Regelgeving rondom paardentransport in Benelux versoepelt

De regelgeving rondom het transport van paardachtigen in de Benelux is vereenvoudigd. Zo komt het verplichte gezondheidscertificaat voor bepaalde types van verkeer te vervallen. 

België, Nederland, Luxemburg en Frankrijk hebben op 15 mei een memorandum van overeenstemming ondertekend om het verkeer van paardachtigen tussen deze landen te vergemakkelijken.

Gezondheidsverklaring vervalt

Vanaf 1 juni 2017 hoeven paardachtigen die worden verplaatst tussen België, Nederland, Luxemburg en Frankrijk voor bepaalde types van verkeer niet meer worden geïnspecteerd door een officiële dierenarts voor vertrek. Daarmee komt ook de daarbij horende gezondheidsverklaring, die in het verleden aanwezig diende te zijn, te vervallen.

Bepalingen

Op voorwaarde dat de dieren terugkeren naar hun land van vertrek als het verkeer beëindigd is, heeft deze opheffingsmaatregel betrekking op het verkeer van:

–       paardachtigen die voor sportieve of recreatieve doeleinden worden bereden of geleid (of daartoe bestemd zijn)
–       paardachtigen waarmee wordt deelgenomen aan een culturele manifestatie
–       paardachtigen die exclusief voor beweiding of voor werkzaamheden zijn bestemd, voor een maximale duur van 90 dagen
–       paardachtigen die vervoerd worden omwille van diergeneeskundige redenen (met inbegrip van handelingen gericht op de voortplanting, indien deze worden uitgevoerd in een dierartsenpraktijk/dierenartsenkliniek of door een dierenarts)

Lees hier het volledige persbericht.

Bron: Equibel 

Reageer
Discussie zien we graag op Horses, maar wel met respect voor elkaar. Wij vragen daarom om onder volledige naam te reageren. Reacties zonder naamsvermelding kunnen zonder opgave van reden worden verwijderd. Om de toegankelijkheid en leesbaarheid van de discussie te bevorderen geldt een maximale reactielengte van 250 woorden. Lees hier alle voorwaarden.