Ga naar hoofdinhoud

Is een tweede paardensportbond nutteloos?

Van: Paardenkrant-Horses.nl
Aan: Co Berendsen, Leon Thijssen, Anky van Grunsven

Concurrentie in de fokkerij is de normaalste zaak van de wereld. Fokkers kunnen uit allerlei stamboeken kiezen om hun veulens bij te registreren. In de sport was dat tot nu toe ondenkbaar. Maar dat wordt anders als het aan de Europese Commissie ligt. In een kwestie rond het schaatsen zette de EC de deur open voor nationaal concurrerende sportbonden. Zou het goed zijn als de KNHS het alleenrecht op de paardensport zou verliezen? Of weten we uit de periode van drie landelijke bonden (KNF, NKB, NBVR) én een nationale (NHS) dat versnippering toch niet zo’n goed idee is?


Van: Co

Co Berendsen, oud-directeur KNF/NBVR en later KNHS

Meerdere paardensportbonden naast elkaar in Nederland is ondenkbaar. De omvang van de paardensport is daarvoor veel te klein. Dat blijkt inderdaad uit ervaringen in het verleden. Er waren meerdere basisbonden die in de loop der jaren steeds verder naar elkaar toe zijn gegroeid. Het resulteerde in één wedstrijdreglement, één juryledenlijst, een gezamenlijk opleidingsinstituut en openstelling van alle wedstrijden. Ze konden eenvoudigweg niet zonder elkaar en een fusie van de basisbonden was dan ook onvermijdelijk. Het NHS-bestuur zag één basisbond naast de NHS niet zitten en heeft toen het initiatief genomen tot oprichting van één bond voor de hele hippische sport: de KNHS. In de praktijk blijkt dat niet goed te werken. Ik ben ervan overtuigd dat iedereen zijn uiterste best doet, maar er zijn teveel en te uiteenlopende belangen. Van Bixie-wedstrijden tot deelname aan de Olympische Spelen en alles wat daartussen zit;  het is onmogelijk om al die belangen te dienen. De beste oplossing is werken met vier zelfstandige organisaties: topsport, breedtesport, recreatie en accommodaties. Ieder met een eigen bestuur, ledenraad en begroting. Een overkoepelend bestuur kan de zaken regelen die voor alle afdelingen van belang zijn, zoals tuchtrecht, welzijn en internationale contacten. Deze aanpak maakt de invloed van de leden groter en ook is duidelijker hoe de door de leden ingebrachte gelden worden besteed. Dat zal veel onrust wegnemen.


Van: Leon

Leon Thijssen, springruiter Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl

Nederland is een klein land, dus één bond is goed. Maar het is wel belangrijk dat er een belangengroep is van spring- en dressuurruiters die de KNHS controleert en ook zeggenschap heeft. De KNHS moet echt onze bond worden. In België en Duitsland liggen de lidmaatschapsgelden wel veel lager. Wij hebben zelfs middels een brief vragen gesteld aan de KNHS voor een onderbouwing van de kosten maar daar werd niet serieus op geantwoord. De KNHS had geen algemeen praatje moeten houden naar buiten toe, maar serieus moeten ingaan op de vragen die werden gesteld zodat we weten waar het geld aan wordt besteed. De KNHS heeft nu een monopoliepositie. Ze doen gewoon wat ze willen. Als de KNHS ergens geld tekort komt, halen ze dat ergens anders vandaan. Indirect kan de KNHS mijn administratiekosten gebruiken via het lidmaatschapsgeld om hun kampioenschappen te organiseren. Veel geld wordt verkeerd besteed. Ik vraag me namelijk af of wij zo’n groot federatiecentrum nodig hebben voor twee kampioenschappen per jaar. Als je een eigen bedrijf of organisatie hebt, kijk je eerst goed waar je het geld aan besteedt en van daaruit ga je verder. Je eigen uitgaven moet je dus eerst onder controle hebben. Met Equestrian Centre De Peelbergen hebben wij in Limburg bijvoorbeeld met een stel ondernemers financiële middelen bij elkaar gehaald en toen hebben we in goed overleg en weldoordacht met verschillende paardenmensen een prachtige accommodatie neergezet die functioneert qua kantine en onderhoud.


