Ga naar hoofdinhoud

Predicaten hebben geen meerwaarde

Van: De Paardenkrant
Aan:  Bert Poppelaars, Alexandra van der Peijl, Floris van Leuken
In zijn column in De Paardenkrant pleitte Egbert Schep vorige week voor het afschaffen van het predicatensysteem. De paardenhandelaar, die tevens bestuurslid van het KWPN is, ziet geen meerwaarde in het sterpredicaat, maar wel in een puntensysteem dat tamelijk nauwkeurig de kwaliteit van de betreffende merrie weerspiegelt. Zijn jullie het met deze zienswijze eens?


Bert Poppelaars
Bert Poppelaars. Foto: De Paardenkrant

Van: Bert
Aan: allen
Voor het grootste gedeelte mee eens en ik vind het erg positief dat hij dit item aanpakt, mede vanwege het feit dat Egbert deel uitmaakt van het bestuur van het KWPN. Wij laten al ongeveer tien jaar slechts enkele merries inschrijven in het stamboek, mede vanwege het feit dat onze doelgroep: de sport, nooit vraagt om predicaten en alleen kijkt naar de kwaliteit als sportpaard. We zouden graag een systeem zien waarbij alle merries op driejarige leeftijd aan huis beoordeeld worden, zodat over de hele breedte van de populatie een basis-ijkmoment wordt ingebouwd. Tevens is dit een ideale gelegenheid om de betreffende fokker, indien gewenst, te adviseren over zijn fokkerij. Het weglaten van predicaten en de paarden punten geven is in mijn optiek meer van hetzelfde en voegt dus niets toe. Laat de paarden de punten maar behalen via een test of nog beter door de sport. En zorg vooral als KWPN dat de sportresultaten van alle paarden (dus ook in het buitenland) transparanter en correct worden weergegeven. Het hoofddoel in onze fokkerij zal nog sterker dan in het verleden sportgerelateerd moeten zijn.


Alexandra van der Peijl
Alexandra van der Peijl. Foto: De Paardenkrant

Van: Alexandra
Aan: allen

Predicaat versus puntensysteem; punten zijn helder mits gegeven door een deskundig persoon. Een sterpredicaat is ook een norm van punten, maar met een gevoel van beleving! Ik ben met Egbert eens dat alleen punten een helder plaatje is, maar het ontvangen van een sterpredicaat geeft toch een meer compleet beeld; je kunt je dan niet laten verleiden door bijvoorbeeld hele hoge cijfers voor springen, maar een onvoldoende exterieur. Bij het sterpredicaat moet het totale plaatje kloppen. Verder denk ik dat het gevoel van ‘beleving’ meer een reden is om merries te testen dan alleen een lijstje ‘koude’ cijfers. Aangezien er al een enorme terugloop is op de keuringen denk ik dat we gewoon verder moeten gaan met het predicatenstelsel. En ik weet uit ervaring dat fokkers-eigenaren extra moeite doen om een papier zo predicaatrijk mogelijk te krijgen; dus gun ze de eer!


Floris van Leuken
Floris van Leuken. Foto De Paardenkrant

Van: Floris
Aan: allen

Ook ik hecht persoonlijk niet zo heel veel waarde aan de bestaande exterieurpredicaten. Wanneer je tegenwoordig een fokmerrie of veulen wilt verkopen, wegen de sportgegevens, moederlijn en directe familie van het paard het zwaarst. Het lijkt zelfs zover te komen dat alleen merries en veulens nog te verkopen zijn wanneer zij gefokt zijn uit de moeder van, de volle zus van of uit moeders die zelf gepresteerd hebben in de sport. Prestatiefokkerij is waar het om draait vandaag de dag. Dit betekent echter niet dat we de exterieurpredicaten dan maar zonder meer dienen af te schaffen. Een functioneel exterieur is van onschatbare waarde in de huidige fokkerij, juist nu jonge fokkers via de sport in de fokkerij terecht komen, zoals Egbert Schep stelt. Het huidige systeem dient dan ook zeker onder de loep genomen te worden, waarbij inderdaad meerwaarde toegekend moet worden aan de aanleg- en merrietesten, niet ter vervanging maar als welkome aanvulling.

Deze [email protected] verscheen dinsdag 24 juli 2012 in De Paardenkrant


Poll

Predicaten hebben geen meerwaarde. Het systeem kan beter worden afgeschaft.

Laden ... Laden ...

