WFFS: Westfalen en Oldenburg bevelen hengstenhouders én fokkers aan te testen

Het heeft even geduurd, maar de Duitse stamboeken komen nu ook in actie omtrent Warmblood Fragile Foal Syndrome (WFFS). Het Westfaalse stamboek heeft de handen met Oldenburg en Oldenburg-International ineen geslagen en beveelt hengstenhouders én fokkers in een brief aan om alle in de fokkerij actieve hengsten en merries te laten testen. 

In de brief aan de hengstenhouders stellen het Oldenburger stamboek, Oldenburg-International en Westfalen: “De fokkers vragen de stamboeken om ondersteuning en oplossingen omtrent de WFFS-problematiek. In uw eigen belang, maar ook met het oog op de Zuchtverbandsordnung, bevelen wij u aan om uw gehele hengstenstapel te testen en de resultaten openbaar te maken. Het gemeenschappelijke doel van fokkers, hengstenhouders en stamboeken moet de vermijding zijn van het aanparen van twee dragers.”

Aanbeveling voldoende

“Wij, als Duitse stamboeken, zien de aanbeveling aan hengstenhouders om op WFFS te testen op dit moment als een passende maatregel. Het kan zijn dat de test in de toekomst verplicht wordt. Het is voorstelbaar dat de opname in het hengstenboek vanaf 2019 wordt gekoppeld aan een openbaar WFFS-resultaat.”

Brief aan fokkers

In de brief aan de fokkers, bevelen de stamboeken aan om ook alle fokmerries te testen. Op langere termijn kan de test verplicht worden bij paarden die in de fokkerij worden ingezet.

Grootschalig onderzoek

Daarbij wordt een grootschalig onderzoek aangekondigd van alle onder de FN opererende stamboeken, maar eventueel ook nog extra onderzoeken van individuele stamboeken. Daarbij wordt niet alleen gekeken naar WFFS, maar ook onderzoek gedaan naar verdere gendefecten in de warmbloedpaardenfokkerij.

Lees hier de brief aan de hengstenhouders

Lees hier de brief aan de fokkers

Bron: Paardenkrant-Horses.nl

Reageer
Discussie zien we graag op Horses, maar wel met respect voor elkaar. Wij vragen daarom om onder volledige naam te reageren. Reacties zonder naamsvermelding kunnen zonder opgave van reden worden verwijderd. Om de toegankelijkheid en leesbaarheid van de discussie te bevorderen geldt een maximale reactielengte van 250 woorden. Lees hier alle voorwaarden.