Van: Anky 

Anky van Grunsven, dressuuramazone Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl

We moeten heel blij zijn dat we één bond hebben. Versnippering is geen oplossing. Voordat we één bond hadden, waren er nog veel meer problemen. Bij reining zijn er nog wel verschillende bonden met verschillende regels en dan zie je door de bomen het bos niet meer. Bovendien betaal je dan aan meerdere bonden lidmaatschapsgeld. Waarschijnlijk zit er geen financieel voordeel aan meerdere bonden. De ontevredenheid bij de mensen blijft waarschijnlijk altijd bestaan als ze meer lidmaatschapsgeld moeten betalen. Ik heb het gevoel dat de KNHS veel voor ons regelt zonder dat de mensen in de gaten hebben wat ze ervoor terugkrijgen. De communicatie van de KNHS is niet goed genoeg. Ik denk dat de KNHS kan vernieuwen. De KNHS hoort rekening te houden met de leden en de lidmaatschapsgelden zo laag mogelijk proberen te houden. We moeten ons er wel bewust van zijn dat de KNHS hun topsponsor, de Rabobank, kwijt is. Dit gaat om een groot bedrag dat opgevangen moet worden.

 

Deze [email protected] verscheen woensdag 13 december in De Paardenkrant. Nog geen abonnee? Sluit dan hier een (online) abonnement af.


Poll

Het is goed als de KNHS het alleenrecht op de paardensport zou verliezenLees meer »

Laden ... Laden ...

14 reacties op “Is een tweede paardensportbond nutteloos?

 • Maarten Aerts

  In België zijn er 2 verschillende bonden.
  KBRSF, waaronder de Vlaamse tak VLP en de Waalse LEWB valt, en LRV.
  Twee compleet aparte sportbonden die elk zowel dressuur, springen, eventing en mennen aanbieden.
  Genoeg ruiters die in beide bonden aantreden.
  LRV is enkel basissport (springen tot Z 1m30, dressuur tot ZZ) terwijl KBRSF naast basis ook topsport aabiedt (tot GP).
  Dezelfde sport, maar totaal verschillend soort wedstrijden qua sfeer en beleving… maar leven perfect in harmonie naast elkaar en iedereen kiest waar hij/zij zich bij aansluit (1 of beide bonden)en start.
  Als dat op een zakdoek als Vlaanderen kan moet dat op een theedoek als Nederland toch zeker lukken?

 • H. Hegeman

  Beste Anky, John Bierling heeft op 11 december 2015 (hij was toen nog de financiele directeur van de KNHS) in reactie op het vertrek van de Rabobank als hoofdsponsor op de site van De Hoefslag het volgende gezegd:
  “De bijlage van de Rabobank is, hoe gewaardeerd ook, slechts een fractie van de totale financiering van de KNHS. Het topsportbeleid blijft ongewijzigd en we hebben er alle vertrouwen in dat we nieuwe partners aan onze sport gaan verbinden”.
  Heeft Bierling het dan verkeerd gezien of is er vanalles achter de schermen gebeurd wat de leden niet mogen weten?

 • Jw

  Ik ben niet eens met Anky,mbt de Rabobank schuld.Wij als lid moeten niet de dupe worden ,als knhs mooi erbij wil zitten.Als wij als zelfstandige de boel niet meer kunnen ophoesten wordt de boel verkocht.Als de knhs destijds een te grote schuld op zich heeft genomen hoeven de leden niet de dupe te worden.Want de hoogste kaders en ruiters worden betaald door de landelijke ruiters.En wat mogen de landelijke ruiters in Ermelo,weinig of niks.Ze kunnen niet eens meer meedoen aan een kampioenschap,want dit is veelal voor de semi profs.
  Dus Anky wij gaan niet betalen of meer betalen om het grote bedrag te betalen,ze hadden naar de landelijke leden moeten luisteren,of hun mening meegenomen hebben in veranderingen.Zolang men in Ermelo de amateur ziet als melk koe gaat het steeds moeilijker worden.
  Helemaal eens met Leon.
  En 6 jaar terug zijn we daar gaan praten ,over hoe het anders zou moeten landelijk,maar je werd uitgelachen,en dat we bezig waren een tweede bond op te richten.Wat is daar verkeerd aan,als ik goed ben voor leden hoef en heb ik niks te vrezen.Is niet voor niets dat er mensen nu opstappen,je komt door die dikke huid niet heen,hun neuzen wijzen een richting uit,en dat is niet voor deelden.

