Ga naar hoofdinhoud

Laat je horen! Waarom laten we dit zomaar gebeuren?

Opinie
Foto: Lonneke Ruesink
Jasmijn de Bruijn verbaast zich over het feit dat de paardensector alles zomaar over zich laat zeggen. "Het is enkele dagen na het verschijnen van het item van RTL nieuws over de misstanden in maneges. Het onderzoek van Dier&Recht is een onbetrouwbaar en slecht uitgevoerd onderzoek en het bezorgt niet alleen maneges maar de hele paardensector een slecht imago. Waarom laten we dit zomaar gebeuren?", vraag de Bruijn zich af. 

Waarom is het een slecht onderzoek? Ten eerste ontbreekt de onderbouwing hoe zij zijn gekomen tot een selectie van maneges zie zij hebben bezocht in hun onderzoek. Van belang is namelijk dat je een representatieve steekproef doet, als je uitspraken wilt doen over een groep of geheel, in dit geval maneges. Deze moeten namelijk voldoende vergelijkbaar zijn om conclusies te kunnen trekken over een gehele sector. Daar die onderbouwing ontbreekt, kan het net zo goed zijn dat Dier&Recht maneges heeft bezocht waarvan al vermoedens waren dat de omstandigheden minder goed zijn en daarmee de uitkomsten dus negatief beïnvloed heeft.

Slechts 3,8% van de maneges in Nederland onderzocht

Dier&Recht heeft 46 Nederlandse maneges bezocht (van de 1200, dus dat is 3,8%) en doen uitspraken over 1432 Nederlandse manegepaarden van de in totaal 66.000 manegepaarden in Nederland (dat is dus 3,2%). Volgens hun eigen cijfers staan er gemiddeld 55 lespaarden op een manege. Dus als hun selectie een representatieve steekproef zou zijn van ‘de gemiddelde Nederlandse manege’, dan zouden ze zo’n 2530 manegepaarden gezien moeten hebben na het bezoeken van 46 maneges.

Ik ben geen echte statisticus, maar ik weet wel dat hoe kleiner je steekproef is hoe homogener je selectie moet zijn om een representatief onderzoek te doen naar een groep of populatie. Hier is de steekproef dus 3,8%, wat erg weinig is. Ik heb zelf klanttevredenheidsonderzoek in de thuiszorg uitgevoerd en daar werd bijvoorbeeld minimaal 20% respons gehanteerd om uiteindelijk representatieve conclusies te kunnen trekken. En daarbij werden dan nog allerlei in- en exclusiecriteria gehanteerd.

Niet ter zake en niet relevant

Ten tweede: Er worden 97 wetenschappelijke onderzoeken aangehaald in de bronvermelding. Daarmee lijkt het onderzoek goed onderbouwd, maar veel van de in de bronvermelding aangehaalde wetenschappelijke onderzoeken zijn in het onderzoek van Dier&Recht helemaal niet relevant in de relatie tot de uitkomsten. Met het aanhalen van ander wetenschappelijk onderzoek, trachten zij de slechte opzet van het eigen onderzoek te verdoezelen.

Zo halen ze een onderzoek aan uit 2010 over verwondingen in de monden van IJslandse paarden. Ten eerste betreft het hier een IJslands onderzoek. Ander land, andere gebruiken, andere discipline van rijden. 43% van de IJslandse paarden had verwondingen in de mond. Vervolgens geven zij zelf aan dat zij de monden tijdens hun bezoeken NIET hebben geïnspecteerd. Dus de relatie met het aangehaalde onderzoek ontbreekt volledig. Hetzelfde wordt gedaan met maagzweren. Ook daarover worden wetenschappelijke onderzoeken aangehaald. Maar geen van de beoordeelde paarden is onderzocht op een maagzweer, welke alleen vast te stellen is met een scopie. Sterker nog; in het rapport worden WEL verschillende uitspraken gedaan over vermoedens van maagzweren.

Conclusies zelfregulering sector

Dier&Recht spreekt in haar rapport van onvoldoende zelfregulering in de sector. Maar je kunt geen uitspraak doen over al dan geen verbetering van welzijnsfactoren als je die niet op een vergelijkbare (en gevalideerde!) wijze onderzoekt of uitkomsten vergelijkt.

Gedramatiseerde conclusies

In bijlage VII is een beoordeling opgenomen van een manege. Hier kregen de paarden vier keer per dag kwalitatief goed ruwvoer en drie keer krachtvoer. De paarden staan dik in het stro. De conditie van de paarden was goed en de vacht was glanzend. Het gedrag van de paarden was, op enkele na, normaal/attent. Toch scoort deze manege slecht. De redenatie: ‘s nachts hadden ze een paar uur geen hooi (maar dus wel stro om op te knabbelen) en ze oordeelden op basis daarvan dat er een groot risico was op maagzweren bij deze paarden. Zonder dat de paarden hierop onderzocht zijn.

