Ga naar hoofdinhoud

Moeten paspoorten door één centrale instantie worden uitgegeven?

Van: De Paardenkrant
Aan: Marian Bestelink (woordvoerder Ministerie van Economische Zaken), Jaap van der Meulen (voorzitter Koepel Fokkerij en paspoortconsulent), Anouk Verlouw ((paspoortconsulent Irish Cob Society)
Het blanco EASP-paspoort van de Shetlandpony Lady – één van de kavels van de faillissementsveiling van stalhouderij Meijer – was voorzien van een onjuiste leeftijd: de pony bleek na gebitscontrole maar liefst tien jaar ouder. De verantwoordelijke chipper (een dierenarts!) negeerde daarnaast de slechte gezondheidstoestand van de pony volledig. De I&R-regelgeving, ooit in het leven geroepen om gerommel met paardregistraties tegen te gaan, blijkt zo lek als een mandje en moet nodig op de schop. Wat kunnen we doen om deze misstanden en fraude te voorkomen?


Van: Marian
Het is belangrijk in deze kwestie twee zaken uit elkaar te houden, namelijk het dierenwelzijn en de slacht voor humane consumptie.

 I&R is destijds in het leven geroepen om te voorkomen dat er paarden in de voedselketen terechtkomen die in hun leven medicijnen toegediend hebben gekregen die hen ongeschikt maken voor humane consumptie. De regel luidt zo dat alleen paarden die op een leeftijd van jonger dan zes maanden een paspoort gekregen hebben nog – mits het medicijngebruik dat toelaat – uiteindelijk in aanmerking komen om geslacht te worden om in de voedselketen terecht te komen.

Paarden die een paspoort krijgen op een leeftijd ouder dan zes maanden zijn automatisch buitengesloten van deze voedselketen.Aangezien de genoemde Shetlandpony ouder dan zes maanden was toen er een paspoort voor haar werd aangevraagd zou zij nooit en te nimmer nog voor de voedselketen geslacht mogen worden. Het paspoort bij deze pony moet dat voorkomen.

Op deze specifieke zaak willen wij als Ministerie van Economische Zaken niet verder ingaan, omdat de potentiële fraude en verwaarlozing die hier aan het licht zijn gekomen valt onder de verantwoordelijkheid van het NVWA en de LID. 

Hoewel voor EZ het zwaartepunt van de verplichte paspoortregistratie ligt op het wel of niet toelaten van een paard aan de voedselketen zijn wij wel van mening dat een paspoort naar waarheid dient te worden ingevuld. Van een dierenarts mag je logischerwijs verwachten dat hij voldoende kennis van zaken heeft over het paardengebit om de leeftijd juist in te schatten.


opi1 info foto2 jaap van der meulen Van: Jaap
I&R van paarden en pony’s is primair de verantwoordelijkheid van de gemandateerde organisaties. In Nederland hebben we het dan over erkende stamboeken en de KNHS.

Wellicht is het te overwegen om paspoorten onder verantwoordelijkheid van deze organisaties centraal uit te gaan geven. Dat heeft als voordeel dat direct gecontroleerd kan worden of bij een dier al eerder een paspoort is verstrekt (centrale database).

Naar mijn mening is in het betreffende geval de dierenarts lichtzinnig te werk gegaan en heeft het protocol onvoldoende gevolgd. Dat hij/zij daarnaast geen oog heeft gehad voor de gezondheidstoestand van de betreffende pony is betreurenswaardig en werpt een smet op de paardenhouderij.


opi1 info foto3 Anouk verlouwVan: Anouk
Een paspoortconsulent heeft op de Faculteit Diergeneeskunde in Utrecht geleerd de leeftijd van een paard te schatten aan de hand van het gebit. Dit is een zwaarwegend onderdeel om te kunnen slagen als paspoortconsulent.

Officieel mag een schatting twee jaar afwijken, maar paarden kunnen door eetgewoontes een ander slijtpatroon hebben en dit maakt het peilen van de leeftijd lastig. Om die reden informeer ik dan ook altijd bij de eigenaar wat die weet. Aan de hand van alle vergaarde informatie wordt dan een paspoort opgesteld.

