Ga naar hoofdinhoud

Loslopend paard veroorzaakt ongeluk, wie is verantwoordelijk?

BuitenrijdenVraag: Tijdens een buitenrit reed ik in een rustige galop een flauwe bocht om op één van de ruiterroutes van de Utrechtste Heuvelrug. Tot mijn schrik zag ik op het rechte stuk erna een man en een vrouw lopen met één paard aan een halstertouw en één loslopend paard, een eindje erachter. Nu is mijn paard in staat om werkelijk ter plekke te stoppen en om te draaien, wat ik dus ook direct deed om zo snel mogelijk uit het zicht van die paarden te komen.

Gelukkig kwam er geen paard achter me aan, maar ik moet er niet aan denken wat er had kunnen gebeuren als het tot een vechtpartij met mijn Lusitano-hengst was gekomen. Mag men zich met een loslopend paard in het bos bevinden op een wandelpad of ruitterroute en wie is aansprakelijk bij een eventueel daaruit voorvloeiend ongeluk? Meestal luidt het antwoord ‘de eigenaar van het paard’, maar geldt dit ook als mijn paard in een vechtpartij het andere paard zou verwonden of als ik een ongeluk krijg door toedoen van het loslopende paard?

Schelstraete Advocaten
Antwoord: Onlangs bent u door snel te handelen aan een gevaarlijke situatie ontsnapt toen u tijdens een buitenrit met uw Lusitano een stel met een aangelijnd en een loslopend paard tegenkwam. Onder meer vanwege het feit dat u op een hengst reed, bent u snel omgedraaid en weggereden om gevaarlijke taferelen te voorkomen.

U vraagt zich nu af of het 1) toegestaan is dat loslopende paarden zich op het ruiterpad bevinden en 2) wie er verantwoordelijk is als er daardoor een ongeval ontstaat? Daarnaast vraagt u zich af 3) wie aansprakelijk is wanneer uw paard in een dergelijke situatie een ander paard of persoon verwond en 4) wie er aansprakelijk is indien u door dat andere paard wordt verwond.

1. De verkeersregels voor ruiters en menners staan in de Wegenverkeerswet en in het Reglement Verkeerstekens en Verkeersregels1990. Hierin wordt bepaald dat ruiters, koetsiers en ook geleiders van rijdieren, trekdieren en vee bestuurders zijn. Men mag zich dus op ruiterpaden bevinden met een paard aan de hand, want dan wordt men gezien als bestuurder. Loslopende paarden zijn er dus niet toegestaan. Er zijn ruiterpaden in Nederland die worden aangegeven met een blauw rond bord met daarop afgebeeld een paard met ruiter. Indien dit bord langs een ruiterroute staat, betekent dit dat men er alleen met bereden paarden mag komen. Daaruit kan men dus afleiden dat er in dat gebied niet met loslopende paarden of paarden aan de hand gekomen mag worden. Voorts geldt dat het voor iedereen verboden is om zich op de weg zodanig te gedragen dat het een gevaar voor het andere verkeer oplevert. Het laten loslopend van zo’n paard valt mijns inziens daaronder en is ook om die reden niet toegestaan.

2. Indien er toch een paard los loopt op de ruiterroute – ervan uitgaande dat dit niet is omdat de ruiter er zojuist vanaf is gevallen – en er ontstaat een ongeval, dan is inderdaad de eigenaar van het paard dat de schade toebrengt de aansprakelijke partij op grond van de op hem rustende risicoaansprakelijkheid als geregeld in het Burgerlijk Wetboek. Diens aansprakelijkheid wordt onderstreept door het feit dat het ongeval is ontstaan doordat daarbij de verkeersregels zijn geschonden. Daarnaast geldt dat het laten loslopen van een paard op een ruiterpad gezien kan worden als gevaarzetting (een vorm van onrechtmatige daad). Men kan namelijk voorzien dat door dit gedrag, dat in strijd is met de regelgeving, een ongeval ontstaat en dat daardoor een derde schade kan oplopen, terwijl dit eenvoudig is te voorkomen door het paard in ieder geval aan te lijnen of te berijden. Ook op grond van een onrechtmatige daad kan de eigenaar van het loslopende paard dus worden aangesproken.

3. Als er in bovengenoemde situatie schade wordt toegebracht aan een derde of aan het loslopende paard door uw paard, dan geldt in principe de hoofdregel dat u als eigenaar aansprakelijk bent voor de door uw dier veroorzaakte schade. Echter, deze schade kan voor een (groot) gedeelte of zelfs geheel bij de eigenaar van het loslopende paard komen te liggen, omdat hij door aldus te handelen dit zelf in het leven heeft geroepen en daarmee dus eigen schuld heeft. 4. Indien u zelf schade oploopt die is veroorzaakt of toegebracht door het loslopende paard, dan geldt wederom dat de eigenaar van het paard op grond van de op hem rustende risicoaansprakelijkheid aansprakelijk is voor de door u geleden schade.

Dit antwoord is op 3 april 2012 gepubliceerd op Horses.nl.

Juridisch advies Schelstraete advocaten

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.