plandsoen is de frisse wind die zij door de KNHS liet waaien aangewakkerd tot een storm die nog steeds aan kracht toeneemt. Wie denkt dat deze storm vanzelf gaat liggen heeft het volkomen mis!
U als ledenraad heeft als hoogste orgaan binnen de KNHS de plicht om de stem en het geweten van uw achterban te vertegenwoordigen, doe dit ook! Ik wens u hierbij veel sterkte en wijsheid.

P.s. voor dit hele stuk is van toepassing: wie de schoen past trekke hem aan. Mocht u willen zien wat er onder uw achterban leeft; kijk gerust op de facebook pagina ‘KNHS ledengroep‘ u kunt hierop meelezen, voor zover u dit al niet deed.

Met vriendelijke groet,
Aad van der Burg

Ook een bijdrage leveren aan Laat je horen!? Dat kan, graag zelfs! Klik hier voor de overzichtspagina met spelregels, uitleg en alle eerdere verschenen opinies.

3 reacties op “Laat je horen! Open brief aan de KNHS

 • paulienzonhoven

  Een goed onderbouwd stuk, waarin het gebrek aan transparantie het hoofdwoord is. Wat mij verbaast zijn de 12 paarden. Wat is het doel hiervan.Als deze paarden dienen voor de opleiding van Aeres MBO is het wel een vreemde constructie. Door wie worden deze paarden onderhouden (zowel in financiële als in materiële vorm).En door wie mogen ze gebruikt worden. Waar en door wie zijn ze aangeschaft. Toch allemaal vragen die wij als “mede-eigenaren” ons af mogen vragen.
  Graag zo snel mogelijk de begroting en de balansen op de website.
  En dan ook de notulen van de ledenraadsvergaderingen.

 • Irene

  Paulien, je verwoordt het precies goed. Geen transparantie en waarom moeten wij de paarden voor een opleidingsinstituut betalen en wat kost ons dat wel niet? Er zijn genoeg maneges waar de school terecht zou kunnen. Wie van de ledenraad vond het een goed idee en wie heeft het voorgesteld?

 • Lisette

  Goede vragen ! komen er ook antwoorden vd knhs ?
  zeer benieuwd naar de begroting & budgetten, salariëring & “verterings’budget van de bestuursleden & directie om aan te sluiten bij vraag 6 van Aad van der Burg. Kortom de frisse wind mag wel wat harder gaan waaien

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.