Ga naar hoofdinhoud

Wat is belangrijk bij bedrijfsovername?

Foto Lonneke Ruesink

Vraag: Binnenkort wil ik het paardenbedrijf (15 manegepaarden, 20 pensionpaarden) overnemen van mijn ouders. Zij wonen nog op het terrein en zullen daar ook blijven wonen, ikzelf woon een dorp verderop. Er rust nog een gedeeltelijke hypotheek op het totaal onroerend goed. Het gedeelte van de manege wil ik overnemen. Welke stappen moet ik zetten om de overname op papier goed te regelen? Kan ik de pensionklanten ook zomaar overnemen of moeten daarmee nieuwe contracten worden gesloten?

Antwoord Schelstraete Advocaten

Om deze vraag te beantwoorden dienen een aantal punten te worden nagelopen.
Op de eerste plaats de rechtsvorm van de huidige onderneming. Wordt de onderneming via een BV gedreven? Dan zal men ervoor kunnen kiezen om de aandelen in de BV over te nemen en dan verandert alleen de eigenaar van de onderneming. Deze koop en levering van aandelen geschiedt via een notariële akte. Het voordeel daarvan is dat je in feite weinig hoeft te regelen behalve de transactie inzake de aandelen. Naar buiten toe verandert er dus weinig. Heeft de onderneming geen rechtspersoonlijkheid (is het bijvoorbeeld een eenmanszaak of VOF) dan moet men afzonderlijke bestanddelen kopen.

Op de tweede plaats de aard van de transactie. Naar ik begrijp wil men een gedeelte van de onderneming overnemen. Dit betekent dat men afzonderlijke nader omschreven bestanddelen van de onderneming gaat overnemen. Aldus via een activa passiva transactie waarin de afzonderlijke onderdelen, namelijk het gebouw van de manege, de inrichting, de voorraden, enz, worden gekocht. Overleg met de bank inzake de hypotheek zal noodzakelijk zijn, want degene die de manege wil overnemen zal ook de schuld (lees: de gedeeltelijke hypotheek die nog op het onroerend goed rust) moeten overnemen. .

Op de derde plaats de overname van pensionklanten en lopende contracten. Deze overname is mogelijk op grond van Artikel 6: 159 BW, mits de toepassing daarvan in de stallingsovereenkomst c.q. pensionstallingsovereenkomst niet is uitgesloten.
Bedenk echter dat ook een deel van de onderneming een aanzienlijke waarde van de activa van de onderneming kan vertegenwoordigen. In dat kader dient men rekening te houden met de EG-richtlijn 2001/23 betreffende de overgang van onderneming. Deze richtlijn is in Nederlands recht omgezet. Wanneer is sprake van de overgang van onderneming? Er is sprake van een overgang als een economische eenheid met behoud van de eigen identiteit door een overeenkomst (verkoop, fusie of splitsing) wordt overgedragen. Er is dan sprake van een overdrager en een nieuwe werkgever. Een overdracht van aandelen valt hier niet onder. De economische eenheid wordt als volgt omschreven “het geheel van georganiseerde middelen bestemd voor het uitvoeren van een al dan niet hoofdzakelijk economische activiteit”. Dit kan de hele onderneming zijn, maar ook een vestiging of een onderdeel van een onderneming, zijnde productielijn of vestiging. De overnemende partij neemt dus alle werknemers over met in hoofdelijke aansprakelijk met de verkopende partij voor sociale verzekeringen etc. die in het verleden tot en met de datum van de overname afgedragen dienden te worden.

Uiteraard is het soms niet makkelijk om vast te stellen wanneer sprake is van de overgang van onderneming. In het kader daarvan heeft Het Hof van Justitie van de EG uitgemaakt dat voor het antwoord op de vraag of sprake is van overgang van onderneming, cruciaal is of de identiteit van de overgedragen onderneming is behouden. Het uiteindelijk oordeel hierover is aan de hand van alle feitelijke omstandigheden aan de nationale rechter. Welke factoren kunnen daarbij van belang zijn?
– de aard van de betrokken onderneming
– het al dan niet overnemen van vrijwel het gehele personeel
– het al dan niet overnemen van de klantenkring
– het karakter van de activiteiten vóór en ná de overdracht
– de duur van een eventuele onderbreking van de activiteiten
– de partijen bij de overgang (oude werkgever en nieuwe werkgever)
– de inhoud van de overeenkomst.
Er zullen zeker nog andere zaken waaraan men moet denken. Denk aan garanties en dergelijke, maar daar is meer info voor nodig om dat in kaart te brengen.

Klik hier voor alle artikelen van Schelstraete Advocaten.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.