Ga naar hoofdinhoud

Ger Visser sr. gaf leiding aan malversaties

De voor 2.2 miljoen verkochte California werd veel te laag getaxeerd. Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl

De Almelose rechtbank veroordeelde vandaag vader en zoon Visser tot gevangenisstraffen. In het vonnis staat, dat zij ‘aanzienlijke vermogensbestanddelen’ hebben onttrokken aan het in staat van faillissement verkerende vastgoedbedrijf Eurocommerce, ten gunste van de door Ger jr. overgenomen stal. Visser sr. heeft aan de hele operatie leiding gegeven, zo oordeelde de rechtbank.

Door een constructie met een agiostorting was het eigen vermogen van de stal eind 2011 omgeslagen van 19.5 miljoen negatief naar 18.87 miljoen positief.

Grootschalige liefhebberij

Zoon Ger kocht de stal voor 7 miljoen, een bedrag dat hij dankzij een sponsordeal met Ger sr. niet eens hoefde te betalen. ‘Te laag’, oordeelt de rechtbank in het vonnis. ‘Badwill is bij de bepaling van de waarde van de Stal niet relevant, omdat geen sprake is van een op winst gerichte commerciële, levensvatbare onderneming.’ De rechtbank spreekt van een ‘rechtspersoonlijk vehikel waarin een grootschalige liefhebberij van de familie was ondergebracht’.

 Eigenlijke waarde

Vader en zoon Visser hadden Stal Eurocommerce naar de eigenlijke (‘intrinsieke’) waarde moeten taxeren. Die waarde werd vooral bepaald door de waarde van de paarden. De door Visser sr. zelf gehanteerde waarde van 4.8 miljoen beoordeelde de rechter als ‘niet onderbouwd’.

 Verschil: 5.1 miljoen

Op 31 december 2011 stonden in totaal 125 paarden op de balans van Gevi Gorssel BV, met een totale boekwaarde van € 12.654.342,78. In de periode van 1 december 2011 (de peildatum van taxaties waartoe de Vissers opdracht gaven) tot 9 oktober 2013 heeft de familie Visser in totaal 56 paarden verkocht. Het verschil in waarde tussen de taxatie die vader en zoon Visser hadden laten opmaken en het bedrag dat de paarden de familie feitelijk opleverden was ruim 5.1 miljoen euro.

 Verschil: 7.34 miljoen

Op 7 april 2014 en 12 mei 2014 zijn in totaal 36 paarden, die in de taxatierapporten zijn vermeld, door BVA Auctions geveild via internet. De taxatiewaarde per 1 december 2011 van de geveilde paarden bedroeg in totaal ruim 3.6 miljoen. De veilingopbrengst bedroeg bijna 11 miljoen, een verschil van ruim 7.34 miljoen.

In totaal zijn 91 paarden (Singapore niet meegerekend) verkocht voor een bedrag van bijna 17 miljoen.

 Eurocommerce London

De rechtbank schrijft in het vonnis: ‘Ook als de opbrengst van het paard Eurocommerce Londen buiten beschouwing wordt gelaten – dat in 2014 voor € 8.600.000,– is geveild, nadat het in 2012, dus na de peildatum, bij de Olympische Spelen in Londen twee zilveren medailles had behaald – valt op dat de uiteindelijke opbrengsten van de paarden fors boven de taxatiewaarde liggen.’

 Onvolledige en onjuiste informatie

De rechtbank heeft opmerkelijk genoeg geen twijfel aan de integriteit van de taxateurs. ‘Dat neemt echter niet weg dat de taxaties (deels) op basis van onvolledige en/of onjuiste informatie, verstrekt door of namens de opdrachtgever, tot stand zijn gekomen.’

In het vonnis noemt de rechtbank hierbij de volgende voorbeelden.

Berlin: 75.000 euro

‘De taxateurs waren niet op de hoogte van de dekkingsopbrengsten, hetgeen er bijvoorbeeld toe heeft geleid dat het paard Berlin getaxeerd is op € 75.000,– terwijl alleen al de dekkingsopbrengsten van dat paard in 2011 € 276.650,– bedroegen.’

Fysieke beperkingen van de paarden

‘Met betrekking tot verschillende paarden zijn handgeschreven notities aangetroffen die duiden op fysieke beperkingen van de betrokken paarden. Deze paarden zijn nadien echter verkocht voor een waarde die vele malen hoger ligt dan de, blijkbaar op deze informatie mede gebaseerde, taxatiewaarde, terwijl uit de prestaties nadien ook niet blijkt van beperkingen.’

Vigaro en California

‘Het paard Vigaro is getaxeerd op € 150.000,– terwijl hij op 3 augustus 2012, dus vóór de taxatie is verkocht voor € 1.450.000,–. Het paard California, getaxeerd op € 100.000,– was eveneens vóór taxatie reeds verkocht (op 1 april 2012) voor een bedrag van € 2.200.000,–.’

Veel te laag

Op grond van deze voorbeelden constateert de rechtbank dat aan de taxateurs onvoldoende en deels onjuiste informatie is verstrekt om de paarden op waarde te kunnen schatten. ‘Dit heeft geleid tot een waardering die ten onrechte veel te laag was.’ Door het handelen van vader kreeg zoon Visser de stal ver beneden de waarde in handen.

Eenmanszaak

Tot slot spreekt de rechtbank zich uit over de vraag of Ger Visser sr. leiding gaf aan deze malversaties. ‘Niet ter discussie staat dat ten tijde van de ten laste gelegde gedragingen het beleid volledig werd bepaald door verdachte. In zijn eigen woorden: “Eurocommerce was eigenlijk een eenmanszaak”.’

Lees ook ‘Vader en zoon Visser moeten allebei de cel in’.

Bron: Paardenkrant-Horses.nl

2 reacties op “Ger Visser sr. gaf leiding aan malversaties

 • Maria vd Berg

  Hoe dan ook, een afschuwelijke ontwikkeling…
  Van held, naar crimineel..
  Het zal je maar gebeuren.
  En zeg niet, ‘ik zou zoiets nooit doen!’, geloof me, zoiets kan een ieder overkomen. In het ‘groot’ of in het ‘klein’.
  Uiteraard, recht moet gesproken worden. Maar jongens, wat een harde les…

 • Ingrid

  Crimineel zijn ,ben je niet ineens. Je kiest bewust de verkeerde weg! De weg van oplichting!
  Zeker een harde les voor de mensen die de Fam. Visser hebben vertrouwd. En zijn opgelicht !
  Het zal je maar overkomen!
  Eerlijkheid begint al om openheid van zaken te geven.
  Hoop dat de leerschool inhoud geeft aan de betekenis van eerlijkheid en oprechtheid!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Lees ook