Ga naar hoofdinhoud

Kunnen kleine stamboeken zonder dopingreglement?

Foto Lonneke Ruesink

Van: De Paardenkrant
Aan: Paul de Vries (controlerend dierenarts ongeoorloofde middelen KNHS), Henk van der Pols (voorzitter KVTH), Muriel Blackstone (advocaat)

Een dopingzaak omtrent een trekpaardhengst op de KVTH-hengstenkeuring heeft in hoger beroep aangetoond dat een stamboek geen apart en ingewikkeld dopingreglement nodig heeft. Een eenvoudig keuringsreglement met daarin een protocol ten aanzien van bloedafname en de gevolgen bij een positieve uitslag is voldoende. Tegenwoordig wordt er veel geld geïnvesteerd voor een zorgvuldige dopingcontrole op wedstrijden en keuringen. Dat kan dus worden afgeschaft?


info@-foto 1 Paul de Vries (Large) Van: Paul
Wekelijks worden er van paarden die in competitieverband meerijden in wedstrijden vele monsters onderzocht om te controleren op het gebruik van ongeoorloofde middelen. In ons land worden de meeste paarden gecontroleerd in opdracht van de KNHS. Ten behoeve hiervan heeft de KNHS een Reglement Ongeoorloofde Middelen opgesteld dat is gebaseerd op vergelijkbare regelgeving van de internationale paardensportorganisatie, de FEI. Deze regels geven onder meer voorschriften en protocollen voor de verzameling, de verzending en het onderzoek van afgenomen monsters. Het is tot stand gekomen om een onbetwistbaar resultaat van een onderzoek te kunnen garanderen, inclusief de mogelijkheid van een contra-expertise. Alle mogelijke incidenten die van invloed zouden kunnen zijn op het uiteindelijke resultaat van een onderzoek worden op deze manier uitgeschakeld. Dit is naar mijn mening ook de enige juiste weg om tot een voor alle partijen te respecteren uitslag van een onderzoek te komen.
Het is daarom verbazingwekkend dat het vonnis is uitgepakt zoals het is uitgepakt. Bij het vonnis is voorbijgegaan aan het ontbreken van een deugdelijk Reglement Ongeoorloofde Middelen van het betreffende stamboek en verder is voorbijgegaan aan het tijdens de betreffende controle niet gebruiken van voorschriften en protocollen over de afname, de verzending en het onderzoek van afgenomen monsters alsmede de mogelijkheid voor contra-expertise.
Het is niet te hopen dat deze uitspraak gevolgen heeft voor de procedures van toekomstige controles van KNHS en FEI. Deze procedures zijn met de meeste zorgvuldigheid en mede op grond van uitgebreide ervaringen samengesteld om tot een onbetwistbare uitslag en acceptatie van de consequenties van een positieve uitslag te komen.


info@-foto 2 henk van der Pols (Large)Van: Henk
We hebben tien jaar geleden zorgvuldig regels opgesteld voor de hengstenkeuring en daarin staat ook de regel dat we bloed afnemen van de kampioen. Dat is altijd zo gebeurd. Het is wel jammer dat je dat moet doen op deze manier. Er is gebleken dat we de regels goed voor elkaar hebben en dat het klopt. Maar helaas hebben we nu alleen maar verliezers. Een gerechtelijke procedure kost veel tijd, maar vooral ook veel geld waarmee de vereniging geconfronteerd wordt terwijl we het echt serieus goed voor elkaar hebben. Er wordt echt niet zomaar bloed opgestuurd en we hebben een heel goede betrouwbare veterinair. Het is jammer dat dat in twijfel wordt getrokken.
Natuurlijk kun je veel zeggen van de handelswijze bij het afnemen van een bloedmonster en kunnen deze zaken nog wel iets aangepast worden met bijvoorbeeld het zetten van handtekeningen. Maar we kunnen echt niet handelen naar een vast protocol van bloedafname zoals bij hele grote wedstrijden. Dat kunnen we als kleine vereniging niet betalen en staat ook niet in verhouding. Het onderzoek kost ons nu 300 euro en dat is al veel geld als je dat met een klein clubje moet dragen.


opi1 info foto3 Muriel Blackstone (Large)

Van: Muriel
In deze zaak neemt de rechter tot uitgangspunt dat de KVTH een vrij kleine vereniging is met beperkte middelen en dat de belangen ook beperkt zijn, reden waarom is geopteerd voor een naar verhouding vrij eenvoudige en goedkope wijze van monsterneming. Het hof vindt die door KVTH gemaakte belangenafweging niet onbegrijpelijk, en oordeelt dat niet reeds daarom aan de resultaten van zo’n eenvoudige wijze van monsterneming geen doorslaggevend gewicht zou kunnen worden toegekend.
Het hof heeft de belangenafweging dus in het voordeel van de KVTH laten uitvallen, en dat oordeel is naar mijn mening behoorlijk gemotiveerd.
Echter, om onduidelijkheden of onzekerheden in de dopingprocedure, en dit soort langdurige juridische procedures te voorkomen is een volwaardig reglement voor ieder stamboek m.i. onmisbaar, inclusief protocollen over de afname en verzending van monsters en regels ten aanzien van contra-expertise.

Deze [email protected] verscheen woensdag 5 augustus 2015 in De Paardenkrant.


Poll

Kleine stamboeken kunnen zonder dopingreglement. Lees meer

Laden ... Laden ...

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.