Tevredenheidsmeting officials: ‘Plezier in de sport’ belangrijkste drijfveer

Foto Lonneke Ruesink

Vanaf 2009 doet de KNHS mee aan de ‘arbitragemonitor’ van NOC*NSF. In dit onderzoek wordt elke twee jaar de tevredenheid gemeten onder juryleden en overige officials binnen 17 sportbonden. Dit jaar hebben 893 KNHS-officials meegedaan aan het onderzoek. Uit het onderzoek bleek onder meer dat bij de KNHS-juryleden ‘het plezier in de sport’ de belangrijkste drijfveer is om actief te zijn.


De meting wordt gedaan aan de hand van verschillende deelthema’s: motivatie, begeleiding en opleiding, faciliteiten en randvoorwaarden, beoordeling, informatievoorziening, klimaat en imago en veiliger sportklimaat.

Gemiddeld 19 jaar ervaring

Een paar uitkomsten van het onderzoek: 65% van de KNHS-juryleden is vrouw, vs. 23% (alle bonden), de gemiddelde leeftijd is 53 jaar, vs. 50 jaar (alle bonden), met gemiddeld 19 jaar ervaring, vs. 18 jaar (alle bonden).

Actief als sporter of coach

KNHS-juryleden zijn nog relatief vaak actief als sporter (52%, vs. 38%/alle bonden) en als trainer of coach (59%, vs. 38%/alle bonden).

Plezier in sport scoort hoog

Bij alle sporten is ‘het plezier in de sport’ (79%) de belangrijkste drijfveer om actief te zijn als scheidsrechter/jurylid, maar bij de KNHS-juryleden ‘scoort’ deze reden extreem hoog (89%). De motivaties ‘iets terug doen voor de sport/ vereniging’ (46%)/‘het betrokken blijven bij de sport’ (22%) spelen bij deze bond een grotere rol dan bij de meeste andere bonden.

Lees hier het hele onderzoek.

Bron KNHS

Reageer
Discussie zien we graag op Horses, maar wel met respect voor elkaar. Wij vragen daarom om onder volledige naam te reageren. Reacties zonder naamsvermelding kunnen zonder opgave van reden worden verwijderd. Om de toegankelijkheid en leesbaarheid van de discussie te bevorderen geldt een maximale reactielengte van 250 woorden. Lees hier alle voorwaarden.
1 reactie op Tevredenheidsmeting officials: ‘Plezier in de sport’ belangrijkste drijfveer
  1. 1

    Dank aan Horses voor publicatie van het onderzoek. Net als vorige jaren heb ik het bestudeerd en ben tot de conclusie gekomen dat de KNHS nog altijd geen gehoor geeft aan de wens van juryleden op het terrein van: begeleiding van juryleden, persoonlijke ontwikkeling, opleiding en informatie. De KNHS blijft in de waardering van deze onderdelen op een mager zesje zitten. En dat al jaren. Wat heeft het dan voor zin om als KNHS aan een dergelijk onderzoek mee te doen als je er toch niets mee doet? Ik denk dat de KNHS lering mag en MOET trekken uit het feit dat er juryleden stoppen ‘wegens onduidelijk beleid’. Volgens het rapport was dat in 2017 maar liefst 15%! De sportbond mag zich over dit cijfer wel eens goed achter de oren krabben, want het gaat toch om een groep die ‘uit plezier voor de sport’ jureert.