Ga naar hoofdinhoud

Black Friday: Kan cruciale ledenraadsvergadering Friese machtsstrijd beslissen?

Vanavond vergadert de ledenraad van het Koninklijk Friesch Paardenstamboek. Het zou weleens een cruciale avond in de al maanden slepende machtsstrijd binnen het Friese stamboek kunnen worden. Het bestuur moet met een nieuw voorstel voor de hengstenkeuringscommissie komen. De ledenraad wees een eerdere voordracht af, omdat zij vindt dat de bestaande leden van de commissie niet terug kunnen komen. Het bestuur beriep zich bij die voordracht op het willen bewaren van de continuïteit.

De ledenraad kan een voordracht door het bestuur alleen met minimaal tweederde meerderheid afwijzen. Dat deden zij eind oktober, waarna twee leden van het bestuur opstapten. De resterende bestuursleden beloofden uiterlijk vandaag met een nieuwe voordracht voor de hengstenkeuringscommissie (HKC) te komen. De ledenraad vindt dat de oude HKC niet terug kan komen, omdat zij meermaals de fout in zijn gegaan bij het goedkeuren van stamboekhengsten.

Hengstenhouders geven hun mening

Er is veel commotie onder de leden van het stamboek. Hengstenhouder Age Okkema heeft deze week een brief naar de ledenraad gestuurd. Okkema schrijft: “Het baart mij zorgen dat er op dit moment veel onzekerheid is over de samenstelling van de jury… Mijns inziens en (die) van mijn collega’s en klanten zijn wij gebaat bij consistentie in de jurering.” De collega’s worden niet bij naam genoemd en Okkema zegt zich niet in de inhoudelijke discussie over wie er wel of niet zou moeten jureren te willen mengen. Hij heeft de brief ook niet ondertekend.

Oud-bestuursleden mengen zich in discussie

Inmiddels hebben de oud-bestuursleden Pieter Tuinman (75), Marten Pelleboer (74) en Douwe Willemsma (78) zich ook gemengd in het verhaal. Zij stuurden een stuk van zeven pagina’s naar ledenraad, fokverenigingen en bestuur, waarin ze (onder meer) stellen dat de ledenraad zich niet aan haar rol houdt. Zo zouden de aan het bestuur toegevoegde voormalig ledenraadsleden daar niet mogen zitten en zou de ledenraad zich niet mogen bemoeien met beslissingen van de hengstenkeuringscommissie, omdat die autonoom is. De ledenraad heeft het bestuur echter aangesproken op de beslissingen van de HKC en is niet rechtstreeks naar de jury gegaan. Dat is ook hoe het statutair geregeld is. Het bestuur is elk jaar verantwoordelijk voor het voordragen van een HKC en kan op die manier dus invloed uitoefenen. Het bestuur in de oude samenstelling heeft – in de ogen van de meerderheid van de ledenraad – te laat en onvoldoende gehandeld.

Artikel 15 cruciaal

De Hengstenkeuringscommissie blijft bij haar standpunt dat zij reglementair niets verkeerd heeft gedaan. Ook in het stuk van de drie oud bestuursleden wordt beweerd dat er geen regels zijn overtreden – ook niet bij de eerdere goedkeuring van Siert 499 die onreglementaire witte haren had. Daarom stellen de oud-bestuursleden dat de ledenraad geen basis zou hebben om het bestuur te vragen de hengstenkeuringscommissie aan te spreken of om ‘gele kaarten’ uit te delen. Lang niet iedereen gaat mee in deze versie. Dat bleek ook tijdens de regio(leden)vergadering vorige week, waar veel leden vragen over artikel 15 van het hengstenkeuringsreglement en de uitvoering daarvan stelden. Artikel 15 zou volgens hen overtreden zijn door de hengstenkeuringsjury.

Artikel 15 Extern Onderzoek van het Hengstenkeuringsreglement luidt: “Bestaat er bij de jury twijfel over het aanwezig zijn van een bepaalde afwijking waarvan ter plaatse minder goed een juist oordeel kan worden gevormd, dan houdt de jury de beslissing aan en wordt de hengst voor een nader onderzoek verwezen naar de Faculteit voor Diergeneeskunde te Utrecht. Dit onderzoek zal binnen 14 dagen na de keuring moeten plaatsvinden. Wordt daar het vermoeden van de jury bevestigd, dan wordt de hengst als afgekeurd c.q. niet aangewezen voor het Centraal Onderzoek beschouwd en zijn alle kosten van dit onderzoek voor de eigenaar van de hengst.”

De strikten binnen de vereniging stellen dat er, omdat in het tweede veterinair onderzoek dezelfde aandoening werd vastgesteld als in het eerste, de hengst volgens het reglement afgewezen had moeten worden en uit het CO verwijderd. Het stamboek liet eerder deze week in een schriftelijke beantwoording van vragen weten dat zij niet vinden dat artikel 15 van toepassing was in deze situatie.

Statuutswijziging

Pikant detail bij de brief van de oud-bestuursleden is, dat Pieter Tuinman ooit zijn handtekening heeft gezet onder de statutaire wijziging van 31 december 2009, waarbij de ledenraadsleden voortaan ‘zonder last en ruggespraak met hun regio’ hoefden te handelen. Toen de ledenraad werd opgericht in 2006, moesten de ledenraadsleden statutair rekening wél overleggen met hun achterban. Medeschrijvers van het document Pelleboer en Willemsma zaten in deze periode ook in het bestuur van het KFPS. Zij verwijzen zelf ook nog naar de statutenwijziging in hun verhaal.

Vrijdagavond vergadering

De ledenraad vergadert eerst besloten en daarna met het bestuur vanavond. Het ligt in de lijn der verwachting dat de vergadering wel even gaat duren.

Bron: Horses.nl

 

Topics van dit bericht

Selecteer een topic en vind alle berichten over dit onderwerp onder "Mijn nieuws".
Lees meer over topics .

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Lees ook