Ga naar hoofdinhoud

Tijd om de traditionele afstammelingenkeuringen af te schaffen?

Van: De Paardenkrant
Aan: Emmy de Jeu, Bert Poppelaars, Johan Venderbosch
Het KWPN overweegt om de traditionele afstammelingenkeuringen af te schaffen. De kaasschaaf is er al overheen gegaan, want dit jaar zijn alleen Arie Hamoen en Wim Versteeg op pad. Je kunt je afvragen waarom de afstammelingenkeuring er überhaupt nog is: de lineaire scoring door inspecteurs levert een beter beeld op dan de rapportage van de keuringen en de keuringen kosten niet alleen het KWPN, maar ook de hengstenhouders veel geld. Afschaffen maar?


Emmy de Jeu
Emmy de Jeu, paardenfokker

Van: Emmy
Aan: allen
Nee, nee, niet zomaar! Het zal best zo zijn dat de lineaire scoring een beter beeld geeft, maar dan wordt het helemaal een papieren rapportage. Met de afstammelingenkeuringen zoals nu gehouden zie je een groep veulens van nieuwe of jonge hengsten bij elkaar en kun je als fokker een totaalbeeld krijgen, vooral omdat je ook de moeders ziet en die maken nogal een verschil. Ik wil met eigen ogen kunnen zien wat een hengst op verschillende merries produceert, dat kan niet op papier.
Bovendien ben ik bang dat veel fokkers bij afschaffing van de afstammelingenkeuringen gaan wachten totdat de eerste fokproducten van een jonge hengst drie jaar zijn, omdat je dan een aantal afstammelingen bij elkaar kunt zien. En natuurlijk kost het geld, maar ik denk dat de hengstenhouders toch ook willen zien hoe hun hengst fokt, niet alleen op papier!
Een alternatief kan zijn dat fokkers verplicht worden om de eerste twee dekjaren van een nieuwe hengst met afstammelingen naar de stamboekkeuring te komen, zoals nu in Duitsland gebeurt.


Bert Poppelaars
Bert Poppelaars, paardenfokker

Van: Bert
Aan: allen
Dat ligt wel voor de hand, alleen ontneemt het de fokkers een ultieme kijk op de vererving van een hengst. Een hengstenhouder zei me al dat de afstammelingenkeuring dan maar op persoonlijke titel moest worden georganiseerd.
Opvallend bij de afstammelingenkeuringen zijn de aanwezige fokkers, veelal fokkers die bovengemiddeld scoren met hun producten en die bovenal de ontwikkeling van de fokkerij met eigen ogen volgen. Het zal en mag ook niet gebeuren dat de toekomstige fokkerij alleen maar gestuurd wordt door indexen en lineaire scores. Het zelf observeren van een collectie veulens vergezeld van hun moeders geeft de oplettende fokker veel extra informatie.
Natuurlijk besef ik dat het organiseren van de afstammelingenkeuring het KWPN en in meerdere mate de hengstenhouders nogal wat geld kost. Maar als de beoordeling goed uitpakt, zal de meerwaarde voor zowel het stamboek als de hengstenhouders groot zijn. Meer dekkingen van hengsten met een goede collectie én, wat zeker gunstig is voor de gehele populatie, minder veulens van hengsten die onder de maat vererven.


Johan Venderbosch
Johan Venderbosch, paardenfokker

Van: Johan
Aan: allen
Voor fokkers is het heel leerzaam om een collectie veulens van een hengst bij elkaar te zien, maar zij vinden het daarbij heel risicovol om hun veulen drie of vier dagen bij een hengstenhouder te stallen. Vanuit dat oogpunt en de kosten waarmee de afstammelingenkeuringen gepaard gaan, kan ik me indenken dat afschaffing ervan een oplossing is.
Maar, met alleen lineair scoren schieten we tekort. Vanuit het oogpunt van de fokkerij is het allerbelangrijkste om te weten bij wat voor soort merries een hengst past en hoe hij in combinatie met een bepaalde merrie vererft. In de rapportage dienen de inspecteurs daarom ook de moeder van het veulen te beschrijven. Alleen dan heb je er als fokker wat aan.
Überhaupt blijft het lastig in te schatten hoe de veulens zich ontwikkelen. Als fokker zijn wij gelukkig niet alleen afhankelijk van de afstammelingenkeuring, we blijven de nakomelingen van de hengsten goed volgen op bijvoorbeeld veilingen, keuringen en in de sport.

De [email protected] verscheen dinsdag 28 augustus 2012 in De Paardenkrant.


Poll

Het is tijd om de traditionele afstammelingenkeuringen af te schaffen. Lees meer</

Laden ... Laden ...

5 reacties op “Tijd om de traditionele afstammelingenkeuringen af te schaffen?

 • Carel Soethout

  Met eigen ogen waarnemen hoe een hengst bij de verschillende merries fokt levert duidelijke een positieve bijdrage voor de fokkers. Het principe kijk en vergelijk is van belang.

 • Marian Raven

  Het belangrijkste argument om de afstammelingenkeuring niet af te schaffen is inderdaad het feit dat fokkers dan niet meer zelf hun oordeel kunnen vormen. Iets wat volgens mij absoluut belangrijk is.
  Is dit misschien te ondervangen door de veulens, mèt moeder, te filmen en dit op internet te zetten?
  Het is maar een idee. Misschien is het niet uitvoerbaar en ook heeft niet iedereen (geschikt) internet.
  Ik kan mij voorstellen dat fokkers het liefste gewoon een afstammelingenkeuring bezoeken, ook vanwege het sociale aspect. Maar als de nood aan de man komt is dit misschien een mogelijkheid?
  Voor de mensen die niet in staat zijn om deze keuringen bij te wonen is het misschien sowieso wel een leuk idee, al snap ik dat ook hier kosten aan verbonden zijn.

