Ga naar hoofdinhoud

Wat is er mis mee om paardenbelasting te betalen?

van: De Paardenkrant
aan: Wilfred Franken, Anton Duijndam, Suzanne Bredero
Het is voor paardenmensen misschien moeilijk te begrijpen, maar paarden brengen een zekere maatschappelijke belasting met zich mee. Ze veroorzaken soms verkeersongelukken, moeten wel eens door de brandweer uit de sloot worden gehaald en hun mest trekt vliegen aan. En niet-paardenmensen klagen ook vaak over de mest op de openbare weg. Wat is er eigenlijk mis mee om daarvoor een beetje belasting te betalen?


 

Anton Duijndam geeft mede leiding aan Manege de PrinsenstadVan: Anton
Aan: allen
De maatschappelijke belasting waarover wordt gesproken moet wel in verhouding worden gezien. Hoe vaak wordt een paard door de brandweer uit de sloot gehaald? Doet een paard te pas en te onpas overal op publiek terrein zijn behoefte? En voor wie precies zou een dergelijke belasting moeten gelden? Hoe zou de naleving hiervan moeten plaatsvinden? Bezien vanuit onze situatie met het manegebedrijf en de handelsstal is het geheel niet aan de orde. Wij houden de paarden alleen op ons eigen terrein en houden dat zelf schoon. Ook paarden die in de zomerperiode in de sloot terecht kunnen komen, halen wij met ons eigen materieel eruit.
Op puur recreatief gebied kan er mogelijk sprake zijn van een bepaalde mate van overlast omdat er paardenmest op openbare wegen terecht kan komen. Te denken valt aan gebieden en paden rondom het strand of andere recreatieve gebieden. Alleen wordt met een belasting dan ook het probleem opgelost waar niet-paardenmensen zich mogelijk aan ergeren? Want bij belastingen in het algemeen valt er geen tegenprestatie te verwachten, dus het idee om met de opbrengst van de paardenbelasting ook de mest te laten opruimen is nog maar de vraag.
Overigens lijkt deze speciale paardenbelasting ons een aardige bron van inkomsten voor gemeenten. Er wordt in Duitsland al gesproken over een paardenbelasting van jaarlijks 200 euro per paard. Dat is in onze ogen een buitenproportioneel hoog bedrag.


 

Wilfred Franken is directeur van de FNRSVan: Wilfred
Aan: allen
Er worden zaken opgenoemd waar de paardensector wat aan kan doen, waar dus niet-paardenmensen vooral geen last van hoeven te hebben. Doordat de georganiseerde paardensector veiligheid, opleidingen en welzijn hoog op zijn agenda heeft gezet de afgelopen jaren zien we dus een aantal zaken positief veranderen.
In tien jaar tijd is het gelukt om het rijden met cap heel gewoon en belangrijk te vinden, in tien jaar tijd zijn we van twintig naar negentig procent opgeleide instructeurs gegaan, in tien jaar tijd hebben we een opleidingsprogramma voor de manegeruiter ontwikkeld, de afgelopen jaren is er een handreiking Ruimtelijke ordening Paardenhouderij verschenen en heeft de sector zijn stallen geopend om onderzoek te doen naar het paardenwelzijn. Zaken die op korte termijn worden gerealiseerd zijn paardeneigenaren via social media voorlichten over het welzijn van hun paarden, een bruikbare I&R voor alle paarden, kwalificatiedossier voor het mbo onderwijs dat beter aansluit op de behoefte en een ruiter- en menbewijs dat ervoor moet zorgen dat ruiters en menners nog beter zijn opgeleid voor deelname aan het verkeer.
Dit zijn allemaal zaken die de georganiseerde paardenhouderij organiseerde zonder gebruik te maken van belastinggeld. Zijn we dan helemaal klaar? Nee, we zullen vooral de groep ongeorganiseerde paardenhouders ervan moeten overtuigen dat aansluiting bij de georganiseerden van wezenlijk belang is om samen de agenda te beheren die gaat over het paard en zijn omgeving. Op deze manier toont de sector aan een zeer volwassen sector te zijn die in staat is zijn eigen agenda te beheren. Er is dan ook geen enkele noodzaak of reden om paardenbelasting in te voeren.


