Ga naar hoofdinhoud

Moet I&R-controle plaatsvinden bij aanvang van het concours?

Van: Paardenkrant-Horses.nl
Aan: Alex van Silfhout, Joffra Schaap-Greve en Pieter Kersten

Vorige week deed zich een mini-drama voor rond een tienjarig meisje dat haar reservetitel op een regiokampioenschap kwijt leek te raken vanwege een paspoort dat niet tijdig was getoond. Om dit soort vervelende gebeurtenissen te voorkomen stelde springamazone Bianca Schoenmakers in haar blog op Bitmagazine voor om controle op paspoort en chip gewoon bij aanvang van het concours te doen, als de ruiters met hun paarden het terrein opkomen. Is dat een werkwijze die onnodige ergernissen kan voorkomen?


Van: Alex 

Alex van Silfhout, bondscoach dressuur junioren, young riders en U25
Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl

Eigenlijk hoort dit niet te gebeuren. Zeker niet bij een tienjarig meisje. Dit is een incidenteel voorval geweest dat je niet elke week hoort. Zo’n verhaal heeft altijd twee kanten. Bij een regiokampioenschap dien je er altijd rekening mee te houden dat er paspoortcontrole is. We begrijpen allemaal dat we ons aan de regels moeten houden, maar we zijn allemaal mensen. 99 van de 100 keer heb je je paspoort bij je. Maar bij iedereen gebeurt het weleens dat je wat vergeet. Het is maar net hoe alle betrokkenen, zoals de federatievertegenwoordigers, de officials en de ruiters ermee omgaan. Ze zouden een ruiter ook kunnen benaderen voordat ze maatregelen gaan treffen. Je moet elkaar daarin een beetje tegemoetkomen. Er zijn altijd mogelijkheden te bedenken om zoiets op te lossen. Wellicht wil iemand het paspoort ophalen of komen brengen. Uiteindelijk gaat het erom dat je begrip voor elkaar hebt en elkaar niet op de spits drijft. Voor een wedstrijdorganisatie lijkt het me overigens belastend dat ze altijd overal alle paspoorten op voorhand moeten gaan controleren. Praktisch gezien is dat toch extra werk. Een wedstrijdorganisatie kan zoiets ook steekproefsgewijs doen.


Van: Joffra 

Joffra Schaap-Greve, voorzitter KNHS-springforum

Ik mis in alle berichtgeving de andere kant van het verhaal (official, organisatie). En ik ben zelf niet bij het voorval geweest, dus ik wil niet over het voorval oordelen. Ik kan me helaas wel goed inleven hoe dit meisje zich gevoeld moet hebben. Ik heb een soortgelijke situatie zelf meegemaakt toen ik een jaar of elf was: bij de rijstijlcompetitie op de Levade groette ik naar de rijstijljury midden in de ring en blijkbaar moest dit bij de jury in het hokje, want ik werd direct uitgesloten en mocht geen hindernis springen…
Onze paardensport wordt mogelijk gemaakt door heel veel goedwillende vrijwilligers. Iedereen neemt zijn taak serieus en sommige mensen af en toe iets te serieus. Plezier in de paardensport moet altijd voorop blijven staan. Ik omarm het voorstel van Bianca om alle controles voor het losrijden te doen. Liever brandpreventie dan brandjes blussen. Tot slot wil ik nog wel opmerken dat er nu aandacht is voor een voorval waarbij het voor een deelnemer nadelig uitpakt. Maar het is ook vaak andersom: deelnemers die officials zeer vervelend bejegenen. Laten we elkaar blijven respecteren en samen ervoor zorgen dat de paardensport de mooiste sport is en blijft!


Van: Pieter 

Pieter Kersten, springtrainer
Foto: Paardenkrant

Wat vorige week is gebeurd, komt vaker voor. Het is flauwekul dat men een ruiter tijdens de prijsuitreiking uit de uitslag schrapt, terwijl alles voorafgaand aan de wedstrijd wel goed is bevonden. Al met al heeft dit niets te maken met de uiteindelijke prestatie die een ruiter heeft geleverd. Ze gaan voorbij aan de prestatie. En dit gebeurt bij kinderen die er heel veel voor doen. Het levert onnodige spanning op. Een paspoortcontrole staat echt los van een prestatie. Dat heeft totaal niks met de sport te maken. Ik vind zoiets niet terecht. Ze zouden iemand bijvoorbeeld de kans moeten geven om binnen 24 uur te laten blijken dat je aan deze standaard regel voldoet. Laat gewoon de prijsuitreiking doorgaan zoals het hoort. Dit is een papieren kwestie. Ik ga ervan uit dat iedereen zijn paspoort en de inentingen voor elkaar heeft. Het wordt echt tijd dat deze regel wordt aangepast of dat er een nieuwe regel wordt opgesteld waarbij een ruiter binnen 24 uur kan aantonen dat hij of zij zijn paspoort in orde heeft.

Klik hier om een reactie achter te laten

Deze Info@ verscheen woensdag 22 februari in De Paardenkrant. Nog geen abonnee? Sluit dan hier een (online) abonnement af.

 

 


Poll

KNHS moet I&R-controle voor ruiters vergemakkelijkenLees meer »

Laden ... Laden ...