Ga naar hoofdinhoud

Moeten ruiters beschermd worden tegen stemmingmakerij op het inrijdterrein?

Van: De Paardenkrant
Aan: Maarten van der Heijden, Hans Peter Minderhoud en Heike Kemmer

Op de Duitse nationale wedstrijd in Münster zette een groepje voorstanders van het klassieke rijden de wedstrijdofficials onder druk om op te treden tegen Aat van Essen en Isabell Werth. Een televisieploeg nam Van Essen en Werth op de korrel, hun manier van losrijden werd heftig bekritiseerd. Van Essen was de stemmingmakerij op het voorterrein zo zat dat hij besloot zich af te melden. Wat vinden jullie van deze gang van zaken?


Maarten van der HeijdenVan: Maarten van der Heijden
Aan: allen
Het is een lastige, vervelende kwestie. Intern hebben we er ook over gesproken. De Duitse paardensportbond FN hanteert echter haar eigen nationale richtlijnen, net zoals wij dat in Nederland doen op onze nationale wedstrijden. Deze wijken op sommige gebieden af van de FEI-richtlijnen, die op de internationale wedstrijden van toepassing zijn. Een verschil tussen Duitsland en Nederland is bijvoorbeeld het rijden met zweep in de Grand Prix. In Duitsland is dit op nationale evenementen toegestaan, maar in Nederland – en volgens het FEI-reglement – niet. Het is in dit geval ook niet zo dat de FN ons gaat vertellen dat we dat anders moeten doen.
Wij gaan zodoende ook niet in discussie over het voorval in Münster. De ruiter heeft er in dit geval zelf voor gekozen om aan deze nationale wedstrijd mee te doen en hij koos er ook zelf voor om zich af te melden.
Zowel de veterinair als de steward hebben gezegd dat er niets aan de hand was. We moeten dit niet groter maken dan het is en er geen hype omheen creëren. Wij kunnen ons niet gaan bemoeien met de Duitse regels. Als het om een internationaal concours ging, was het een ander verhaal geweest. Om dit soort voorvallen in de toekomst proberen te vermijden, worden de Nederlandse ruiters er wel op gewezen dat ze er rekening mee moeten houden dat de richtlijnen op Duitse nationale wedstrijden anders zijn.


info@ Hans Peter MinderhoudVan: Hans Peter Minderhoud
Aan: allen
Zelf ben ik er gelukkig meestal goed vanaf gekomen, maar ik heb vorig jaar in München iets gelijkwaardigs meegemaakt op het voorterrein met Donna Silver. Ik draafde amper aan, gewoon in een soort van halsstrekken-modus, of er stond al een steward naast me. Hij vond het prima hoe ik losreed, maar verwees naar de omstanders. Dat gaat te ver. Als ruiter krijg je het idee dat iedereen je constant in de gaten houdt. Als er echt iemand te ver gaat, is het natuurlijk prima dat er wat van gezegd wordt, maar het moet wel ergens over gaan. Ik vind het echt jammer dat het tegenwoordig gaat zoals het gaat. Ook in het geval van Isabell vind ik het echt idioot. Isabell heeft twintig jaar lang al het denkbare eremetaal voor Duitsland binnengehaald. Het was Isabell voor en Isabell na. Nu heeft ze geen medailles gewonnen en gelijk wordt ze door het slijk gehaald. Daarnaast zijn er ook genoeg andere dingen waar je je druk over kunt maken. Wat betreft Aat van Essen; ik kan me best voorstellen dat je de handdoek in de ring gooit. Zelf heb ik in het verleden wel eens bijna op dat punt gestaan tijdens het WK in Verden. Daar werden ook belachelijke dingen gezegd op het voorterrein. Als ik toen geen paard voor een eigenaar had gereden, was ik ook richting huis vertrokken. De lol is er dan vanaf.


Heike KemmerVan: Heike
Aan: allen
Ik was er niet bij op concours in Münster en ik vind het altijd heel lastig om iets te zeggen over iets waar ik zelf niet bij ben geweest. Maar in z’n algemeenheid wil ik hier graag iets over zeggen. Er zijn mensen die vinden dat we de losrijterreinen moeten afsluiten voor publiek, zodat de ruiters – onder toezicht van stewards – in alle rust hun paarden kunnen trainen. Dat zou ik geen goede maatregel vinden. Van de Nederlanders hebben we juist geleerd hoe mooi het is als het publiek in het strodorp van het losrijden kan genieten. Daar zijn de Nederlandse concoursen mee begonnen.
Verder is dit nu eenmaal de tijd van YouTube en Facebook: het is geen optie om mensen te verbieden om filmpjes te maken en die op internet te becommentariëren.
Het is voor elke concoursorganisator wel een vereiste dat de deelnemers in alle rust hun paarden kunnen trainen. We hebben tegenwoordig een zeer gedetailleerd uitgeschreven reglement en goed opgeleide stewards. Het moet volstaan dat de controle op de naleving van het reglement in handen ligt van de stewards. En zolang ruiters zich aan het reglement houden, moeten zij ongestoord kunnen rijden.

