Ga naar hoofdinhoud

Moet KNHS achter officials blijven staan?

Van: Paardenkrant-Horses.nl
Aan: Sjak Laarakkers (dressuurtrainer), Grieteke Oldenburger (dressuuramazone en –jurylid), Joop van Wessel (tuigpaardjurylid)

Na een jarenlange stille hetze langs de zijlijn heeft Henk Rootveld zich teruggetrokken als tuigpaardjurylid. Het besluit van CH Groningen om hem niet op te stellen was de druppel die de emmer deed overlopen. Had de KNHS hier niet veel pro-actiever in moeten handelen? Er stond nu een jurylid in de kou, maar moeten in plaats daarvan rebellerende ruiters/rijders niet worden geschorst en onwillige organisaties worden berispt?


Van: Sjak 

Sjak Laarakkers, dressuurtrainer
Sjak Laarakkers, dressuurtrainer

In situaties zoals die omtrent Henk Rootveld ligt er wel degelijk een verantwoordelijkheid bij de KNHS. Ik weet natuurlijk de ins en outs niet, maar als een jurylid moedwillig getreiterd en tegengewerkt wordt dan zal de KNHS zeker moeten optreden. Ze moeten in gesprek gaan met de desbetreffende personen en wanneer de situatie niet verbetert of als deze dermate ernstig is dan kunnen sancties niet uitblijven.
Iedereen wordt natuurlijk weleens geconfronteerd met in zijn ogen onterechte waarderingen of onjuist commentaar. Dit kan voor frustratie bij deelnemers en/of eigenaren zorgen, maar het is uiteindelijk aan de jury om een oordeel te geven en niet aan ons. Je zult je dus bij een dergelijke situatie moeten neerleggen. Ik moet bekennen dat ik me in the heat of the moment ook weleens te openlijk heb uitgelaten naar juryleden, maar ik keur dit zeker niet goed. Dat iemand als Henk Rootveld nu ‘gedwongen’ afscheid neemt van zijn rol als jurylid lijkt me een kwalijke zaak en er moet zeker nagedacht worden over hoe zo’n situatie in de toekomst voorkomen kan worden.


Van: Grieteke 

Grieteke Oldenburger, dressuuramazone en –jurylid
Grieteke Oldenburger, dressuuramazone en –jurylid

Ik betreur het dat een jurylid zich op een dergelijke manier terugtrekt uit een functie. Ik begrijp zijn standpunt echter wel. Ik hoop van ganser harte dat deze ontwikkeling zich niet doorzet in ons land en buitenstaanders (deelnemers, sponsoren, rijders of wie dan ook) steeds meer invloed gaan uitoefenen op een organisatie en daarmee dus een flinke vinger in de pap krijgen. Daarnaast had ik de organisatie steviger in de schoenen verwacht door zich niet te laten beïnvloeden door dreigementen van anderen. Ik weet er het fijne niet van, maar een organisatie zou zich niet in een dergelijke positie moeten laten manoeuvreren en ik betreur de beslissing die de organisatie heeft genomen. Ik betwijfel of de KNHS en het KWPN op de juiste manier zijn ingelicht en denk dat er intern eerst één en ander onderzocht moet worden alvorens er iets aan te kunnen doen, maar ik mag aannemen dat beide bonden zich achter hun juryleden scharen en dat dit verhaal niet zomaar wordt geaccepteerd. Het kan niet zo zijn dat in welke tak van onze sport dan ook buitenstaanders de lakens gaan uitdelen. In iedere tak zijn er wel mensen die het niet eens zijn met een jury, maar het kan toch niet zo zijn dat die mensen in de toekomst voor een organisatie gaan bepalen wie er als jurylid aangetrokken worden.


Van: Joop 

Joop van Wessel (rechts), tuigpaardjurylid
Joop van Wessel (rechts), tuigpaardjurylid

Ik weet niet waarom CH Groningen Henk Rootveld weert, dus ik ken niet alle details. Mocht dit door de rijders komen, dan vind ik dat een zeer slechte en betreurenswaardige zaak. Het zou misplaatst zijn als ze hem daarom niet opstellen als jurylid. De KNHS heeft zelfs toegezegd dat ze Henk Rootveld op meerdere concoursen zouden opstellen. Als juryleden moeten wij aan alle eisen voldoen. We moeten ervoor tekenen dat wij alle regels naleven omtrent de gedragscode. Alhoewel we ook uitgeleend worden aan zowel de VTN als het KWPN, vind ik dat de KNHS achter haar juryleden moet blijven staan en hen in bescherming moet nemen tegen rijders en concoursorganisaties. De gedragscode is door de KNHS opgelegd. Misschien moet de gedragscode ook voor de rijders gaan gelden. Het hoort niet zo te zijn dat de rijders gaan bepalen wat voor juryleden er in de baan komen te staan. Dan wordt het tijd dat de KNHS ingrijpt. Nu gaat het om Rootveld, maar de volgende keer is het weer een ander jurylid. De rijders weten dat het een jurysport is. De ene dag rijden ze beter dan de andere. Als je daar niet tegen kunt, moet je niet deelnemen aan wedstrijden.