Een andere ‘algemene conclusie’ van het rapport is dat de hygiëne van de waterbakken onvoldoende is. Het betrof hier automatische drinkbakken (met dus constant vers stromend water) waar een stro’tje in lag, wat vies was aan de randen, maar waarbij het er wel naar uit zag dat ze regelmatig werden nagekeken. Ook deze conclusie is ver gezocht. De paarden beschikten hier dus continu over vers stromend water. Als je dit zo leest dan zou je als manegehouder dagelijks je waterbakken uit moeten soppen om voldoende te kunnen scoren. De vraag rijst: in hoeverre kun je de rest van de conclusies nog serieus nemen of als representatief beschouwen? Een situatie in de OVP zou volgens hun beoordelingssystematiek wel hoog scoren, want daar lopen de paarden meer dan 4 uur per dag los en hebben ze sociaal contact. Andere welzijnsfactoren zijn in hun eigen onderzoek namelijk van ondergeschikt belang…

Reactie vanuit de paardensector

Wat mij opvalt is de lauwe reactie vanuit de sector op deze openlijke aanval op de paardensport. De FNRS laat in haar reactie weten ‘de uitkomsten van het rapport te betreuren’. Hoezo betreuren? In hoeverre kun je dit serieus nemen? De FNRS had harder terug moeten slaan in een reactie met meer feiten en cijfers wat zij en haar leden hebben gedaan om het welzijn van paarden WEL te verbeteren, meer opstaan voor haar leden. Zelf de media opzoeken met wat zij doet en niet alleen maar afwachten tot hen om een reactie wordt gevraagd.

Kom in actie! #wecare4horses

Maneges (en overige paardenbedrijven) moeten niet gaan wachten tot organisaties als de FNRS of de KNHS in beweging gaan komen. Tot er weer het zoveelste onderzoek komt. Dat duurt echt allemaal veel te lang. Alle paardenbedrijven die zich NIET herkennen in het beeld wat Dier&Recht schetst in de media moeten NU zelf in actie komen, om aan de buitenwereld te laten zien hoe zij voor hun paarden zorgen. Maak gebruik van de kracht van social media en zet een statement over het welzijn van je paarden op je website en op social media met #wecare4horses. Laat in dat statement weten welke maatregelen je al hebt genomen in het belang van het welzijn van je paarden te, welke plannen je nog hebt, hoe je je met hart en ziel inzet voor het welzijn van je paarden. Zet er foto’s en filmpjes bij. En blijf dit regelmatig doen. Foto’s van je paarden lekker buiten, foto’s van gelukkige paarden. Foto’s van medewerkers die greppels aan het graven zijn om ondergelopen paddocks weer droog te maken zodat de paarden naar buiten kunnen. Laat de buitenwereld zien wat je doet. Al die inspanningen die er voor de meeste paardenbedrijven en eigenaren gewoon bij horen, zijn dat voor de buitenwereld blijkbaar niet.

Negatief imago paardensector treft ons allemaal

Bedenk dat we er allemaal last van krijgen als de door Dier&Recht voorgestelde wetgeving er komt. Ook de particulier, en uiteindelijk zelfs de hard-core natural paardenhouder. De voorgestelde wetgeving houdt namelijk geen rekening met individuele behoeften van paarden en met de verschillende doeleinden waarvoor paarden worden ingezet. Het kan dus best zijn dat jij vindt dat paarden 24/7 buiten moeten lopen. Maar als dát de norm wordt en jij mag geen schuilstal bouwen van de gemeente, dan kun jij ook geen paard meer houden. En jij krijgt dan ook problemen wanneer de buurt gaat bellen dat je paard in de blubber en in de regen staat. Want een paard in de regen is zielig, dat is óók de publieke opinie.

Elkaar scherp houden

Ook zal het veel bedrijven op kosten gaan jaren om aan die regelgeving te voldoen, waarbij het echt nog maar de vraag is of het zal bijdragen aan het welzijn van paarden. Die investering moet uit de lengte of breedte, dus heeft dat consequenties voor onder andere stalgeld, voor de paardrijlessen van je kind, voor de aanschafprijs van je nieuwe paard. Hiermee wil ik niet zeggen dat we concessies moeten doen op het welzijn van paarden om onze hobby betaalbaar te houden of het bedrijf overeind. Ik denk dat het op heel veel plaatsen juist al heel erg goed gaat. En natuurlijk kan het altijd beter en moeten we elkaar scherp houden. Maar dan wel op een positieve manier. Door elkaar te inspireren in plaats van elkaar onderling te veroordelen.

Onderlinge verdeeldheid

Laat dus ook als particulier met #wecare4horses zien hoe je begaan bent met het welzijn van je paard. Veel particulieren hebben hun paard in pension bij een manege. Die hebben die plek gekozen omdat zij dat een goede plek voor hun paard vinden. Nergens wordt er zoveel gediscussieerd over welzijn van paarden als onder paardenmensen zelf. Laten we ook onderling accepteren dat er verschillen zijn in de manier van huisvesten van paarden en er van uit gaan dat we allemaal het beste met onze paarden voor hebben. Die onderlinge verdeeldheid is namelijk dé voedingsbodem voor de buitenwereld om te gaan bepalen wat goed is voor onze paarden.