Deze [email protected] verscheen woensdag 20 februari 2013 in De Paardenkrant.


Poll

Ruiters moeten beschermd worden tegen stemmingmakerij op het inrijdterrein. Lees meer

Laden ... Laden ...

14 reacties op “Moeten ruiters beschermd worden tegen stemmingmakerij op het inrijdterrein?

 • Patricia Ahlström

  Dhr. Van der Heijden lijkt zij te willen verstoppen in algemene termen en politiek correcte bewoordingen. Ik bespeur bij deze mijnheer angst voor de voor hem iets te hete brij. Waar is de politieke courage, gevoel voor nuance en daadkracht? Er kwam geen antwoord op de vraag, namelijk om de stemmingmakerij rond het voorrijterrein en in de media, de achtergronden en de gevolgen hiervan. Niet om de regels in Duitsland c.q. Nederland. Die zijn duidelijk en deze waren niet in het geding (objectief gezien) in de uitzending.
  Nee, de uitzending was duidelijk een geval van stemmingmakerij. Geen official die de programmamakers gelijk gaven en toch worden twee ruiters afgeschilderd door twee voorstanders van de klassieke rijkunst als dierenbeulen.
  Iedereen probeert zich te verkopen. Dat is de natuur van de mens. Dat doen wij in grotere of mindere mate allemaal. Op zich geen probleem. Het verschil zit hem in dat het hier over de rug van serieuze sportbeoefenaars gebeurd. Diegene die de Duitse regels op het losterrein moesten controleren hebben geen overtredingen waargenomen. En toch is dit programma uitgezonden en de personen in kwestie afgeschilderd als dierenbeulen (aan het paard pijn veroorzakende oefeningen afgedwongen).
  Als het gaat om overtredingen is iedereen onschuldig totdat het tegendeel wordt bewezen. Dat is gewone rechtspraktijk. Gelukkig. Maar hier geldt dit duidelijk niet. Er zijn geen spelregels. Er is geen ethiek in hoe je dit soort situaties moet benaderen. De emotie van de sport neemt de overhand, niet het verstand. Zullen wij binnenkort voetbaltaferelen langs de kant krijgen met boe-roepen, fakkels en half vechtende trainers? Ik chargeer, maar toch…
  We moeten waken willekeur en subjectiviteit. Zoals het nu gaat vallen er slachtoffers, professionals die hun hele leven, hun hele dagen met de sport bezig zijn en hiervan afhankelijk zijn. Indien ze niets doen die tegen de regels ingaat, moeten hun ook met rust gelaten worden. Dat is hun recht. Het moet toch een zekere persoonsbescherming voor de wet bestaan in dit soort gevallen?
  De beoordelingscriteria zijn er, de gedragsregels zijn geformuleerd en staan zwart op wit, in Nederland zowel als in Duitsland. Nu alleen toezien dat in de media pas op de plaats neemt totdat er duidelijk uitspraken zijn van de instanties die deze criteria moeten controleren en beoordelen. En ook dan hoort de media zich gedeisd te houden.
  Als de media zich niet kan inhouden is het maar een kwestie van tijd totdat ze een rechtszaak aan hun broek gehangen krijgen. Dat gebeurd wanneer het slachtoffer voldoende juridische kennis heeft en van voldoende middelen beschikt.
  Op dit moment ageert de media als onopgevoede pups, die de grenzen uitproberen totdat ze een flinke klap op hun neus krijgen. Wie zal het worden, wanneer gaat het gebeuren? Het is hoog tijd om deze hele discussie in ordentelijke lijnen te brengen en de (gedrag)regels niet alleen van ruiters maar ook van omstanders en verslaggevers vast te gaan leggen. Dat de bedoelingen vaak goed zijn, laat ik in het midden. Wel is het zo dat op dit moment iedereen rechter in de kippenren lijkt te spelen.
  En dat terwijl een aantal zich zo stil mogelijk proberen te houden op hun hoge stokje, in de hoop dat ze niet opvallen en lekker door kunnen gaan met hun leven (geen naam genoemd).