Deze Info@ verscheen donderdag 11 augustus in De Paardenkrant. Geen abonnee van De Paardenkrant? Sluit dan hier een (online) abonnement af.


Poll

KNHS moet altijd achter juryleden en officials staan Lees meer »

Laden ... Laden ...

9 reacties op “Moet KNHS achter officials blijven staan?

 • A koetsier

  In Europa hebben we last van I.S strijders , en bij de VTN van I.S rijders
  ze worden gesteund door het KHNS en J van der Meulen.
  VTN moet weer zelfstandig worden.

 • eddy crul

  Kijk dit zou in de dressuurwereld ook gemakkelijk kunnen gebeuren. Ik ken zelfs voorbeelden uit het verleden. De schuld daarvan ligt enkel bij het bestuur van de federatie.Te zwak, niet consequent,vriendjespolitiek,corrupt,geldhonger,creëren van idolen en afgoden,onbekwaamheid, enz enz ,zouden mogelijk redenen kunnen zijn voor deze zwakheid. Met een sterk correct bestuur en goede regelgeving zouden zulke situaties zich niet voordoen. Eén zaak is duidelijk ,een deelnemer bepaalt niet wie de jury is. Wie die deelnemer ook moge zijn.
  Dit wil niet zeggen dat deelnemers geen klachten tegen de jury of juryleden mogen aanbrengen bij het bestuur.Maar dan wel volgens een goed beschreven procedure.Die procedure moet er dan wel zijn natuurlijk. Het is dan de verantwoordelijkheid van het bestuur,indien nodig, orde op zaken te stellen.Ik ken betrokken personen niet,maar dit geval toont overduidelijk de zwakheid van het betrokken bestuur aan. vr gr EC

 • D.Jilesen

  Het is alles bij elkaar ,n zeer slechte zaak dat in dit geval CH Groningen en de KNHS ,n zeer vakkundig en integer jurylid laat vallen. En walgelijk vind ik het dat dit door 3 rijders tot stand gekomen is . Groningen en de KNHS tonen hier totaal geen ruggegraat te hebben.
  Dat de tuigpaardensport zo in het nieuws komt is ,n zeer slechte zaak, wat voorkomen had kunnen worden, door met partijen in gesprek te gaan, dit speelde al langer.

 • Irene

  Ik denk er een beetje dubbel over. Aan de ene kant laat de KNHS een jurylid vallen. Aan de andere kant kan het geen kwaad dat de knuppel in het hoenderhok gegooid is. Hoe vaak is het niet zo dat juryleden bepaalde rassen, kleuren of aftekeningen “discrimineren” en vriendjespolitiek bedrijven. Als ik jou of je leerlingen de hemel in punt, dan moet dat andersom ook kunnen. Heb al heel vaak gezien dat juryleden uit een bepaalde streek elkaar jureren en voor de grootste baggerproeven wereldpunten gaven. Dit is de reden geweest dat ik een paar jaar geleden al bij de heer Bierling een voorstel heb gedaan om organisaties te verplichten minimaal 1 week voor het evenement de juryleden bekend te maken, zodat mensen hun eigen plan kunnen en trekken en op zoek kunnen gaan naar een andere wedstrijd. De juryleden die een te duidelijke voorkeur hebben, worden dan vanzelf niet meer gevraagd. De mensen die bepaalde juryleden achterna reizen hou je toch en laat die hun gang maar gaan als ze daar gelukkig mee zijn, maar dan kan de rest ook gewoon weer “leuk” rijden ipv gefrustreerd thuis komen, omdat meneer of mevrouw de jury vier witte benen niet mooi vindt. (Dit is mij diverse keren als reden voor weinig punten voor een leuke proef verteld, dus geen onzin)

 • Anna

  Moet de Knhs achter haar juryleden staan ? Of moet de Knhs achter haar leden staan ? Ik denk beide, maar dat doen ze niet ! Knhs is alleen maar uit om geld te vangen van beide categorieën. Veel investeren om jurylid te zijn en niks voor terug krijgen tenzij … Je zorgt voor oneerlijke jurering en daarmee indirect geld vangt. Het gebeurt regelmatig en op elk concours of het nu dressuur, pavo cup , WK selectie en WK dressuur en springen is! Kijk om je heen ! Knhs mag best een paar klappen hebben ! Ze denken aan boetes veel geld vangen om zo de kas te spekken en leden een schop of een dolk in de rug te steken! In dit geval zijn ze teruggefloten door hun eigen raad van appèl. Dus Knhs dacht te vangen, maar vingen bot ! Dus ze stonden achter hun jurylid,maar niet achter hun leden ! Geef in dit geval de leden gelijk om niet te starten als HR Rootveld jureert !
  De redactie heeft deze bijdrage om inhoudelijke redenen ingekort.

