Ga naar hoofdinhoud

Publieke opinie

Stephan Wensing publieke opinieIk vind het niet zo interessant om te onderzoeken of de landenproef dressuur nu uit één of uit twee proeven moet bestaan. Het publiek komt toch niet en is alleen voor de kür op muziek te porren. De niet-paardensportliefhebber blijft sowieso thuis, want als we de lezers van geenstijl mogen geloven, is het laten dansen van een paard op muziek een ernstige vorm van dierenmishandeling. De blauwe tong van Scandic heeft veel losgemaakt en helaas is onze dressuurkoningin zo onhandig geweest om in een landelijk dagblad de vrijheid van meningsuiting te bekritiseren. Dat is vragen om problemen en die zijn er.

De publieke opinie kan niet afgedaan worden met de enkele – onjuiste – constatering dat het merendeel er geen verstand van heeft. Het winnen van medailles zegt niets over het welzijn van het paard. Het inzetten van een paard op een manege evenmin. Ik denk dat op geen enkele wijze vast te stellen is of een gedomesticeerd sportpaard het beter heeft dan een dier in het wild.

Wanneer de publieke opinie zich afkeert van de wijze waarop de paarden getraind worden is dit wel een aandachtspunt. De vele tentoongespreide beelden van paarden en pony’s in het ldr-systeem rechtvaardigen zeker kritische vragen. De beoefenaars van het met de kin op de borst laten lopen hebben maar één uitleg en dat is dat die paarden losser worden. Het is dus een soort gymnastiek.

Ik ga in deze column de discussie over laag, rond en diep rijden niet oprakelen, maar ik vind het niet verwonderlijk dat zowel paardensportbeoefenaars als buitenstaanders dit geen plezierig beeld vinden. Wel weet ik zeker dat het naar beneden trekken van het hoofd invloed heeft op het omhoog tillen van de benen. En dat gegeven is wel een discussiepunt.

Mij is ter ore gekomen dat een grote publieke zender bezig is met een reportage over misstanden in de paardenbranche. De paardensport ligt onder vuur en dat is een ongewenste ontwikkeling. Ik vind dan ook dat de paardenwereld verplicht is om te werken aan de PR. Naar buiten toe moet worden uitgedragen dat de paardensport en de paardenhouderij uiterst alert zijn op het gebied van het paardenwelzijn.

In mijn vorige column schreef ik al dat de straffen van het tuchtcollege van de KNHS niet mals zijn, vergeleken bij het commune strafrecht. De politiek heeft paardenwelzijn op haar agenda en de Partij voor de Dieren en de Dierenbescherming zijn er ook nog. Ik ben het met de ldr ruiters eens dat nog niet zo eenvoudig vast te stellen is of deze wijze van trainen gekwalificeerd kan worden als dierenmishandeling. Echter nu de schijn zo tegen is, zullen deze ruiters met meer tekst en uitleg moeten komen. Een clinic is niet voldoende.

Op geenstijl trof ik zelfs een doodsverwensing aan. Dat gaat wel heel ver en is verwerpelijk, maar het geeft ook aan dat er toch echt iets aan de hand is. De paardensport is nog steeds in handen van een klein eliteclubje, dat niet door heeft dat zij bij gratie van de massa bestaansrecht heeft. De topsporters moeten naar de minder begenadigde sporters transparanter en toegankelijker worden.

Overigens vindt een groot deel van de publieke opinie dat paardensport geen sport is en het een schande is dat dit op de Olympische Spelen wordt beoefend. Hongkong is een mooi voorbeeld van de desinteresse van het Chinese publiek dat op de tribunes lag te slapen. Waarom wordt de massa niet gevraagd wat er in de dressuur moet gebeuren? Waarom wordt dit weer overgelaten aan een klein select groepje met eigen interesses en eigen belangen? De KNHS zou er goed aan doen om hier eens van af te stappen.