Mij dunkt dat een dierenarts die mag chippen ook zeker een leeftijd moet kunnen schatten. De ervaring leert dat een paspoortconsulent vaak veel preciezer met het opstellen omgaat dan een dierenarts. Een paspoortconsulent is specifiek op pad om te chippen, terwijl een dierenarts dit vaak tussen zijn visites door doet.

In dit geval zit in eerste plaats echter de failliete stal fout. Zij wisten dat de pony veel ouder was en hebben niet gereageerd en dus gefraudeerd bij de aanvraag van dit paspoort. Daarnaast waren zij al verplicht geweest de pony voor haar zesde levensmaand te laten chippen!

Een stamboekkantoor kan niet alle aanvragen controleren. Het maken van een paspoort is dus gebaseerd op wederzijds vertrouwen tussen de paspoortconsulent of dierenarts en het stamboek. De consulent tekent ervoor dat wat er op het aanvraagformulier staat volgens hem klopt. Wettelijk is een stamboek verplicht om ook van consulenten van andere stamboeken aanvragen te honoreren, in de praktijk wordt hier – uit beleefdheid – weinig gebruik gemaakt van consulenten van andere stamboeken.

Ook een kreupele pony heeft een paspoort nodig; voor vervoer náar en verzorging óp de kliniek. Om deze reden kan dus niet geweigerd worden een paspoort af te geven. Een stamboek heeft geen opsporingsplicht of bevoegdheid, de consulent kan wel een dringend advies geven of in ernstige gevallen de dierenbescherming of politie waarschuwen.

Om aan de hand van één verhaal te beweren dat het systeem op de schop moet, is zwaar overdreven. Het geeft juist aan dat de controle op paspoorten vooral bij verkoop veel preciezer moet worden gecheckt door zowel koper als verkoper. Een paspoort is een waardedocument met alle gegevens van het paard. Daar moet op een kundige wijze mee worden omgegaan. En gewoonlijk gaat een koper eerst kijken bij een te kopen object. De koper is in dit geval dus ook in gebreke gebleven.

Deze [email protected] verscheen woensdag 11 maart in De Paardenkrant.


Poll

Paspoorten moeten door één centrale instantie uitgegeven worden. Lees meer

Laden ... Laden ...

9 reacties op “Moeten paspoorten door één centrale instantie worden uitgegeven?

 • Hester de Groot

  Wij voegen graag nog even toe dat het voor ons niet mogelijk was om op de kijkdag langs te gaan.Toen wij deze veiling onder ogen kregen was de kijkdag al geweest. Komt nog bij dat het paspoort van Lady pas 13-2-2015 afgestempeld is. Dit is dus pas na de kijkdag,sluiting veiling en gunning geweest. Wij kregen alles pas onder ogen toen wij de betreffende pony ophaalden. Aangezien wij zo overdonderd waren van de situatie van de gezondheidstoestand van het dier hebben we ons gefocust op het verlenen van de eerste hulp. De situatie zoals Anouk omschrijft dat wij dus ook in gebreke zijn klopt dus niet. En van een gemiddelde particulier kun je niet verwachten dat hij/zei de kennis heeft om de leeftijd in te kunnen schatten aan de hand van een gebit.

 • Ron

  Voor Anouk kan ik nog wel 200 afwijkende paspoorten aandragen. Misschien dat ze haar reactie op het artikel dan iets meer zal nuanceren. En de afwijkingen bedragen geen acceptabele 2 jaar. Daarbij is 2 jaar afwijking bij een 1,5 jarige abnormaal veel. Deze afwijking in leeftijdsschatting heeft destrastreuze gevolgen voor het paard.

 • Max

  Complete paardenpaspoortenuitgave dient bij de stamboeken weggenomen te worden en vanuit EZ geregeld te worden. Bij grote (rundvee) en kleine herkauwers (schapen, geiten) is dit al sinds jaren niet anders.
  Tevens zou de melder (fokker/opgever) van eerste registratie verantwoordelijk moeten gehouden moeten worden voor de juistheid van de door hemzelf opgegeven gegevens in de database én dus op het paspoort.
  Echter door de (te) sterke lobby van de paardenstamboeken blijft dit inkomstenbronnetje mooi op bij stamboekbureau’s.