Laat dus ook aan elkaar zien en inspireer elkaar met goede voorbeelden in plaats van elkaar te veroordelen. Ik voorzie dat organisaties als Dier&Recht, de PvdD en consorten niet ophouden hun pijlen op de paardensport te richten. Kijk alleen al naar de veehouderij. Als zij het echt voor het zeggen krijgen kunnen we straks alleen nog maar met een verrekijker van een paard genieten. Deze partijen danken hun bestaansrecht aan dierenleed en zij zullen op een dag niet zeggen; nou, het gaat nu wel goed met de dieren, wij heffen onszelf op. Het houdt niet op…. Niet vanzelf.

Jasmijn de Bruijn

Ook een bijdrage leveren aan Laat je horen!? Dat kan, graag zelfs! Klik hier voor de overzichtspagina met spelregels, uitleg en alle eerdere verschenen opinies.

Lees ook: 

https://www.horses.nl/algemeen/dier-recht-maakt-zich-zorgen-fout-voer-vieze-stallen-en-veel-te-weinig-ruimte/

https://www.horses.nl/algemeen/fnrs-iedere-ondernemer-streeft-naar-gezonde-en-gelukkige-paarden/

https://www.horses.nl/algemeen/laat-je-horen-dier-en-recht/

 

6 reacties op “Laat je horen! Waarom laten we dit zomaar gebeuren?

 • maria

  hear hear!! #wecare4horses

 • Gerrit Bras

  Uitstekend artikel, intelligent geschreven en niet op basis van emotie zoals de dierenorganisaties altijd doen. Bij hun staat bij de aanvang van een onderzoek de uitkomst al vast en daar wordt op basis van onbewezen aannames naar toe gewerkt. Met het groeien van de afstand tussen brave stadsmensen met te dikke honden en de praktische dierenhouders en de opkomst van dierenpartijen mag je deze signalen niet negeren. Dus is het goed om het serieus te nemen en er op te reageren. Een prima voorzet heb je geproduceerd!

 • joke

  Duim omhoog voor Jasmijn!!!! #wecare4horses

 • Helena Visser

  maak mensen nu eens ondergeschikt aan het welzijn: kan je niet bieden wat een paard nodig heeft? Heb dan geen paard. Paarden horen buiten met soortgenoten en gezonde voeding. Niet op stal, en ook geen krachtvoer. De gevolgen van krachtvoer voor paarden zie je terug in de epidemie van ziektes: IR, HB, PPID, OCD, artrose, allemaal ziektes die gelieerd zijn aan verkeerde voeding en te weinig beweging, dat is bij paarden niet anders dan bij mensen. Zorg voor goed hooi en geef geen voordroogkuil. Paarden moeten altijd wat te knabbelen hebben. Drinken uit automatische drinkbaken is niet goed, paarden horen te drinken met hun hoofd laag, anders drinken ze onvoldoende. Wees eerlijk tegen paarden: wie zou zelf uren opgesloten willen zijn? mensen willen graag vrijheid, en paarden ook, gun ze dat.

 • Koen

  Hehe.
  Eindelijk iemand die “gezond” naar iets kijkt!!
  Van Dier&Recht wordt je laatste tijd haast moedeloos van! Eerst de varkenssector dan de kippensector nu de paardenhouderij.
  Het is goed dat we naar dingen kijken. Maar mensen kom op doe ff normaal!!
  Ik ben benieuwd of jou artikel ook gelijk nationaal in de krant staat, zoals bij het andere wel gelijk gebeurt.
  Ik sta voorledig achter je!! Chapeau Jasmijn keurig gedaan!!!!!!

 • Joyce Willemsen

  Mevrouw heeft het hier over een slecht onderzoek en dat daardoor de sector in een slecht daglicht zou komen. Als je zelf een goede manege hebt, die regelmatig gecontroleerd word, dan hoef jij je dus ook niet te verdedigen. Het lijkt mij veel zinvoller om te kijken wat we met de maneges kunnen doen die onder de maat presteren en niet lid zijn van een controle systeem. Daarnaast is een stukje regelgeving helemaal niet verkeerd. Als je geen beschutting voor je paard hebt, dan moet je misschien ook geen paard aan huis willen hebben. Net als een Deense dog niet op een flat 4 hoog zonder lift gehouden moet worden. Je zou zeggen gezond verstand. Helaas laat de mensheid altijd weer zien dat het regels nodig heeft. Ik doe niet mee aan deze acties, omdat ik mij compleet niet aangesproken voel en bij ons mogen ze komen controleren en krijgen ze een bakkie koffie. Ik zou het heel fijn vinden om een stukje feedback te krijgen. Je kan er nooit dommer van worden.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.