 • Elly

  Een tweede bond lijkt me een hele goede zaak, misschien neem ik dan ook weer een startkaart, als het dan weer betaalbaar wordt..

 • Gina Zoer

  Duidelijke verhalen. Boodschap samenvattende: macht weer bij de leden in ledenraad voor vernieuwingen en niet bij het huidige almachtig voelende bestuur dat met enkele mensen in de werkorganisatie de boel thans verzieken voor ons allen en menen zonder consultatie ledenraad op onduidelijke gronden de directrice te moeten ontslaan. Als ze zelf de capaciteiten hadden gehad was er nu niet zo’n tekort aan financiële middelen en onvrede. In het verleden en onder hun toezicht en macht niet goed geanticipeerd op ontwikkelingen en wat er onder de leden speelt!
  Mensen, de KNHS zijn wij zelf als leden! Het is niet een op afstand staande organisatie….

 • Yvette ter Meulen

  Mevrouw van Grunsven is wellicht de arrogante reactie vergeten van toenmalig directeur van de KNHS John Bierling op het opzeggen van het sponsorcontract van de Rabo; “De KNHS liet bij monde van directeur John Bierling weten dat het topsportbeleid ongewijzigd blijft. De bijdrage van de bank is slechts een fractie van de totale financiering van de hippische bond.” (bron: ANP 11-12-2015)

  Die ‘fractie van de totale financiering’zou nu zorgen voor de financiële problemen, aldus Anky.

  Een tweede sportbond is wenselijk, want concurrentie is gezond en zorgt dat men scherp blijft. Dat geldt evenzo voor de huidige KNHS waar men zich op een Ivoren toren waant. Een tweede bond is daarom prima en hoeft geen vijand te zijn, maar elkaar juist versterken.

 • F kok

  Marktwerking altijd goed!

 • Jw

  Mooie reacties voor een tweede bond,een paar top springruiters,en ook wij zijn er mee bezig geweest.Maar juridisch wordt het moeilijk,ze hebben zich nadat ze alleen als bond aan de macht kwamen goed ingedekt.Allereerst hebben we nodig een paar ton euro s en misschien wel van de Rabobank.Wij hadden een paar honderd leden die voor een tweede bond waren,maar ik ben er voor,maar het is een heel gedoe.
  Maar een tweede bond is-was zeker niet nodig ,als de stijfkoppen daar vertrekken,en men voor iedereen wat doet,wellicht nieuw bestuur,daar wij leden zijn hebben wij in zekere mate stem recht als ik goed geïnformeerd ben.Onze discussie ging toen om de bemoeienis en afdracht aan knhs van de wilde wedstrijden.

 • Jan Vaandrager

  Ik ben het helemaal eens met Co Berendsen ik heb ook alles van dichtbij meegemaakt
  bij de KNF NBVR en NHS

 • Conrad Beck

  Waarom kan een klein land als Nederland niet met een bond uitkomen?
  In een groot land als Duitsland gaat dat toch ook!
  Natuurlijk loopt het daar ook niet altijd even soepel, maar uiteindelijk zijn er toch meer voor- als nadelen.
  De Duitse structuur is principieel goed; één organisatie onder verdeelt in afdelingen voor Topsport (DOKR Olympia), Dressuur, Springen, Mensport, Voltige, Western (Reining) en Para-Sport. Daarnaast een Afdeling waar de Fokkerij is ondergebracht met alle Zuchtverbände zoals Oldenburg, Hannoveraner, Trakehner, Holsteiner, etc.

  Krachten bundelen voor een gemeenschappelijk beleid, naar binnen (Nationaal) en naar buiten (Internationaal) is te belangrijk om het te versnipperen.

 • Irene

  Denk dat Leon Thijssen het heel goed verwoordt. Een bond zou genoeg zijn, als de bond ook echt van “ons” was en ook gewoon een duidelijk antwoord op een vraag heeft in plaats van een algemeen antwoord waar je niks mee kunt. Als lid heb je recht om te weten waar het geld blijft. De noodzaak van een federatiecentrum is mij ook altijd ontgaan, ook al in de KNF tijd.

