Ga naar hoofdinhoud

Moet techniek het juryoog gedeeltelijk vervangen?

Van: Paardenkrant-Horses.nl
Aan: Ghislain Fouarge, Karin Retera, Mara van Hoey Smith

Dressuurruiter Peter de Boer pleitte afgelopen week voor het gebruik van technische hulpmiddelen, bijvoorbeeld de objectieve bewegingsanalyse met behulp van computercamera’s of de teugeldrukmeter. Ervan uitgaande dat techniek het juryoog deels kan vervangen, zou je dat winst voor de sport vinden? En zou je als jurylid met een beperktere rol – bijvoorbeeld de beoordeling van het algemene beeld – ook genoegen nemen?


Van: Ghislain 

Ghislain Fouarge, vijfsterren Grand Prix-jurylid.
Foto:
Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl

Dit is wel iets wat bij de FEI speelt. Van buitenaf zijn er mensen die hier achter staan en dat aanmoedigen, alleen hebben zij weinig verstand van jureren. Door deze techniek gaat het gevoel voor het goedgaande paard verloren. Een goed opgeleid jurylid heeft veel ervaring en rijkunstig inzicht nodig om te kunnen bepalen of een paard op een juiste manier afgericht is en voorgesteld wordt. Je kunt dat niet aan een computer of apparaat overlaten, bijvoorbeeld de teugeldruk meten per computer. Er zijn blijkbaar niet zoveel mensen meer die weten wat aanleuning betekent. Bij een correcte aanleuning heeft men actieve voorwaarts bewegende achterbenen nodig, die de opgewekte energie over een soepele rug naar de handen van de ruiter voert, die uiteraard nooit mogen terugwerken. Correcte aanleuning bestaat dus uit achterbenen, soepele rug en hand. Druk op de teugels meten heeft geen enkele zin, omdat deze voorwaarden onoplosbaar met elkaar verbonden zijn. De ‘druk’ hangt gedeeltelijk af van de bouw van het paard, maar voornamelijk van de graad van zelfhouding c.q. het africhtingstadium van het paard en is dus niet voor ieder paard gelijk. Het herkennen van het juiste gevoel van de ruiter is wat jureren juist moeilijk maakt.


Van: Karin 

Karin Retera, KWPN-jurylid en Grand Prix-jurylid.
FOTO LONNEKE RUESINK

Zolang de score afhankelijk is van wat het menselijk oog heeft waargenomen en datgene wat hij gezien heeft, verwerkt heeft in zijn brein, zal de uitslag per definitie subjectief zijn en dus aanleiding tot discussie. Ik zou daarom voorstander zijn van alles wat zou kunnen bijdragen aan meer objectiviteit. Als we daarvoor technische hulpmiddelen moeten inschakelen dan vind ik dat prima. Wel zal een camera veel gedetailleerder kunnen waarnemen dan een mens en zullen er resultaten uitrollen die wij helemaal niet gezien of verwacht hadden. Volgens welke richtlijnen zouden we dan moeten trainen? En hoe moet je dan reglementen vaststellen? Het zal echt zo simpel niet zijn zoals Peter het stelt. Ik heb niks tegen een beperktere rol van de jury, maar niet om het totaalbeeld vast te stellen. In de praktijk blijkt dat daar nou net de grootste verschillen uit voortkomen.


Van: Mara 

Mara van Hoey Smith, Grand Prix-jurylid.

Dat techniek het juryoog deels kan vervangen zou uiteraard winst voor de sport opleveren. Technische metingen van teugelhulp en takt kunnen al zo een verduidelijking opleveren voor de ruiter wat betreft de beoordeling door de jury van de verrichtingen tijdens de uitvoering van de proef.
Mijns inziens is het echter strikt noodzakelijk dat elk onderdeel op de juiste wijze en volgens de juiste normen beoordeeld wordt. Geen enkel technisch hulpmiddel kan de souplesse, rechtgerichtheid, ‘smakelijkheid’ van aanleuning, kantelen, tong, gebruik achterbeen, ruggebruik enzovoort meten.
Om tot een juiste beoordeling van elk onderdeel te komen is het juiste oog hiervoor van een kundige jury nodig. Elk onderdeel dient beoordeeld te worden vanuit de eisen van het ‘totaal pakket’. Omdat ieder onderdeel verrassend anders kan zijn dan de uitvoering van de vorige onderdelen, kan men niet zonder meer volstaan met een ‘algemeen beeldcijfer’.

 

Klik hier om een reactie achter te laten

Deze [email protected] verscheen woensdag 29 maart in De Paardenkrant. Nog geen abonnee? Sluit dan hier een (online) abonnement af.

 

 

 


Poll

Techniek moet juryoog zo veel mogelijk vervangen Lees meer »

Laden ... Laden ...
Lees ook