9 reacties op “Predicaten hebben geen meerwaarde

 • Rik

  Ik begrijp niet goed dat mensen wanneer ze een paard verkopen / te koop aanbieden de prijs mede vaststellen op basis van de behaalde predicaten en dan deze predicaten publiekelijk afvallen.
  Het meedoen aan keuringen en het behalen van predicaten staat m.i. volledig los van een sportloopbaan. Het één heeft niets te maken met het ander. Voor zover ik het begrepen heb dienen de keuringen en het toekennen van predicaten vooral om een overzicht te krijgen in de evolutie van het sportpaard. Het lijkt mij dan ook zinvoller om ALLE paarden te scoren en niet alleen de uitgekozen exemplaren van de veel-fokkers of keuringsgetrouwen.
  Ik heb vaak de indruk dat er m.b.t. het behalen en toekennen van de sportpredicaten toch iets losser omgesprongen wordt. Iedereen kent wel één of meerdere paarden die op een blauwe maandag het sportpredicaat gehaald hebben. De huidige fokkerij kan niet meer vergeleken worden met de fokkerij van x-aantal jaren terug, nochtans de sportpredicaten worden nog steeds toegekend op basis van behaalde resultaten zoals x-aantal jaren geleden.
  Ook fokkers wensen beoordeeld te worden om hun keuzes, doch niet veroordeeld. Misschien het moment om de procedure (klassement) te herzien. Waarom niet de top benoemen en de rest gelijk rangschikken of misschien wel helemaal niet rangschikken.
  Indien men dient te wachten tot de paarden effectief uitgebracht worden in de sport om een oordeel te verkrijgen, gaat er aanzienlijke tijd verloren om eventuele correcties toe te passen.
  Voorts denk ik dat je keuringen en alles wat er rond hangt, al is het alleen maar op basis van folklore, niet mag afschaffen. Keuringen hebben m.i. ook een andere rol namelijk het bijeen brengen van fokkers zonder dat er een officiële uitnodiging aan vooraf gaat.

 • Een liefhebber

  Sport in de bloedlijn van een paard is belangrijker dan predikaten. Hier zou ook veel meer op geselecteerd moeten worden, door fokker en KWPN. De tijd van mooie paarden op stal hebben is voorbij, sport was en is nu belangrijker. Het KWPN moet zelfs in de hengstenkeuze harder snijden. En fokkers moeten bij zichzelf te rade gaan of ze wel echt zo’n interessante merrie hebben als ze zelf denken. Keuzes maken.

 • hobby boertien

  nog meer mensen die een paard als hobby hebben die kunnen gaan stoppen want paarden uitbrengen is niet voor iedereen weggelegd en wat betreft mensen laten keuren die er verstand van hebben ??? waar wil je die vinden Nu al gaat het hele paarden bestand al steeds slechter worden Kijk maar bij de tuigpaarden ?? zijn tegen woordig meer hobbelpaarden een goeie kun je nagenoeg niet vinden die een beetje goed nafokt En kijk het wonder paard Totilas ik ben aantal dagen in het mekka van duistland geweest op veulen keuringen Maar ik heb er geen eentje kunnen vinden Hoe zo keuren/kijken op sportpaarden ???

 • A Wiebing Hooghalen fokker

  Predicaten hebben wel degelijk meerwaarde op onze fok producten.We weten allemaal dat het fokken van een gezond en een exterieur goed in elkaar gebouwt paard wat we vandaag de de dag en in de toekomst nodig zijn aan bepaalde eisen moet voldoen, om te willen en te kunnen presteren voor de sport.De paarden met bepaalde tekort komingen,en vul ze zelf maar in blijven gewoon in het stamboek, als ze daar al in komen.Hier wil ik echt niet mee zeggen,dat een stamboek merrie niet goed zou fokken.Verre van dat.Maar de betere paarden qwa exterieur en beweging komen in aanmerking voor een graat hoger ster dus.En de betere ster paarden kunnen keur worden.Nu kan de heer Schep direct wel proberen te schoren als net nieuw bestuurslid van het KWPN,maar het KWPN is een leden vereniging. Dus ik stel dan ook voor laten we dit maar eens aan de leden en met name aan de de fokkende leden voor leggen hoe die hier over denken.En dan zien we wel hoe het misschien wordt. Maar als het aan mij licht veranderen we dit niet. Het zou een afbreuk zijn aan ons oude bekende stelsel van predicaten.

 • Jos Sevriens

  De ondervinding wat ons bezig houdt in de praktijk van training , showing , juren van jong sport paarden {die een speciale concours hebben in Amerika} naast al de KWPN/NA keuringen van een dag per jaar, wat is uit eindelik betrekkelijk is , ben ik er van overtuigt dat uiteindelijk de prestatie in de sport het meest weegt , naast de predicatie van elk stamboek om hun status van waarde wordt gegeven het is de sport resultaat wat beloont wordt, is het nou in de samegestelde,springen , dressuur of hunters. de performance counts , zo er zijn egelijk twee faktoren de een is voor het stamboek de ander is voor de sport wat in een goede coordinatie effective kan zijn voor de fokker maar welgecombineerd moet zijn

 • Marrie

  Ik heb 4 fokmerries, mèt predikaten maar zonder sport.
  Keuringsklaar maken kan ik zelf. Laten sporten is voor de gewone man niet haalbaar.
  Een preferent of prestatie-predikaat heeft wel degelijk een meerwaarde. Het zegt iets over de nafok van een merrie. Pref voor het exterieur, prestatie voor nakomelingen in de sport. Dat vind ik veel belangrijker dan dat de merrie zelf sport.
  Hoeveel sportpaarden lopen er niet rond die later voor geen meter blijken te fokken?
  De carrière van een sportpaard begint ook op de keuring naar mijn idee. Er zijn echt niet zoveel paarden die op een keuring slecht scoren en dan uiteindelijk toch de sterren van de hemel lopen!
  Predikaten en keuringen moeten blijven, anders wordt het echt een sport voor de rijken der aarde.