 • Peter Panhuizen

  Knhs is een organisatie van Stumperds. Dus ook hun officials! (Niet de kantoormensen.. Op een enkele uitzondering na dan).
  Meeste officials zijn bejaard en bijna allen ongemanierd. Spreek ze terplekke eens aan over wedstrijdzaken, zult u het merken. Hebben nooit of héél lang geleden iets laten zien in onze sport. Worden nog steeds gevraagd omdat ze ook de tijdwaarnemingapparatuur hebben en daarmee ook nog iets extra’s verdienen. En de knhs hen maar beschermen! Dat heet ‘afdekken’ en komt het meest voor in zwakke milieus.. Bovendien zien de Ayatollah’s der knhs nog steeds niet in dat voor het grote publiek de paardensport de status van het darten heeft. Daarom wordt het dragen van de vlag door Dubbeldam zo belachelijk gemaakt. Maar goed, knhs, blijf de grote jongens dienen en stuur op de gewone ruiters uw klootjesvolk van officials af.

 • Frans Berings

  De concoursgevende organisatie investeert veel vrije tijd en geld om een geslaagde dag te creëren. HIervoor is een goede deelname vereist. Wanneer er toprijders niet deelnemen vanwege de jurering, dan zal de organisatie dit aangeven bij de KNHS. Als ik het goed heb begrepen, is het zo gegaan en heeft de KNHS in het belang van de organisatie het jurylid vervangen.
  Blijkbaar heeft de KNHS dit niet goed (of helemaal niet) overlegd met de Hr.H. Rootveld

 • D.J.Zwanenburg

  De Noodklok luid bij de Nationale Tuigpaardrijders !!
  De Tuigpaardrijders mogen zelf een keuze maken waar ze wel of niet deelnemen op een concours . Daar hoeven ze niet een verantwoording voor afteleggen .
  CH.Groningen heeht daar onderzoek naar gedaan en kon niet anders .
  De rubrieken voor meerspannen waren dan verbroken en juist die rubrieken zijn op Nationaal niveau heel klein . Daar kan de tuigpaardvereniging geen enkele Stal van missen !
  Er moet iets gebeuren , anders blijven er alleen Enkelspan rubrieken over , die het al moeilijk hebben dat Goed gekeurde Dekhengsten overal mogen starten . Voor het publiek mooi , voor de overige rijders minder .
  De Tuigpaardrijders verdienen een eigen Jurykorps waar geen Inspectie bij betrokken is , anders zal de belangenverstrengeling toenemen,en oude Vetes boven drijven .
  Het is nu de taak van de KNHS om deze groep van meerspanrijders bij elkaar te houden .
  Ik begrijp dat de bond wel bezig met opleidingen van Juryleden die onafhangkelijk zijn .

 • Corrie Wouters

  Ter informatie: Tuchtcommissie KNHS.

  Op 18 maart 2014 is door het KNHS-Tuchtcollege uitspraak gedaan tegen de heer L. Huckriede, wonende te Enschede. Het Tuchtcollege heeft bewezen verklaard dat betrokkene op de website van zijn stal de volgende tekst heeft geplaatst:
  “(…) het valt op dat als de heer (…) in de jury zit Business afgestraft wordt op punten die alleen bij een gelijkwaardige prestatie de doorslag zouden moeten geven. Wat verder opvalt, is dat de winnaar dan vaak een goedgekeurde KWPN dekhengst is of een afstammeling van één is. Stal Huckriede vindt het jammer dat tuigpaarden op deze manier beoordeeld worden en hoopt tegen deze handelswijze opgetreden gaat worden door officiële instanties (…)”
  Het Tuchtcollege heeft echter niet bewezen geacht dat door de gedane mededeling op de website, gelet op de aard en de omstandigheden waaronder gedaan, de betrokkene de verweten tuchtrechtelijke overtreding(en) heeft begaan.
  Het Tuchtcollege stelt voorop dat op grond van artikel 10 van het Europees Verdrag van de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden (EVRM) een ieder recht heeft op vrijheid van meningsuiting. Dit grondrecht dient ook in het tuchtrecht te worden gerespecteerd. Volgens artikel 10 lid 2 EVRM kan de vrijheid van meningsuiting slechts worden beperkt indien dit bij wet is voorzien en noodzakelijk is in een democratische samenleving, bijvoorbeeld ter bescherming van de goede naam of rechten van anderen.
  De reglementen en statuten van de KNHS zijn naar het oordeel van het Tuchtcollege geen wet in de zin van voornoemde bepaling. Met ‘wet’ wordt immers gedoeld op wet – en regelgeving die is vastgesteld en wordt gehandhaafd door de nationale overheid. De KNHS, zijnde een sportbond, maakt geen deel uit van de nationale overheid. De KNHS kan als zodanig geen wet – en regelgeving opstellen en handhaven die de vrijheid van meningsuiting beperkt. De vrijheid van meningsuiting kan derhalve niet worden beperkt door een straf die is gegrond op een reglement van de KNHS. Het ten laste gelegde feit is daarom weliswaar bewezen, doch levert geen strafbaar feit op. Betrokkene is om die reden vrijgesproken.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.