Ga naar hoofdinhoud

Is het promoten van jonge hengsten wel in het belang van de fokkers?

Van: Paardenkrant-Horses.nl
Aan: Fred van Straaten, Koos Poppelaars, Willem Goesten

Het KWPN stimuleert het gebruik van jonge hengsten in de fokkerij. Het stamboek baseert zich daarbij op het populatie-genetische principe dat een korte generatie-interval meer vooruitgang oplevert. Maar vooral in de springrichting leveren veulens van Grand Prix-hengsten de beste prijzen op. Bovendien loop je met een jonge hengst een aanzienlijke kans dat deze zich op latere leeftijd niet zal ontwikkelen tot GP-topper. En dan zit je met een zwakke schakel in je fokkerij. Behartigt het KWPN eigenlijk wel de belangen van zijn fokkers door zo nadrukkelijk het gebruik van jonge hengsten te bevorderen?


Van: Fred 

Fred van Straaten, fokker.

Het goedkeuren van jonge hengsten is nog te veel gebaseerd op het individu. Ze beoordelen wat ze zien en gaan daarbij te weinig af op de verwachting. Als het moederverhaal compleet is, dan is de verwachtingswaarde hoger en betrouwbaarder. De kampioen vrijspringen is nog te weinig gerelateerd aan de Grand Prix-winnaar later. Een driejarige slungel van 1,70 m is door krachttekort niet in staat om te vlammen tijdens de test. Hij neemt zichzelf in bescherming, is lastig en wordt naar huis gestuurd. De hengst kan later instromen, maar Nederlanders doen handel, dus zo’n paard vertrekt. Gemiste kans! Maar wat tijdens het laatste onderzoek bleek: stromen de hengsten later in en tonen ze kwaliteit, wordt een hengst ook naar huis gestuurd omdat ‘’t model er toch niet helemaal op lijkt’, óók al is zo’n hengst geboren uit een 1,50 m-springende merrie. Ik denk dat de criteria op een andere manier moeten worden aangepast om succes in de toekomst te kunnen waarborgen voor hengsten met de juiste potentie.


Van: Koos 

Koos Poppelaars, fokker.

Als de hengstenboer zijn hengst zo goed weet te promoten dat hij veel merries dekt, kun je hem dit moeilijk kwalijk nemen. Echter in het geval van een stamboek kunnen we daar kritisch op zijn. Als we kijken naar de rankings, op zowel dressuur- als springgebied, zien we Grand Prix-hengsten bovenaan staan. Het doel van het stamboek is dat de fokkers producten leveren die op het hoogste niveau presteren. Één + één = twee, zou je zeggen. Commercieel gezien zijn de dressuur- en springfokkerij echter zeer verschillend. We kunnen de fokkers geen ongelijk geven als ze hun fokdoel aanpassen aan hun portemonnee. Waar de kansen liggen voor het KWPN als stamboek is in de afzet van onze fokproducten. De steeds sterker wordende marktwerking en globalisering van de paardenfokkerij en -sport maakt onze fokkerij beter en daardoor is er steeds minder sturing van bovenaf nodig. Wat vraagt de markt en hoe kunnen we hieraan voldoen? Het KWPN zal daarop moeten inspelen en daarin nog meer gaan faciliteren voor haar leden. Hier zal men meer op moeten focussen en niet op iets wat de fokkers zelf kunnen uitvoeren, namelijk het fokken van goede veulens/paarden. De ontwikkeling van bijvoorbeeld de online veiling is zeer goed te noemen evenals de professionalisering van de online media. Met dit soort initiatieven kan het KWPN haar meerwaarde voor de leden verder uitbouwen. Denk als stamboek zijnde ook aan een grote salesdag tijdens de KWPN Paardendagen.


Van: Willem 

Willem Goesten, veterinair en fokker.

Niet alleen het KWPN, maar ook de bond van hengstenhouders en de hengstenhouders zelf zullen het gebruik van jonge hengsten actief moeten stimuleren. Daarnaast moeten ze er voor zorgen dat de afzet van de nakomelingen wordt bevorderd. Dat zouden ze onder meer via allerlei veulenveilingen kunnen doen. Of ze moeten via de websites van de hengstenhouders kenbaar maken dat de nakomelingen van de jonge hengsten te koop staan. Als je de afzet niet bevordert, kun je het als stamboek niet volhouden om het gebruik van jonge hengsten te stimuleren. Anders creëer je een afschrikkend effect bij de verkoop van de nakomelingen van jonge hengsten. Onderweg maak ik dat vaak genoeg mee als ik bij springpaardfokkers ben. Zij zijn onderhand de sponsoren van de kopers en dat is slecht. Het is niet juist om te denken dat de fokkers beslissen, selecteren en zien welke jonge hengsten doorbreken. Daar gaat de fokkerij alleen maar aan ten gronde en ook het gebruik van jonge hengsten. De hengstenkeuringscommissie hoort hieraan sturing te geven bij het goedkeuren van een hele populatie jonge hengsten. Voor de fokkers moet het duidelijk worden welke jonge hengsten ze moeten gebruiken. En vervolgens moet het KWPN faciliteren dat de nakomelingen van de jonge hengsten gemakkelijker te koop kunnen worden aangeboden. Dit geldt zowel voor de dressuurpaarden als de springpaarden, op een enkele uitgezonderd.

Klik hier om een reactie achter te laten

Deze [email protected] verscheen woensdag 25 januari in De Paardenkrant. Nog geen abonnee? Sluit dan hier een (online) abonnement af.


Poll

Door jonge hengsten te promoten helpt KWPN fokkers niet van hun veulens af Lees meer »

Laden ... Laden ...