Ga naar hoofdinhoud

Kan ik een potentiële koper aan mondeling bod houden?

OnderhandelenVraag: Tijdens de eerste bezichtiging ben ik benaderd door een potentiële koper van mijn hengst. Hij heeft ter plekke een voorlopig bod uitgebracht, maar gaf aan dat hij wel eerst moest overleggen met investeerders voordat hij daadwerkelijk tot koop kon overgaan. Er was een getuige aanwezig op het moment dat dit bod werd uitgebracht. In dit geval gaf de mogelijke koper duidelijk aan dat hij eerst moest overleggen met een andere partij, maar stel dat hij op me af was gestapt en had gezegd: ‘ik koop dit paard voor een x bedrag’ en ik was direct akkoord gegaan, in hoeverre was het bod dan rechtsgeldig?

Schelstraete Advocaten
Antwoord:
U bent op de hengstenkeuring en uw hengst wordt voorgesteld tijdens de eerste bezichtiging. Er stapt een potentiële koper op u af en zegt: “ik geef u een X bedrag voor uw paard”, waarop u akkoord gaat. Later krabbelt de koper terug en u vraagt zich af in hoeverre het door de koper gedane bod rechtsgeldig is en of u de koper aan zijn bod kunt houden.

Een koopovereenkomst komt tot stand door een zogenaamd aanbod en een aanvaarding van dat aanbod. Normaal gezien doet de de verkoper een aanbod en de koper aanvaardt dat aanbod waardoor er een koopovereenkomst tot stand is gekomen. In het door u geschetste geval heeft u uw hengst – althans zo maak ik uit uw verhaal op – niet actief te koop aangeboden, maar is het de koper geweest die u een aanbod gedaan heeft. Dit aanbod was voor u blijkbaar dermate interessant dat u het bod aanvaard heeft. Ook nu is er aldus een aanbod en een aanvaarding en is de koopovereenkomst perfect geworden. Uit de casus maak ik niet op dat er gesproken is over een veterinaire keuring van het paard. Indien zulks het geval zou zijn geweest zou het nog zo kunnen zijn dat er een koopovereenkomst is gesloten onder een opschortende dan wel een ontbindende voorwaarde. In geval van een opschortende voorwaarde wordt de koopovereenkomst pas definitief indien het paard veterinair wordt goedgekeurd. In geval van een ontbindende voorwaarde is de koopovereenkomst al definitief geworden maar kan deze worden ontbonden indien het paard niet veterinair wordt goedgekeurd.

Nu over een veterinaire keuring blijkbaar niet is gesproken, althans dat deze om welke reden dan ook (het paard is immers al gekeurd met het oog op de hengstenkeuring) niet plaats hoeft te vinden, is het voorgaande niet aan de orde. Aangezien het gedane aanbod door u is aanvaard is de koopovereenkomst definitief en dienen beide partijen de op hen rustende verplichtingen die voortvloeien uit de koopovereenkomst na te komen. Dat wil zeggen de verkoper dient het paard af te leveren in de staat zoals het paard zich bevond toen de koopovereenkomst werd gesloten en de koper dient het paard af te nemen en uiteraard de afgesproken koopprijs aan de verkoper te voldoen.

Indien de koper zich bedenkt en het paard toch niet wil afnemen kunt u juridische stappen jegens hem ondernemen teneinde te trachten hem toch zijn verplichting na te laten komen. Mogelijk wil deze koper de kwestie in der minne niet oplossen en zult u zich van rechtsbijstand dienen te voorzien en eventueel zelfs een procedure aanhangig dienen te maken. Indien er geen andere partijen of personen bij het gesprek aanwezig zijn geweest op het moment dat het door de koper gedane bod is gedaan en het bod door u is geaccepteerd kan het zijn dat u in een juridische procedure met een bewijsprobleem geconfronteerd wordt aangezien het dan uw woord tegen dat van de koper is. Wellicht zal laatstgenoemde namelijk betogen dat hij nimmer een bod gedaan heeft.

Conclusie van het bovenstaande is dat er in uw geval wel degelijk een overeenkomst tot stand is gekomen waar beide partijen zich aan dienen te houden en dat dat ook af te dwingen is.

Schelstraete Advocaten

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.