 • H. Paerels

  Ik kan me nog goed herinneren dat in 2004 in Aken Anky, Isabel Werth en Martin Schaudt een officiële berisping kregen van de FEI voor de manier waarop zij hun paarden losreden. Vervolgens verscheen er een artikel in de Sankt Georg ovv “Dressur Pervers” waarin foto’s werden getoond van Nederlandse topruiters wiens paarden gereden werden met de kin op de borst. Toén al lag hun trainingsmethode onder vuur.
  Toen nog onder de naam Rollkur, maar na het verbod hierop in Lausanne, kwam deze trainingsmethode op de lijst van Verboden Middelen.
  Vervolgens werd deze vervangen door een ander etiquet, nl. LDR, en men kon weer doorgaan.
  Het feit dat LDR/Rollkur “slechts” 10 minuten mag duren volgens de FEI zegt álles over deze -kennelijk noodzakelijke- maatregel.
  Het zegt nl. dat de mens zich op het randje begeeft van wat toelaatbaar is naar het paard toe.
  Wij weten dat de top en de subtop in Nederland (althans veruit de meesten) volgens deze methode rijden, ook Aat van Essen.
  Dus als je als ruiter willens en wetens dit systeem toe wilt passen notabene in het klassieke hol van de leeuw, dan moet je niet zeuren over de consequenties die daar op volgen!!!
  Het is triest dat wij ons hier in Nederland schijnbaar meer bekommeren om de positie van de ruiter die m.i. slechte keuzes maakt tav zijn trainingsmethoden dan om de positie van het paard en de daaraan gekoppelde ethische aspecten.
  Winnen zonder waardigheid tov je paard is geen winnen.

 • Paardenfokkerij-Olympus

  Vrijheid van meningsuiting is voor iedere burger in heel Europa in de grondwet vastgelegd en God zij dank zal daar ook nooit aan getornd kunnen worden.
  In dit geval is er nieuwe FEI regelgeving waar iedereen, dus ook zowel in Duitsland als in Nederland, zich aan moet houden.
  Dat de pers over de manier van handhaving wil rapporteren is juist specifiek een van de taken van de media.
  De officials daar hebben niemand bestraft of uitgesloten, dus niemand is gedupeerd.
  Dat de media gesteund, door verschillende experts, vinden dat de officials te tolerant zijn geweest, is de FN of de wedstrijdorganisatie niet te verwijten.
  In objectieve zin hebben de media aan de hand van de opgestelde tekeningetjes van goed en fout zelfs nog gelijk ook. En ja, hoge bomen vangen nu eenmaal veel wind.
  Deze hoge bomen kunnen zelf de media uitleggen wat de achtergrond van het zodanig instellen van de hoofd/halspositie van hun paard is. Als die uitleg helder en gefundeerd is en het welzijn van het paard bevordert, hoor je er vervolgens niemand meer over.
  Is die uitleg een broodje aap, ja dan laten de media zich niet meer foppen. En zo hoort dat ook. Ik kan me heel goed voorstellen dat de media de diepe instelling van het paard van Aat en de korte stijve pasjes die daaruit voortvloeiden, niet begrepen hebben. Evenzo hebben ze niet begrepen dat de extreem diepe instelling van Isabel haar paard met de daarbij weg gedrukte rug en de stijve achteraan komende achterbenen, een los makend effect zouden hebben ter voorbereiding van de proef. Het verzet wat het paard daarbij vertoonde met zwiepende staart en het gespartel van de benen, heeft ze waarschijnlijk nog minder gerust gemaakt. Een verschil in interpretatie is niet hetzelfde als stemmingmakerij. Je mag anderen een verschil van inzicht nooit ontzeggen.
  In neem aan dat deze respectabele rijders hun systeem heel goed kunnen uitleggen. De media zal die uitleg kritisch tegen het licht houden en als ze hout snijdt, zullen ze van de media geen last meer hebben.
  Is dat niet het geval, dan is de kritiek voor hen een pijnlijk, maar een bijzonder nuttig geschenk om het eigen africhtingssysteem nog eens kritisch onder de loep te nemen. Dan kan het alleen maar prikkelen tot nog meer bewustzijn en daardoor nog betere prestaties.
  Mogelijk ontdekken ze dat er meerdere wegen naar Rome leiden en dat alternatieven misschien achteraf prettiger en profijtelijker zijn voor ruiter en paard. In dat geval kan de pijnlijke kritiek van de media misschien leiden naar nog betere en harmonische prestaties. Achteraf zou men hier dan zelfs nog dankbaar voor kunnen zijn. Het is maar hoe je met de lessen van het leven omgaat. Of je doet er wat mee of je blijft tobben. Een ieder heeft hier zijn vrije keuze.
  Sjaak Hoedjes
  Bergen NH