 • John Maarse

  KNHS Regio Noord Holland “PASPOORT-CONTROLE-AVOND”
  19 maart Stal Maarse Middenbeemster.

  Tijdens de verschillende regiokampioenschappen zijn bij paspoort controles vele paarden en pony’s gediskwalificeert doordat de data, stempels, handtekeningen en/of stickers niet juist in het paspoort stonden vermeld. Sommige onjuistheden dateerde zelfs van enkele jaren terug.

  In de Regio Utrecht liepen de gemoederen zo hoog op dat de ruiters overgingen tot een boycot en zijn de klasses Z en ZZ springen niet verreden.

  Regio Noord Holland organiseert op Donderdag avond 19 maart bij Stal Maarse in Middenbeemster een paspoort controle avond om de ruiters van Noord Holland de kans te geven om hun paspoorten te laten controleren.
  Tijdens deze avond is een IR controleur van de KNHS aanwezig. Samen met Justin Maarse zullen de paspoorten grondig worden gecontroleerd. Justin heeft als internationaal ruiter en als dierenarts verbonden aan dierenkliniek Krommerijnstreek te Schalkwijk veel ervaring op het gebied van entingen.
  De avond begint om 19.00 uur

  Het meebrengen van het paspoort is voldoende maar je kan je paard ook laten enten op deze avond.

  Ponymeter Lars Wever is ook op deze avond aanwezig zodat de pony’s nog voor 1 april kunnen worden gemeten.

  Als je je paard of pony meeneemt gaarne even aangeven via [email protected] waar voor zodat een indeling kan worden gemaakt.

 • eddy crul

  Inderdaad een systeem dat zo lek is als een zeef moet op de schop.De paspoorten door een centrale dienst laten uitgeven is geen oplossing.Dit systeem zou even lek zijn langs dezelfde gaten.Daarbij is het toch logisch dat een stamboek zijn paspoorten zelf uitgeeft. Dat alle stamboeken hun data van de paspoorten zouden moeten centraliseren in één data bestand zou wel een verbetering zijn om centraal controle uit te voeren,maar het systeem blijft even lek.Het probleem zit hem op het niveau waar het I&R document wordt ingevuld.Dit is makkelijk op te lossen maar met de mens weet men nooit.Elk systeem zal wel gekraakt worden.Naast de kwestie wil ik nog even dit kwijt.Mevrouw Anouk Verlouw durft hier te beweren dat de kopers ook in gebreke zijn gebleven.Waar haalt u deze onzin mevrouw.??

 • Marian Raven

  Onderzoek van de Universiteit van Utrecht toonde in 2010 al aan dat het simpel is om chips te klonen en onklaar te maken, dat het paspoort weinig beveiligingsmethodes kent en dus makkelijk na te maken is en dat er veel (31) organisaties paspoorten uitgeven (veel mensen die gegevens inbrengen en bij die gegevens kunnen) en veel mensen die een chip mogen inbrengen en het aanvraagformulier invullen.
  Veel mogelijkheden dus om fraude te plegen.
  Buiten dat is het correct aanleveren van de gegevens de eerste vereiste en hierbij kan (misschien onbedoeld) veel misgaan. Als er meer paarden tegelijk worden geregistreerd kunnen formulieren verwisseld worden. Er kunnen (misschien per ongeluk) fouten worden gemaakt. Zo heeft een kennis van me vorig jaar een shetlander-ruin laten chippen; wilde dit jaar een startkaart aanvragen voor de dochter en kwam er toen pas achter dat er merrie in het paspoort stond. Had natuurlijk eerder moeten controleren.
  In feite moet de aanvrager van een paspoort bij de registratie het formulier zelf even controleren en dan tekenen voor de juistheid van de gegevens. Bovendien na ontvangen van het paspoort nog weer controleren en misschien moet er een verplichting komen om de correctheid van het paspoort na ontvangst te melden bij het uitgevende stamboek?
  De landelijke centrale database, online in te zien, is absoluut een goede zaak en gaat ook verplicht worden in Europa.
  Om fraude met het paspoort te voorkomen zou de eerste en de laatste pagina van het paspoort (is één A4-blad) geplastificeerd kunnen worden. Dit blad behelst dan 4 pagina’s. Op pagina 1 de naam en identificatiegegevens (levensnummer, chip- en/of dna-nummer, kleur en aftekeningen), op pagina 2 de afstamming, op de andere twee pagina’s (die zitten dus achterin het paspoort) kunnen foto’s geplaatst worden van het hele paard opzij en het hoofd van voren plus een close-up van het voorhoofd met aftekeningen en kruinen. Door het plastificeren kan er niet gefraudeerd worden met de gegevens en door de foto’s is elk paard, ook zonder reader, ter plaatse te identificeren.