Helaas wijst de benoeming van de nieuwe bondscoach dressuur pony’s in een andere richting. Echt heel jammer en mijns inziens een gemiste kans. Ik denk dat de KNHS hiermee wil bereiken dat kinderen al op jonge leeftijd moeten weten wie de dienst uitmaakt.

(Paarden)advocaat mr. Stephan Wensing
Deze column verscheen vrijdag 27 november in De Paardenkrant.

Topics van dit bericht

Selecteer een topic en vind alle berichten over dit onderwerp onder "Mijn nieuws".
Lees meer over topics .

13 reacties op “Publieke opinie

 • Arabesk

  Oh oh wat is het publiek toch dom, we moeten ze gewoon nóg een keer uitleggen dat paardensport niet zielig is en dat LDR heel gezond is voor een paard!

  Het lijkt er op dat de paardenwereld nog niet helemaal doorheeft dat de rést van de wereld al die ongein NIET meer accepteert.

  Je hoeft geen verstand van paarden te hebben om in te zien dat stands niet meer van deze tijd zijn, dat LDR mishandeling is en dat dressuur inderdaad dichtbij berendansen ligt en volstrekt idioot is; een dier laten dansen op muziek….

 • Rita

  Stephan Wensing ik vindt dit een magnifiek geschreven stuk ! Volledig mee eens.
  Mijn complimenten.

 • Ellen

  Helemaal mee eens, dit is geen goede zaak…Ik werk dagelijks met paarden en mijn mening is dat paardensport een teamsport is; je moet eerst het volledige vertrouwen van het paard winnen en hem dan motiveren om de (ingewikkelde) oefeningen voor je te doen. Een paard dat geen vertrouwen heeft in zijn ruiter is niet te rijden, en geloof mij, als ze je eraf willen hebben; dan lig je eraf.. een paard dat geen plezier in het rijden heeft zal niet dansend door de baan gaan. Ik doe iedere dag mijn best om dit mijn leerlingen bij te brengen, en volgens mij lukt dat heel aardig. Maar ja, ik ben geen beroemdheid en niet iedereen zit op mijn kennis/ mening te wachten, terwijl ik er toch voor geleerd heb en mijn hele leven niet anders heb gedaan..jammer !

 • maria

  Als ze onderzoek gaan doen in de paadenbranche kunnen ze het beste eerts bij de amateurs gaan kijken, hoe of ze er bij staan en verzorgd zijn. Toppaarden worden super verzorgd en getraind, zij worden behoed voor blessures.
  Kijk naar topsporters ook die worden net als paarden in de watten gelegd, extra verzorging, extra voeding extra fysio etc etc
  Een paard heeft het beter dan een hond op een flat die 3 maal uitgelaten wordt!! en daar kraait geen haan naar!!

 • Desiree

  Na een jaar zeuren van Voorburg over paardenwelzijn staan paarden nog steeds in de drek en kan er niet ingegrepen worden. Dus waar praten we over? Deze discussie is zinloos, want zolang er nog niet eens minimumvoorwaarden kunnen worden gesteld aan de manier waarop mensen paarden houden, is de discussie over hoe er wel of niet gereden mag worden zinloos.

 • Karin

  Sinds Internet voor iedereen de mogelijkheid biedt om overal maar op te reageren en commentaar op te leveren, zijn op nogal wat op zich serieus bedoelde sites bepaalde schreeuwlelijkerds actief, die alleen maar op provoceren en relschoppen uit zijn. Die zijn ook niet te beroerd om doodsverwensingen en dergelijke te uiten, zoals ook in de column geconstateerd werd. Jammer genoeg vertekenen deze lieden het beeld van “de” publieke opinie behoorlijk. De meeste -hardwerkende- mensen hebben niet eens tijd om al die nieuwssites, agrarische sites en paardensites te bekijken, laat staan om daar reacties achter te laten, maar boven bedoelde figuren maken er blijkbaar hun hobby van en laten overal hun gescheld achter. Misschien is het maar beter om ze niet serieus te nemen. Als er wèrkelijk van dierenmishandeling en andere misstanden in de paardensport sprake is, blijkt dat snel genoeg, en dan zijn er manieren genoeg om dat uit te zoeken en aan te pakken, zoals gelukkig ook gebeurt. Maar in werkelijkheid valt het allemaal wel mee, en de meeste paarden worden goed behandeld.

