Hoe veulen ontwormen en is de veulenprik belangrijk?

VeulenVraag: Goed ontwormen van je veulen schijnt heel belangrijk te zijn. Het verkeerde middel kan dodelijk zijn, maar niet-ontwormen ook. Wat adviseren jullie? En ik ben benieuwd naar het nut van een veulenprik, of je dat wel of niet moet doen.

Antwoord Dierenkliniek Emmeloord
De eerste worm die problemen voor het veulen kan opleveren is de veulenworm, die het veulen via het uier en de melk van de merrie binnenkrijgt. De meeste veulens worden ongeveer op 10 tot 14 dagen leeftijd hiervoor ontwormd met een middel waar ivermectine in zit.

Over het het algemeen aangeraden om merrie en veulen tot de speenleeftijd elke 6-8 weken te ontwormen met een ivermectine middel. Of dit echt noodzakelijk is hangt af van de infectiedruk in de omgeving en dit kan in overleg met je dierenarts bepaald worden door onder andere mestonderzoek.

De andere worm die problemen kan opleveren bij het veulen is de spoelworm. De spoelworm maakt een trektocht door het lichaam en kan als het veulen ongeveer 3 maanden is problemen gaan geven. Deze spoelworm is vaak resistent voor middelen met ivermectine en dus moet je zorgen dat je rond deze leefitjd het veulen ontwormt met een middel met pyrantel. In mestonderzoek is heel makkelijk vast te stellen of er problemen zijn met spoelwormen omdat deze heel veel eieren uitscheiden. In dat geval moet de pyrantel zeker herhaald worden.

Vanaf ongeveer 6 maanden kan een veulen mee gaan draaien in het ontwormingsbeleid van de oudere paarden. Dit ontwormingsbeleid moet in samenwerking met je dierenarts bepaald worden en zou onder andere gebasserd moeten zijn op mestonderzoek, stal en weidemanagement, aantal paarden, de leetijd en of de paarden problemen hebben zoals vermageren of regelmatig koliek.

Het is heel belangrijk om het veulen tot een leetijd van ongeveer 6 maanden in ieder geval geen middel te geven waar moxidectine in zit. Dit middel kan bij veulens door de bloed-hersenbarriere en veroorzaakt dus neurologische problemen waarbij de veulens in coma raken. Het is ook belangrijk om voor het juiste gewicht te doseren, bij volwassen paarden wordt vaak ondergedoseerd en bij veulens vaak juist teveel.

De veulenprik bevat van oudsher een mengsel van tetanus serum en een antibiotica. Als de merrie goed gevaccineerd is is het niet nodig om het veulen tetanus serum te geven. Immers het veulen krijgt met de eerste melk van de merrie, de biest, de antilichamen van de merrie inclusief antilichamen tegen tetanus. Een eenmalige antibiotica toediening via de veulenprik is niet echt zinvol omdat antibiotica liever een aantal dagen gegeven moet worden en niet eenmalig. Ook is het maar de vraag welk antibiotica gebruikt wordt en waar tegen het werkzaam is.

Het is echter wel goed en heel zinvol om het veulen te laten controleren door je dierenarts en te checken of het voldoende biest heeft gedronken door een bloedtest te doen op een leeftijd van ongeveer 24 uur. Hiermee kunnen veel problemen voorkomen worden. Het veulen is immers voor zijn afweer volledig afhankelijk van de biestopname.

Dierenarts Lieuwke Kranenburg

Lees hier alle artikelen van Dierenkliniek Emmeloord.

Reageer
Discussie zien we graag op Horses, maar wel met respect voor elkaar. Wij vragen daarom om onder volledige naam te reageren. Reacties zonder naamsvermelding kunnen zonder opgave van reden worden verwijderd. Om de toegankelijkheid en leesbaarheid van de discussie te bevorderen geldt een maximale reactielengte van 250 woorden. Lees hier alle voorwaarden.