Ga naar hoofdinhoud

Moeten kleine stamboeken meer samenwerken?

Van: Paardenkrant-Horses.nl
Aan: Piet Peters, Ronald Funke Küpper, Loek Muhlschlegel

Op de hengstenhouderijdag van Spervital stelde de voorzitter van de Koepel Fokkerij Jaap van der Meulen dat kleine stamboeken veel meer moeten samenwerken. Volgens Van der Meulen is dat de enige manier voor kleine organisaties om hun leden op een professionele wijze van dienst te zijn. Heeft Van der Meulen gelijk? En als hij gelijk heeft, waarom komt een inniger samenwerking dan niet van de grond?


Van: Piet 

Piet Peters, penningmeester NWPCS

Het is een goede zaak om samen met de Nederlandse paarden- en ponystamboeken de toekomst qua samenwerking te gaan verkennen. Wij werken al vele jaren samen met het KWPN en het Ponysymposium, in samenwerking met het NRPS en het NNF, afgelopen najaar is een voorbeeld van samen organiseren.
Blijft elk stamboek zelfstandig allerlei verwante taken uitvoeren, of kunnen we door samen te werken de dienstverlening voor de leden effectiever en efficiënter oppakken? Het telkens verhogen van de kosten van het lidmaatschap heeft ook zijn grenzen. Daarnaast kan het organiseren van allerlei activiteiten, door dit op een grotere schaal aan te pakken, ook qua inkoop wellicht tot een forse kostenreductie leiden. Het belang van de leden staat voorop en het wordt tijd dat de stamboekbestuurders de handschoen oppakken en met elkaar in gesprek gaan.
Wie neemt het initiatief voor een startconferentie?


Van: Ronald 

Ronald Funke Küpper, voorzitter NRPS.
Foto: Sandra Nieuwendijk

Een deel van de rasstamboeken heeft ‘hobby’ als fundament. De Nederlandse overheid, aangejaagd door Brussel, drijft deze stamboeken steeds verder in het nauw. En daarin heeft Jaap gelijk: samenwerking is een mogelijke oplossing om aan de opgelegde voorwaarden te voldoen. Belangrijk daarbij is dat de identiteit behouden blijft. Samenwerking kan op verschillende manieren. Het NRPS heeft vorig jaar oktober samen met NNFPS en het NWPCS een Ponysymposium georganiseerd om de ponysport en -fokkerij dichter bij elkaar te brengen. Plannen om in 2017 een gezamenlijke sportdag te organiseren of op dezelfde dag en op hetzelfde terrein een keuring te houden, liggen helaas door een bestuurswisseling bij het Welshstamboek (tijdelijk) stil.
Een andere vorm van samenwerking is administratief. Deze lijkt veel ingrijpender omdat dit mogelijk ten koste gaat van de inkomsten uit de dienstverlening. Binnen de Koepel Fokkerij hebben werkgroepen in het verleden gezocht waar samenwerking mogelijk is. Daar kwam weinig uit.
Sinds vorig jaar heeft de overheid (RVO.nl) bij paspoort uitgevende instanties (stamboeken en KNHS) de beveiligingseisen getoetst aan de hand van een lijst van 200+ vragen. Deze liepen uiteen van vragen over de back-up frequentie tot ‘welke fysieke maatregelen worden toegepast tegen schade door brand, overstroming, aardschokken, explosies, oproer en andere vormen van natuurlijke en menselijke calamiteiten?’ Het NRPS heeft een professionele werkorganisatie en kan dit aan, maar voor de vaak kleine rasstamboeken blijft er op deze manier weinig ‘hobby’ over.


Van: Loek 

Loek Muhlschlegel, bestuurssecretaris NNFPS

De kleinere stamboeken, met de opmerking welke maatstaf bepaalt of een organisatie ‘klein’ is, vertegenwoordigen allen heel specifiek een vereniging van liefhebbers van een speciale groep bij de paarden- of ponyfokkerij. Vaak hoort daar ook een gebruiksdiscipline bij en zeker een eigen sfeer. Samenwerking zou verlies van eigenheid kunnen betekenen en daarom mogelijk een barrière tot samenwerking.
Wat allen gezamenlijk hebben is de organisatie van evenementen, het voeren van een administratie, de verplichting tot identificatie en registratie en informatieverstrekking richting de overheid. Samenwerking is mogelijk, en wordt deels al gerealiseerd zoals bij jury-opleidingen, gegevensuitwisseling bij kruisingsproducten en belangbehartiging bij overleginstanties.
Belangrijke items om (verder) uit te bouwen of inhoud aan te geven zijn bijvoorbeeld afstammingsvermelding bij uitslagen en het inrichten van een ‘PonyTelex’ naast het nu bestaande HorseTelex. Het in 2016 georganiseerde Ponysymposium moet zeker genoemd worden als een goede stap aangaande een samenwerking tussen de ponystamboeken om hun product te profileren.
Professionalisering zoals door Jaap van der Meulen genoemd met ook een financieel voordeel zou een grote drijfveer kunnen worden voor samenwerking.

Klik hier om een reactie achter te laten

Deze [email protected] verscheen woensdag 1 maart in De Paardenkrant. Nog geen abonnee? Sluit dan hier een (online) abonnement af.

 


Poll

Kleine stamboeken moeten samenwerken om te overleven Lees meer »

Laden ... Laden ...
Lees ook