 • Harriet

  Het lijkt me raar dat je aan de massa gaat vragen wat er in de dressuur gebeuren moet.
  gewoon omdat als je de sport niet beoeffend
  je je ook niet met de spelregels kunt bemoeien
  (bekend citaat)
  Zelf rijd ik geen paard heb het wel eens gedaan
  omdat manlief en beide dochter ook paard rijden
  vooruit ik ook een paar lesjes
  moeilijk, zwaar, ik was helemaal kapot, en dagen
  later ook nog, ik had zoveel spierpijn geen idee
  welke spieren, maar een heleboel,

  als ik mee ga naar de paardrij of pony rijles.
  zijn er een aantal ouders die van alles zien wat hun kind goed doet of niet goed doet.
  En dan ben ik er
  Ik zie dat nl. niet, hoe kun je dan aan de massa
  vragen wat er in de dressuursport gebeuren moet. Ik verzorg overdag de paarden, ben er de hele dag bij, zie de kinderen al jaren rijden
  en manlief al 24 jaar, maar ik zie niet of ze op het verkeerde been zitten, de binnenteugel of de buitenteugel en noem maar op al die termen.

  Als nederlander hebben we de neiging om ons overal mee te willen bemoeien ook al hebben we er geen verstand van.
  Dit is een nadeel van het internet
  Een sport met dieren is nu eenmaal een sport
  die niet te vergelijken is met andere sporten
  Ook in de hondensport zullen vast dingen gebeuren die niet zo horen of de hoendertentoonstelling
  99% van de paarden heeft een beter, ik denk veel beter leven dan de varkens en konijnen
  en noem maar op wat voor een dieren

 • Monique

  Een zeer goed artikel. Het volgende wil ik graag toevoegen.

  Als verzorgster en berijdster heb ik stages gelopen in diverse europese dressuurstallen. Helaas heb ik moeten vaststellen dat er bij veel toppers dingen gebeuren die absoluut ontoelaatbaar zijn. Nu werk ik reeds jaren bij een topamazone die zich concequent aan de scala van de FN houdt, zij presteert op het hoogste niveau, gebruikt geen geweld en geen LDR, het is dus niet nodig. Zij is er van overtuigd dat het gebruik van LDR cacheert dat men onvoldoende kundig is, gelijk aan doping, je bent niet genoeg dus je gaat ongeoorloofde middellen gebruiken. Mooie praatjes kunnen de gebruikers zeer goed verkopen echter, als ze zonder LDR zouden werken zouden zij net zoals dopingzonders die betrapt worden snel uit het licht van de schijnwerpers verdwijnen. De dopingzonder roept de kritiek, hoon en verachting zelf over zich af. We zullen ons bewust moeten zijn dat het LDR afkomstig is van een mislukte wielrenner, voor fietsen had deze persoon onvoeldoende courage, over de ruggen van paarden is natuurlijk veel eenvoudiger dan zelf een col op fietsen. Dankbaar ben ik voor het geluk om te mogen meemaken dat mijn werkgeefster zich niet verlaagd tot paardenmishandeling.

 • rob

  Ik kan niet zo veel met het artikel.

  Ik begreep dat Anky een opleidingscentrum wil opstarten, dat wat de familie Bartels al jaren doet. Gewone amateurs kunnen hier een week lessen krijgen en kijken / beleven hoe het er bij de top aan toe gaat. Open en transparanter kan haast niet.

  De opmerking dat een groot deel van de publieke opinie de paardensport niet als sport ziet kan ik niet delen. Zover als ik weet is de paardensport in de breedte nog steeds aan het groeien en dat is alleen maar positief. Dit zijn “gewone” mensen die op een manege paardrijles volgen.