 • Pieter Schouten

  Ben het niet eens om de afstammingen keuring zoals we die doen bij de hengsten houder af te schaffen. Vorige week bij de dag dat de dressuur nakomelingen bekeken werden, zag je weer een hele grote groep betrokken fokkers die allemaal willen zien hoe een hengst bij welk soort merrie fokt.
  Vaak ben ik er zelf bij en ben ik het achteraf niet eens met de reportage. Dan is het toch maar goed dat ik ze zelf gezien heb.
  Dat de kosten voor een hengsten houder hoog zijn kan ik me niet echt voorstellen, en daarbij komt nog als het hengstenshow is mogen alle registers open met een toren van kratten bier veel eten en live muziek, Maar als er echt iets te zien is,is het ineens te duur. Wat denk je dat het kost voor het K.W.P.N. om al deze inspecteurs door nederland te laten rijden om al die veulens thuis te scoren.
  M.VR.GR. Pieter Schouten

 • Toon Jaspers

  Afstammelingenkeuring nooit afschaffen. Het is voor de fokkers zeer belangrijk om zelf een collectie veulens van een hengst bij elkaar te zien, dat geeft een goed beeld van hoe een hengst vererft door dat we er ook de moeders er bij zien, dit geeft meer informatie dan dat er meerdere inspecteurs de veulens thuis gaan kijken, de omstandigheden zijn ook heel verschillend,tussen een grote groepen paarden of in een ongelijk stukje weiland , dus lang niet uniform. De gemaakte rapportage wijken vaak af van wat wij hebben gezien. De kosten van de afstamming keuring word niet door de hengstenhouders maar door de fokkers betaald het zit gewoon in het dekgeld. Hengstenhouders worden wel door het kwpn beschermd, waar blijft ons verenigingsgevoel.
  We hebben het al vaak gehad en gelezen over de leden betrokkenheid dat raken we steeds meer kwijt door deze wijzigingen om alles aan huis te doen. We worden papier of internet fokkers. Wel mogen we veel tijd en geld steken om onze merrie,s optimaal naar de keuring te brengen met prok eptm of ibob. Of gaan we dit ook afschaffen, over deze kosten word niet veel gesproken.

 • Eimert Fikse

  Het KWPN heeft een lang, intensief en kostbaar selectietraject met als doel om die hengsten te selecteren waarvan met als doelstelling dat zij in hun fokrichting het niveau verbeteren. Hengstenkeuringstraject bestaande uit 3 bezichtingen, rontgenologische beoordeling, beoordeling van de afstamming en prestaties van familieleden, het verrichtingsonderzoek, etc. Na het verrichtingsonderzoek wordt door de Hengstenkeuringscommissie ook de prestaties tijdens de hengstencompetitie(s), Pavo/Ian, etc beoordeeld. Beoordelingen in relatie tot het prestatieniveau van de hengst zelf.
  De afstammelingenkeuring is pas de eerste beoordeling op basis van zijn daadwerkelijke inzet in de populatie: doet de hengst datgene doet wat van hem verwacht mag worden, namelijk nakomelingen geven die voldoen aan het fokdoel. Alle voorgaande beoordelingen en selecties zijn een middel om te komen tot die hengsten die de populatie verbeteren; de afstammelingenkeuring is de de eerste beoordeling of de hengst voldoet. Voor de fokkers is dit een zeer belangrijk moment waarbij zelf waar te nemen is hoe de hengst fokt waarbij ook het gebruikte merriemateriaal beoordeeld wordt.
  Het voorstel van het KWPN resulteert in een index. Indexen waarvan het KWPN zelf zegt dat dit hulpmiddelen zijn. Andere fokkerijen hebben geleerd dat indexen eenzijdig kunnen zijn (Franse springpaardenfokkerij en de toepassing van de BLUP, de levensduur in de melkveehouderij).

  Het KWPN heeft ervoor gekozen om een beperkte vertegenwoordiging de veulens tijdens de afstammelingenkeuringen te laten beoordelen. Gelukkig zijn (reeds benoemde) hengstenkeuringscommissieleden dusdanig betrokken bij de fokkerij dat zij bij diverse afstammelingenkeuringen van dressuurhengsten aanwezig waren onder het talrijk aanwezige publiek.

  De titel is: Tijd om de traditionele afstammelingenkeuringen af te schaffen. Afstammelingenkeuringen zijn juist modern: een beoordeling van veulens waarbij iedereen aanwezig kan zijn, iedereen zijn eigen mening kan vormen, kan kijken en vergelijken. Dit is wat een transparante organisatie voor ogen moet hebben en stimuleert ledenbetrokkenheid.
  Het KWPN is een vereniging van en voor de fokkers, een fokkerijorganisatie. Gezien de grote aantallen aanwezigen tijdens de afstammelingenkeuringen hechten de fokkers grote waarde het eerste moment waarop een hengst daadwerkelijk beoordeeld wordt waarvoor hij in de fokkerij ingezet wordt.
  Gelukkig gaan de meeste discussies tijdens de afstammelingenkeuringen over de nafok van de hengsten zelf. Wel geven de aanwezigen aan dat het van belang is en blijft dat de afstammelingenkeuringen blijven bestaan!

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.