 • Marian Raven

  Sorry, de Universiteit van Amsterdam heeft het onderzoek gedaan.

 • Paardenfokkerij-Olympus

  Wat zegt de wet!
  “De intrinsieke waarde van het dier wordt erkend in de Wet Dieren. Dit betekent dat regelgeving ten alle tijden ten volle rekening moet houden met de gevolgen die deze heeft voor de intrinsieke waarde van het dier.” En ook:De Zorgplicht(Wet Dieren) is vastgelegd in de formulering: “De zorg houd in ieder geval in DAT EEN IEDER DIE WEET OF REDELIJKERWIJS KAN VERMOEDEN DAT DOOR ZIJN HANDELEN NADELIGE GEVOLGEN VOOR DIEREN WORDEN VEROORZAAKT VERPLICHT IS DERGELIJKE HANDELINGEN ACHTERWEGE TE LATEN.” Dit is de wetgeving die de basis of raamwerk vormt voor I&R regelgeving. Het dier dient daarbij centraal te staan en niet als lijdend voorwerp te fungeren.
  Nu gebleken is dat de chip makkelijk is te wissen of te klonen, is deze koppeling tussen paard en paspoort fraudegevoelig. Dit systeem van chippen om de identiteit met zekerheid vast te stellen is dan ook niet goed houdbaar meer. Daarnaast brengen de nieuwste wetenschappelijke onderzoeken onomstotelijk bewijs dat de chip chronische verklevingen en ontstekingen veroorzaken die aan de buitenkant niet zichtbaar zijn. Bij zo n 20% zijn deze weefselreacties ernstig tot zeer ernstig. Ook worden er vraagtekens gezet of de vrije beweging van het paard door de verklevingen en ontstekingen door de chip nog wel gewaarborgd is. Dit in acht nemend is chippen strijdig met de wet Dieren!! Wetten staan juridisch boven regelgeving dus iedereen die zijn paard laat chippen is in feite strafbaar!! Dat daar geen vervolging op is, lijkt me logisch(de overheid moet dat doen en die gaat hier natuurlijk in verzuim).
  De koppeling tussen paard en paspoort binnen de totale I&R regelgeving moet dus op de schop om fraude te voorkomen. Dit is belangrijker dan de vraag of de paspoorten centraal afgegeven moeten worden. Er zullen immers altijd vele personen in het geding zijn, want in het veld moeten worden geïdentificeerd. Daar ontkom je niet aan.
  Maar laat nu de genialiteit van de natuur er al lang voor gezorgd hebben , dat paarden middels natuurlijke uiterlijke kenmerken zoals haardraaiingen op hoofd en hals, die bijzonder scherp zijn te fotograferen en in een database zijn vast te leggen en op te roepen, volstrekt voor ieder paard uniek zijn. Net zoals de veel gecompliceerdere vingerafdruk voor ieder mens uniek is. De belangrijkste haardraaiingen kunnen in het paspoort worden opgenomen net zoals het paspoort van de burger een gezichtsfoto bevat. Respect voor het dier en de wet dwingt ons allen tot een alternatief. Slechts de gewetenlozen zullen dit aan hun laars willen lappen.
  Sjaak Hoedjes
  Bergen NH

 • Opgelicht in de paardenwereld

  Als de leeftijd van een paard 5 jaar afwijkt in een paspoort afgeleverd door een paspoortconsulente, welke zegt dat dit maar 2 jaar mag afwijken…..

  Als er dan nog een paspoort wordt afgeleverd welke strijdig is met de EU2015/262.

  Als dit door dezelfde paspoortconsulente vaker wordt gedaan .

  Wel dan is deze persoon niet bekwaam als paspoortconsulente, en kan de erkenning van deze persoon beter worden ingetrokken .

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.