  Wat over blijft is wat mij betreft de opinie van de massa die zonder kennis van zaken een mening heeft of een andere agenda.
  De publieke opinie tegen de paardensport is geen prettig idee. Je kunt je afvragen of de personen welke reageren representief zijn voor de bevolking. Zelfs als het representatief is, zijn dit ook de mensen die tegen kist kalveren etc zijn en toch een goedkoop stukje vlees kopen.
  Met de massa is het moeilijk communiceren en daarbij gaat het hier over gevoel / emotie en dat is slecht met argumenten te beïnvloeden.

  Persoonlijk maakt het mij niets uit of paardensport op de olympische spelen komt, het maakt mij ook niet uit of dit een brede belangstelling heeft van het publiek; Ik ben met paarden bezig voor mij zelf.
  Ik doe dat graag op een zo goed mogelijke manier waarbij het prettig paardrijden is, en dat is voor mij het doel: rijden op kleine hulpen en vriendelijk communiceren met je paard. Niet alleen als einddoel, maar ook als weg.

  Misschien is het commerciële belang wel de grootste vijand, dan MOET er gepresteerd.

 • P.Bosman

  Geachte Heer Wensing,

  Een vergelijk tussen het welzijn van rijpaarden en dat van wilde paarden is irrelevant. Rijpaarden zijn gedomesticeerde paarden.
  Er zijn verschillende methodes om het niveau van welzijn van gedomesticeerde dieren objectief te bepalen en te vergelijken. Het gedrag wat ze vertonen is een goed waargeneembaar stuk informatie.
  Stereotype gedrag, eufemistisch ´stalgebrek´ genoemd door de ruiterij, is een blijk van geestelijk leed.
  Een paard dat voor de stress van het vervoeren verdoofd moet worden of idem voor een winstpuntje scheren vertoont ook in gedrag waarneembaar geestelijk leed.

  Sinds een halve eeuw is er een raamwerk van randvoorwaarden voor het houden van gedomesticeerde dieren: de vijf universele vrijheden.
  Bij paarden is de vrijheid van vertonen van natuurlijk gedrag het meest zwaarwegende punt. Over de ethologie van het gedomesticeerde paard is al decennia wetenschappelijk verankerde kenns voor concrete invulling.

  Met betrekking tot het gebruik van het gedomesticeerde paard zou de definitie van dierenmishandeling minimaal gerespecteerd moeten worden.
  Het afdwingen van gedrag onder dreiging van pijn of de associatie daarmee is dus een NoNo.
  De ruiterij is een wonderlijk fenomeen wat dat betreft. ´Alleen het beste voor mijn paard´ wordt steevast geroepen.
  In dit verband moet u eens kijken het gebruik van de prikband bij honden en het bit bij paarden. De Dierenbescherming jaagt verbeten op de laatste gebruikers van de prikband, maar heeft het kopstuk van de Hollandse School als beschermvrouwe van haar paardenbeleid.
  Ik denk dat de meeste ruiters echt wel willen, doch door de informatie vanuit de bedrijfssector op het verkeerde been rijden.

  Onder de streep is het waarborgen van het welzijnsbelang van het individuele dier het énige bestaansrecht van ruitersport.

  http://www.huertecilla.net

 • Jan Tergouw

  Het valt me op dat het gros van de liefhebbers nog steeds recht proberen te praten wat krom is.

  Is het normaal om een paard dat wat lastig is bij scheren of hoefsmid, direct een praam op zijn lip te zetten en zo hard aan te draaien dat je ze soms met hun ogen ziet draaien van de pijn?

  Is het normaal dat er nog steeds sporen en bitten in de handel zijn waar een gemiddelde middeleeuwse beul jaloers op zou zijn?

  Is het normaal dat er nog steeds gecastreerd wordt zonder verdoving, omdat dat het genezingsproces zo prettig bevordert?

  Is het normaal dat er paarden tegen hun benen geslagen worden, of erger, om maar ‘respect’ te krijgen voor de hindernis?