 • tini sijtsma

  Ik ben het helemaal eens met Heike, wie,wat of hoe er ook ingereden wordt doet er niet toe als het maar volgens de regels gedaan wordt. Deze regels zijn helaas nogal soepel naar mijn mening dus kan het voorkomen dat het een en ander nogal ruw overkomt. want ik ben ook een fan van classique rijden.

  Niemand hoeft iets te vrezen als hij of zij niets te verbergen heeft.. dat is waar deze discussie omgaat en waarom deze onnodig zou moeten zijn.

  Heb ik het mis ? dan graag reakties.;

 • Patricia Ahlström

  Vrijheid van mening is uiteraard (en gelukkig) een recht die iedere burger heeft. Daar heeft Sjaak helemaal gelijk in.
  Maar gezien de macht van de media, zijn er spelregels die gehandhaafd moeten worden. Dat de media in dit geval ‘verschillende experts’ heeft geraadpleegd klopt echter niet. Sensatie en kijkcijfers zijn hier medeverantwoordelijk voor.
  Dr. Heuschmann als expert over diervriendelijk rijden? Zie http://www.horses.nl/wp-content/uploads/2010/08/4606_a8ba9bd5_original.jpg en http://www.pferdplus.com/sites/pferdplus.com/files/imagefield/artikel/Heuschmann_jr_130610_059.jpg. Dr. Heuschmann verdiend veel geld met met het verkopen van zijn films en dure clinics. Zijn beweegredenen laat ik in het midden.
  De experts zijn de officials van de wedstrijd. Als er kritiek is op hun functioneren, dient dit gericht worden aan de Federatie c.q. de officials zelf. Niet in de media, waarin mensen onterecht/terecht worden uitgemaakt voor dierenbeulen. Het gaat mij erom dat de manier van aanpak rechteloos is en willekeur de boventoon voert.
  Als ik mijn buurman zie een klein meisje aaien, kan ik toch niet in de media rondbazuinen dat hij een kindermisbruiker is?
  Het moderne paard is te intelligent, te gevoelig om met pijn en dwang naar de Grand Prix afgericht te worden. Dat het beter kan dan nu. Zeker. Dat is ook wat deze ruiters dagelijks mee bezig zijn, het blijven leren, blijven voelen, zoeken, weleens fout doen, weer de rechte pad op gaan, iets meer dit, iets minder dat… Dat is paardrijden. Bazuinen langs de kant en zelf niet het vermogen en gevoel hebben om dit te bereiken niet.
  Als er gaat om momentopnamen en deze uitlichten als de waarheid van een koe, dan is niemand onschuldig. Ikke niet, u niet, niemand niet. Neem dat van mij aan. Ook dr. Heuschmann niet.
  Welcome to the Wild West!

 • Bien

  Ik ben het helemaal eens met H. Paerels. Dressuur is er voor het paard, niet andersom!

 • H. Hegeman

  Een openbaar optreden (wat wedstrijdrijden is) betekent dat anderen zien wat je doet. Dus kun je reacties verwachten: zowel positief als negatief. Terecht of onterecht? Dat maakt niet uit. Het hoort er bij. Het wordt moeilijker als de sfeer negatief wordt: wanneer er sprake is van stemmingmakerij. Dan speelt ook het rechtvaardigheidsgevoel of spelen andere emoties een belangrijke rol. Zowel bij de deelnemers als bij de toeschouwers, want het werkt naar 2 kanten!
  Regels bieden deelnemers een houwvast. Stewards/toezichthouders voorterrein ook. Helaas zien we die te weinig op de kleinere wedstrijden. Met als gevolg dat er soms zaken gebeuren die echt niet door de beugel kunnen. Maar daar zegt dan niemand (openlijk) iets van. Dat is de keerzijde van de medaille. Daar ligt dus nog een taak voor zowel de KNHS als het publiek. Wat er in Munster is gebeurd, is niet leuk voor de ruiters, maar wel een goed voorbeeld van een (sociale) controle die we hier missen.