 • Auke Dijkstra

  Geachte redactie,

  Graag reageer ik op Egbert Scheps stelling inzake afschaffing van het predicaten-systeem en de reacties hierop van Bert Poppelaars, Alexandra van der Peijl en Floris van Leuken.

  Het systeem van stamboekopname (stamboekkeuring met vrij springen, vrij bewegen) zoals nu door het KWPN is mijns inziens achterhaald.
  Evt. thuiskeuring voor stb-ext. Gevolgd door hetzij stationsmerrietest danwel IBOP, waarbij betreffend paard dan de mogelijkheid heeft voor het behalen van het sterpredicaat.
  Hierbij dient er dan door een vast landelijk team van KWPN-juryleden te worden gepunt.

  In Boyl zag je bijvoorbeeld een aanzienlijk aantal 3-jarige springmerries welke allen op eenzelfde wijze door het lijntje sprongen, steeds dezelfde techniek, en plm. een halve meter van het hout afblijvend. Bij een groot deel van het publiek heerste het gevoel dat deze tijdens de training
  “geholpen” waren. Echter het jurykorps waardeerde dit in positieve zin met veelal de hogere punten.
  De op natuurlijke wijze springende paarden kregen de lagere punten.
  Bij een Stationsmerrietest of IBOP met een landelijk opererende jury zullen betreffende paarden
  door de mand vallen. Dus eerlijker.

  Het keuringssysteem aan de hand dient gehandhaaft te blijven voor de veulens, evt. 1-jarigen, en
  2-jarigen, alsmede de stermerries voor het keur/eliteschap.
  Wellicht zou het PROK-certificaat als eis aan het verkrijgen van het sterpredicaat verbonden
  kunnen worden.

 • Marcel Hekerman Boxmeer

  Ik ben het eens met Egbert Schep dat predicaten nauwelijks nog enige meeerwaarde hebben. Ik denk ook dat fokkers de mening van deze bij de fokkerij betrokken absolute kenner van de markt veel seriuezer moeten nemen dan uit menige reactie tot nu toe blijkt.De tijd dat de markt voor een braaf 5 jaar oud recreatie paard nog 7.000 euro betaalde, of 15.000 euro voor een braaf en makkelijk te rijden 7 jarige die M of Zelf Z springt is mijns inziens niet alleen tijdelijk maar ook definitief voorbij. Beiden overigens prijzen ver beneden de kostprijs.Er zijn nu eenmaal ook wereldwijd meer “landelijke”paarden dan”landelijke ruiters”of we dat nu leuk vinden of niet. Dus kom ik terug op mijn kolum van enkelle weken geleden onder de noemer “Een springpaard fok je met een springpaard en uit een springpaard”. Het wordt dus tijd dat wij fokkers eens net zo kritischnaar onze( fok)merrieskijken dan dat we naar de hengsten doen. De 7 jarigen die er er 1.40m of meer in hebben zijn namelijk niet aan te slepen, en worden als zoete broodjes voor vaak meer dan 100.000 euro verkocht.
  Om met Bob Dylan te spreken “The Times They are a Changing” en wie niet mee doet heeft nog steeds een leuke hobby maar mist de boot.

 • Fokker Twente

  Ik ben niet voor afschaffing van de predicaten omdat het veel fokkers plezier en voldoening geeft. Ik gun ze dat.
  Wel ben ik er voor om de waarde van een predicaat sterk te relativeren. Een ster of keur predikaat zegt iets over het exterieur, de gangen en evt. het vrijspringen. Maar wat is dat waard als we weten dat het een momentopname is en er behoorlijke grote “milieufactoren” (lees trainingsmethoden) zijn die het beeld vertroebelen. Om op basis van dit troebele beeld de ene merrie beter te vinden dan de ander is niet reeel en dit verklaart dat het na verloop in de praktijk toch vaak anders loopt dan op basis van de uitslag op de keuring verondersteld mocht worden.

  De markt heeft dat al langer door en wil zelf zien wat het paard kan als spring- of dressuurpaard. Dat bepaald de prijs en de koopbeslissing ( en niet het evt. ster of keur-predicaat).
  Wel van waarde vind ik het prestatie predicaat en het sportpredicaat (als dat niet bij elkaar gesprokkeld is).

  Daarom mogen we wat mij betreft de predicaten behouden omdat het stimuleert dat het exterieur bewaakt wordt en omdat veel fokkers het leuk vinden voor hun stam.
  Maar we moeten ook weten dat het gaat om wat de merrie presteert.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.