  Is het normaal dat als een paard iets weigert te doen, er direct met de zweep op los geslagen wordt?

  Ik ben echt gek op de paardensport, maar ik ben waarschijnlijk niet zo blind voor het onrecht wat paarden vaak aangedaan wordt, als de meeste ‘liefhebbers’.

  Als het moet dan som ik nog zomaar een punt of 4 a 5 op, die echt niet door de beugel kunnen, maar wat iedereen als vrij normaal is gaan zien.

 • Bart Peerbolte

  Ik ga niet in op uw argumentatie omdat ik niet terzake kundig ben. Maar ik ben het met u eens dat het uiterst belangrijk is te werken aan maatschappelijke waardering van de paardensport en dat we op de verkeerde weg zijn.

  Op een ander vlak binnen de paardensport neem ik wel een zekere “maatschappij-vreemde” houding aan. Het gaat over combinatiestanden.

  Ruiters kunnen via een inlogprocedure hun stand van zaken opvragen. Een buitenstaander kan dat niet. Als je dus toevallig geinteresseerd bent in de sportieve stand van zaken van een zekere combinatie (bijv je eigen paard dat je een tijdje geleden verkocht hebt) dan kun je niet achter de combiatiestand komen.

  Het argument dat ik van KNHS zijde krijg te horen is privacy.

  Maar van een schaatser of tennniser weet ik toch ook de stand? Van iedere RABOrenner weten we precies wat er in zijn of haar bloed zit. Privacy hoezo? Kortom, ik volg de redeneerlijn (nog) niet.

  Volgens mij past ook dit symptoom in het beeld dat u van de paardensport schetst.

  Vriendelijke groet,
  dr ir e.b. peerbolte
  vz LR&PC Vollenhove e.o.

 • Theo van Bruggen

  Helaas ontbreekt mij (vooralsnog) de tijd om op alle stellingen van Mr. Wensing in te gaan, dus moet ik mij beperken tot de rode draad in het betoog van deze (Paarden) advocaat.

  Publieke Opinie :

  Anky schreef onlangs in haar column in de Telegraaf over de zegeningen van het Internet maar ook het gevaar hiervan. Indien we de publieke opinie gaan afmeten aan websites als “Geenstijl”, “Xenophone“, “Sustainable Dressage” , “ Epona TV” etc. zijn we absoluut op de verkeerde weg. Onlangs heb ik een onderzoek gedaan naar het gedrag van de posters op het soort fora waar de klassieke dressuur (wat dat ook mag zijn) tot een godsdienst verheven is. Hiertoe heb ik een aantal foto’s gepubliceerd van een training van Dr Reiner Klimke. De reden dat ik Dr. Klimke gebruikt heb werd gevormd door het feit dat hij volgens de aanhangers van de klassieke dressuur het boegbeeld is van deze trainingsmethode. Aan de hand van de getoonde foto’s heb ik gevraagd of ze dit als Rollkür/Hyperflexion beschouwde. De uitkomsten waren schokkend . Op de meeste fora waar de klassieke dressuur tot een heilige standaard was verheven werd er nagenoeg alleen maar “Ja dit is RK/HF” gestemd.
  Toen ik echter kond deed van het feit dat het hier een training van Dr. Reiner Klimke betrof veranderde dit volledig !

  Kortom de publieke opinie is als een toverbal en kan zeker niet afgemeten worden aan dit soort media, en helaas moet ik steeds weer constateren dat (te)veel mensen zich het lemmingen gedrag hebben aangemeten .

  Verder is het artikel van Wensing zeer tendentieus en kan ik mij niet aan de indruk ontrekken dat er een zekere mate van wrok in te ontdekken is. Het hele artikel is gelardeerd met aannames die nergens op gebaseerd zijn, dan wel zeer éénzijdig belicht worden. En dat voor een advocaat ?

  Ik nodig hem graag uit om publiekelijk via dit medium hoor en wederhoor toe te passen, want het hele artikel straalt een bovenmatig Wilders gehalte uit.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Lees ook