 • Karel de Lange

  Het is triest dat de redactie van de Paardenkrant het ernstige dierenleed in de rijsport als stemmenmakerij meent af te doen.
  Als we met dat laatste beginnen, zullen we moeten nagaan waarom het zover is gekomen en waar het is misgegaan. Vaststaat dat de FEI nauwkeurig omschreven regels heeft waarin tot in detail is vastgelegd hoe de uitvoering er uit behoort te zien. Ik zal ze hier niet compleet herhalen maar op deze link staan ze onder antwoord 9 volledig weergegeven.
  http://www.horses.nl/sport/zorgen-over-invloed-social-media-op-publieke-opinie-over-paardensport/
  Volgens artikel 6 van deze FEI-regel dient te allen tijde de nek het hoogste punt en de neus voor de loodlijn te zijn.
  >> 6. In all his work, even at the halt, the horse must be “on the bit”. A horse is said to be “on the bit” when the neck is more or less raised and arched according to the stage of training and the extension or collection of the pace, and he accepts the bridle with a light and soft contact and submissiveness throughout. The head should remain in a steady position, as a rule slightly in front of the vertical, with a supple poll as the highest point of the neck, and no resistance should be offered to the rider.<<
  En met deze regel hebben we ook gelijk het werkelijke probleem te pakken. De juryleden hebben deze cruciale regel laten varen en hebben daarvoor in de plaats hectiek en spektakel beloond.
  Wellicht door onkunde en een verregaand chauvinisme heeft de hippisch pers vervolgens ernstig gefaald door niet de vinger aan de pols te houden en de FEI-regels consequent als meetlat te hanteren. Integendeel zelfs. Omdat het hier ook nog om nationale coryfeeën ging, deed de hippische pers aan de verkrachting van deze grondregel net zo hard mee. Waardoor de ruiters niet op hun rijkunst maar vanwege hun acrobatische forceermethode de prijzen in de wacht sleepten en de hemel werden ingeprezen.
  Of het nu om de Pavo-cup, hengstenkeuring of nationale kampioenschappen gaat, op praktisch geen enkel evenement zien we combinaties die nog aan deze cruciale grondregel voldoen. En als ze dit wel doen, worden ze zelfs afgestraft omdat ze niet aan de modeplaatje van hectiek voldoen.
  De oorzaak is dat men paarden volgens een op smaak en mode gebaseerd type heeft gefokt die weliswaar met veel spektakel rondgaan maar bij wie de functionele kenmerken zoals tact, harmonie en balans volledig ontbreken en die voor het merendeel zwaar op de voorhand gaan. De hippische bladen staan vol met deze beelden die dan ook nog vaak worden bewerkt om het extreem op de voorhand gaan te verbloemen. In de selffulfilling prophecy zet men de foto's dan maar schuin neer in de hoop dat het domme en onkundige publiek zich wel laat misleiden.
  Waardoor allerlei lieden, die van de anatomie en het daarvan afgeleide bewegingsproces weinig hebben begrepen en het met het welzijn van de paarden niet zo nauw neemt, de mogelijkheid hebben gekregen om zich met hun onnatuurlijke forceerpraktijken in de kijker te rijden.
  Nu echter het grote publiek deze bedriegerij niet langer domweg accepteert en de sociale media steeds meer signaleren met welk dierenleed de paardensport gepaard gaat en dat de ruiters letterlijk over de ruggen van hun paarden hun triomfen vieren, willen de voorstanders van deze paardenkwelling het gewonnen terrein niet meer prijs geven. Dat gaat zelfs zover dat ze achter gesloten deuren hun forceerpraktijken willen voortzetten om vervolgens in de ring op de oude voet door te kunnen gaan en daarvoor door een ondeskundige jury, die het met de regels niet zo nauw neemt, beloond te worden.
  Du moment dat de KNHS en de FEI de juryleden opleggen om consequent volgens de regels te jureren, is het gedaan met deze forceerpraktijken en alle discussie daaromheen. Dan kunnen de ruiters zich weer gaan toeleggen op de rijkunst. En de fokkers op paarden met functionele eigenschappen die van nature een rijzende voorhand, een dalende achterhand en een daaruit voortvloeiende tact en balans in de beweging manifesteren.