 • Marcel Dufour

  Geen van de drie geeft antwoord op de vraag die gesteld wordt. Die is namelijk of het goed zou zijn ‘als de KNHS het alleenrecht op de paardensport zou verliezen.’
  Dat is een andere vraag dan of het goed zou zijn dat er een tweede (of meerdere) hippische bonden naast zouden moeten bestaan.

  De eerste vraag moet in mijn ogen volmondig met JA worden beantwoord aangezien dit het organiseren van wedstrijden betreft. Daar zou de KNHS haar monopolie moeten verliezen.

  Een sportbond ernaast zie ik niet zitten temeer de KNHS al genoeg druk zal ervaren van de leden als er ook wedstrijden door anderen mogen worden georganiseerd. Want als je het monopolie hebt dan word je gemakzuchtig en autoritair.

 • eddy crul

  Als Belg bemoei ik mij niet met de KNHS.Heb er wel mijn mening over want als het regent in Nedeland
  paardenland dan druppelt het in België. Maar ik snap niet dat in een democratisch Nederland er een wet bestaat dat er buiten de KNHS geen tweede paardenfederatie mag komen die ook wedstrijden organiseert.Met de beste wil van de wereld dat gaat er bij mij niet in.Of is Nederland dan toch zooo democratisch niet ?? Elke Nederlander heeft toch het recht een paardenfederatie op te richten voorzover hij/zij voldoet aan de nodige verreisten die daar aan gesteld worden.?En als die wet toch zou bestaan in nederland,dan is die er onterecht gekomen.Een democratie onwaardig. vr gr Eddy.

 • Johan Dijkman

  Waar er vroeger één postbezoger -de PTT- door mijn straat reed, rijden er nu meerdere postbezorgers. DPD, Fedex, PostNL, UPS, Meren Post, Sandd en meer. Ze komen en gaan. Volgens de EU is concurrentie goed, maar ik zie niet het voordeel in van postbezorgers die allemaal hun eigen logistieke en administatieve ketens hebben. Mij maak je niet wijs dat zes of zeven bedrijven die hetzelfde doen, efficiënter en goedkoper werken dan de oude PTT. Maar goed, in de telecom heeft concurrentie juist wel gewerkt.
  Moeten nu meerdere paardensportbonden elkaar gaan beconcurreren? Welk doel is daar mee gediend? Zijn we de vermeende arrogantie van de huidige bestuursleden zat en denken we dat als we meerdere bonden hebben de nieuwe bestuurders dan niet arrogant zullen zijn? Moeten die bonden met elkaar gaan concurreren wie de beste sponsor krijgt en daarme de laagste contributies kan genereren? Gaan die bonden allemaal tegelijk, maar met verschillende doelstellingen lobbyen in Den Haag? En gaan ze op internationaal niveau ook concurreren om hun eigen belangen te laten prevaleren? Nee, in mijn optiek werken meerdere bonden (met meerdere monden!) slechts nog meer verdeeldheid in de hand.
  De paardensport staat voor grote uitdagingen. Denk bijvoorbeeld aan de steeds strenger wordende milieuregels. Over negen jaar moeten alle 3×3 boxen wég zijn! Ik zie om me heen hoe veel manegebedrijven te koop blijven staan, doordat er geen nieuwe eigenaren te vinden zijn. Die nieuwe eigenaren moeten de oude boxen namelijk vervangen door boxen die aan de nieuwe eisen voldoen. Dat betekent enorme investeringen en minder ruimte om paarden te stallen, waardoor de omzet van de bedrijven daalt. Weinigen willen dat risico nemen. Het zal mij niet verbazen als binnen 10 jaar honderden maneges en stallen er de brui aan geven. Dat zal grote gevolgen voor de gehele paardensport hebben.
  De zaken die de huidige paardensport bedreigen kunnen het beste worden bestreden door ze met één mond te weerspreken, hoe moeilijk dat soms ook is! De opmerking van Marcel Dufour slaat mi. de spijker ook op z’n kop.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Lees ook