Ga naar hoofdinhoud

Moeten fokkende leden van het KWPN meer invloed krijgen op het bestuur?

Van: De Paardenkrant
Aan: Karin Retera (KNHS- en KWPN-jurylid en lid van de Fokkerijraad), Fred van Straaten (fokker en eigenaar van springpaarden), Floris van Leuken (fokker en vertegenwoordiger van het Holsteiner Verband in de Benelux)
Een werkgroep van Ledenraad en KWPN-bestuur wil de Ledenraad verkleinen van 36 naar 24 leden. De verschillende regio’s zouden dan naar rato van het ledental vertegenwoordigd zijn in het hoogste orgaan van de vereniging. Grote provincies krijgen zo meer invloed, kleine minder. Is dit een plan om de efficiency en de slagvaardigheid van de besluitvorming te verbeteren? Of is dit de volgende stap van het bestuur om het democratische proces te controleren? Eerder verklaarde het bestuur de bijeenkomsten van de Ledenraad immers al tot verboden terrein voor de leden door de vergaderingen in besloten kring te houden.


Karin ReteraVan: Karin
De KWPN-Ledenraad, zoals die nu is samengesteld, is te groot. Daarbij lopen ook zittingstermijnen wisselend af, waardoor de groepssamenstelling steeds variabel is. Om slagvaardig te kunnen zijn en beslissingen weloverwogen te nemen, zou er binnen de Ledenraad een hechte onderlinge band moeten bestaan, waarbij meer uitwisseling van gedachten en ideeën kan plaatsvinden. Ook buiten de vergaderingen. Zoals het nu functioneert, lijken belangrijke beleidskwesties door het gebrek aan overleg afgedaan te worden als hamerstukken. Bovendien komen mensen, mede door tijdsdruk, in vergaderingen te weinig aan het woord. Iedereen wil natuurlijk graag zijn of haar zegje doen.
Ik ben niet bang voor overmacht van de grote provincies. Deze hebben nu ook al een grotere afvaardiging in de Ledenraad. Bovendien zit men er niet om het eigen belang te vertegenwoordigen, maar het algemene belang van alle leden.
We moeten goed beseffen dat de Ledenraad het machtigste orgaan binnen de vereniging is (of zou moeten zijn). Een niet te grote groep sterke mensen met visie zal juist in staat zijn om het democratische proces te bewaken.


Fred van StraatenVan: Fred
Ik ben het ermee eens dat de Ledenraad een te grote club is. Het zou mooi zijn als er daadkracht en efficiency in die nieuwe Ledenraad zou komen. Maar dan moeten de LR-leden die daadkracht wel benutten om door het behoudende van het KWPN heen te breken. Een bepaald soort conservatisme blokkeert het KWPN in z’n mogelijkheden om voor zijn fokkende leden internationaal aan de weg te timmeren.
Wij registreren jaarlijks zo’n twintig veulens. Daardoor ben je niet méér lid dan een ander, maar dan heb je wel het gevoel tot de kern van het stamboek te behoren. Van oudsher houdt het KWPN sterk rekening met de belangen van de grote hengstenhouders, terwijl het stamboek er eigenlijk voor is om puur de belangen van de merriehouders te behartigen. Dat laatste heb ik nog nooit gemerkt. Ik zou blij zijn als een daadkrachtige Ledenraad daar verandering in aan kan brengen.
Veel hangt daarbij af van de mensen die deze taak vervullen. Als lid van de Ledenraad – het hoogste orgaan van de vereniging – moeten zij uitgaan van hun eigen kracht. Maar als het mensen zijn die enorm blij zijn dat ze daar mogen zitten, zullen ze weinig te vertellen hebben.


Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl
Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl

Van: Floris
In het voorstel gaat deze werkgroep uit van het aantal feitelijke KWPN-leden per provincie, onder wie veel leden die zich niet of nauwelijks bezighouden met fokkerijzaken. Een provincie als Zuid-Holland (veel leden, weinig fokkers) krijgt in dit voorstel meer invloed dan een provincie van voornamelijk fokkers, zoals Groningen.
Het belangrijkste aspect echter is de functie van de Ledenraad. Die vervangt in een grote vereniging de ledenvergadering. Over belangrijke zaken wordt niet in regiobijeenkomsten, maar in de vergadering van de Ledenraad gestemd. Een ledenvergadering hóeft helemaal niet slagvaardig en efficiënt te zijn, die moet simpelweg de leden vertegenwoordigen.
Het bestuur van het KWPN moet slagvaardig en efficiënt zijn. Door dit voorstel krijgt de Ledenraad min of meer een bestuurlijke medeverantwoordelijkheid toebedeeld, terwijl de Ledenraad alleen maar zou moeten controleren of de wensen van de leden worden uitgevoerd.

Deze [email protected] verscheen woensdag 16 oktober 2013 in De Paardenkrant.


Poll

Fokkers moeten meer invloed krijgen op KWPN-bestuur. Lees meer

Laden ... Laden ...

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.