 • H. Paerels

  Beste Patricia Ahlström én Dirk Willem Rosie,
  U beiden heeft nogal een duidelijke mening over het voorval met de Fries in de clinic van dhr. Gerd Heuschmann.
  Ik merk echter dat deze gefundeerd is op “meepraten met de deskundigen”.
  Bent u beiden bij die bewuste clinic geweest van Heuschmann??
  Nee, anders had u niet “meegepraat” op deze wijze. Wat was er nl. aan de hand?
  In zijn clinic bood zich een -voor Heuschmann onbekende- amazone aan met de Fries. De amazone was erg onzeker en miste alle zeggenschap over de Fries.
  Dhr. Heuschmann nam de Fries over. Paard bleek geheel niet aan de hulpen te zijn, zodat Heuschmann er eveneens niets mee kon en zodoende het paard disciplineerde; De Fries negeerde immers alle ophoudingen. En inderdaad een Fries rolt zich dan gemakkelijk op.
  Dat heeft hooguit 5 minuten geduurd alles bij elkaar. Op dat moment is e.e.a. vastgelegd zónder het opgeleverde resultaat erbij te laten zien.
  Of het wijs was van Heuschmann, achteraf bezien, is een andere vraag.
  De Fries werd direct weer op lengte gereden in een nageeflijke houding.
  Indien u beiden aanwezig was geweest had u beiden kunnen concluderen dat het een zeer geslaagde clinic was.
  Misschien eerst even e.e.a. nachecken voordat u beiden “meepraat” en oordeelt en zeker in uw funktie, heer Rosie.

 • eddy crul

  Laat het ons even hebben over de titel van het artikel.
  Moeten ruiters beschermd worden tegen stemmingmakerij op het inrijdterrein?
  Er zijn wedstrijdreglementen(goede en of slechte) en die moeten dus opgevolgd worden.Dat houdt in dat er controle moet zijn op het respecteren en opvolgen van deze reglementen.Het reglement zegt ook dat het de stewards zijn die bevoegd zijn de controle uit te voeren op het inrijdterrein.Het publiek (dus ook eventueel mensen van de media) zouden de fairplay moeten hebben om dus deze taak aan de stewards over te laten.De stewards moeten in alle sereniteit hun taak onbeinvloed door om het even wie kunnen uitoefenen.Daarom hoort stemmingmakerij niet thuis rond de dressuurring.
  Natuurlijk mag iedere omstaander zijn mening hebben en akkoord of niet akkoord gaan met wat hij ziet maar laat de verantwoordelijke personen hun werk doen. Waar gaan we eindigen als iedere toeschouwer rond het inrijdterrein zijn mening gaat verkondigen bij de stewards over de manier van rijden van één of meerdere combinatie(s)?????? Ik wil er niet aan denken.

 • Karel de Lange

  @10
  Eigenlijk is het te zot voor woorden dat we op dit niveau stewards nodig hebben om toe te zien en in te grijpen als de ruiters, of wat daarvoor door moet gaan, over de schreef gaan.

  Dit niveau zou het schoolplatform moeten zijn waar de RIJKUNST tot in de finesses wordt bedreven en waar het publiek kan leren en genieten van de ultieme schoonheid die de klassieke rijkunst voortbrengt.

  De redactie heeft een gedeelte van de reactie verwijderd omdat deze niet voldeed aan de Spelregels van Horses.nl.

 • Goethals Tom

  Nog regelmatig denk ik aan de woorden van een dierenarts die de grote dresuurstallen afging om de internationale toppers te behandelen. “Ik zou niet graag paard zijn bij ….”. Ik ga hier geen namen noemen maar de Nederlandse iconen vloeiden over zijn lippen.
  Nu nog de losrijring afsluiten voor de gewone mens en de ruiters kunnen (net als thuis) hun gang gaan. Die paarden worden dan nog regelmatig gecontroleerd op kwaaltjes. Maar de paarden van vele duizenden amateurs/wedstijdruiters die ook zo in de bek getrokken worden (de na-apers noemt men dat) moeten het doen met veel minder (of geen) medische begeleiding. Oh arme die beestjes.

 • eddycrul

  Geachte heer Karel de Lange.
  Ik lees dat de redactie een gedeelte van uw tekst heeft verwijderd. Als die verwijderde tekst aan mij persoonlijk was gericht moogt u mij deze altijd doormailen. [email protected]
  Indien nodig kunnen we daar dan eens als grote mensen verder over praten.
  met vr gr Eddy crul

 • Karel de Lange

  @13 Geachte heer Crul,
  De verwijderde tekst had niet specifiek met uw reacties van doen maar was een link met de meest afschuwelijke beelden van de Rollkur/LDR-methode die door ruiters gebezigd wordt en waar ook menig topruiter zich schuldig aanmaakt.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.