 

Suzanne Bredero heeft als bestuurslid NRPS zitting in bestuur Koepel FokkerijVan: Suzanne
Aan: allen
Als we het hebben over paardenbelasting komt natuurlijk al gauw de vergelijking met hondenbelasting in je op. Menig hondenbezitter, zeker in het buitengebied, vraagt zich al af of zijn belastinggeld wel zinvol wordt besteed. Het aanleggen en onderhouden van hondentoiletten gebeurt officieel uit deze opbrengsten, maar deze zijn hoogstens te vinden in dorpen of steden. Je gaat je dan afvragen wat er gebeuren zou met de opbrengsten van paardenbelasting. Leuk zou zijn het ruimhartig aanleggen van veilige ruiterpaden. Een oplossing voor het probleem van paardenmest op straat en tevens een duidelijke scheiding van paarden en de rest van het verkeer. Ongelukken met paarden zijn toch vaak het gevolg van onbekendheid van de andere verkeersdeelnemers met de aard – en dus het gedrag – van paarden.
Voor de rest moeten paardenbezitters toch hun eigen boontjes doppen. De brandweer stuurt wel een rekening voor hun inzet bij het uit de sloot takelen van een paard. En het houden van paarden is gebonden aan allerlei wetgeving om overlast voor wat betreft vliegen, stof en geur te voorkomen. Subsidie voor paardenhouders is eerder aan de orde. Net als boeren zijn zij het die het landschapsbeheer verzorgen. Hun taak wordt groter en daar mag best aandacht voor zijn!

Deze [email protected] verschijnt zaterdag 29 december 2012 in De Paardenkrant.


Poll

Eigenaren moeten betalen voor maatschappelijke belasting van paarden Lees meer

Laden ... Laden ...

17 reacties op “Wat is er mis mee om paardenbelasting te betalen?

 • Karel de Lange

  De voorstanders van de paardenbelasting komen altijd uit de schimmige bestuurdershoek die hun bestuurszetels graag comfortabel willen voorzien van het pluche dat door de paardenliefhebbers gefinancierd zou moeten worden.
  Waar deze ondemocratische en zichzelf in het leven geroepen bestuurders gemakshalve aan voorbijgaan, is het feit dat er geen enkele andere sport meer geld aan de fiscus bijdraagt dan de paardensport. Deze lakse houding bevestigt gelijkertijd dat ze meer op het eigen gewin dan op de belangen van de paardenhouder uit zijn.
  In de sector gaat volgens de rijksoverheid jaarlijks ruwweg 1.3 miljard om. Alleen aan BTW op de voeding, huisvesting, materialen, transport, gezondheid etc. brengen de paardenliefhebbers bijna 300 miljoen in de schatkist. Per paard komt dit op bijna op 700 euro/jaar die de paardenliefhebber al aan de fiscus afdraagt.
  Als deze overbodige bestuurders, op wiens ongevraagde adviezen en regels niemand zit te wachten, zo nodig hun toko van het belastinggeld willen onderhouden, moeten ze maar bij de minister van financiën aankloppen. Die zal er echter, net als de paardenliefhebbers, weinig voor voelen om de in het pluche ontsproten adviezen en regels te financieren.

 • Else Visser

  De hondenbelasting stamt nog uit de tijd van “het trekbesluit”, toen we de hond nog voor de kar mochten spannen en gebruiken als lastdier. Nu mag dit nog maar met enkele rassen zoals de husky. Het is dus niet in het leven geroepen om mooie uitlaatgebieden aan te leggen en hondenpoepvuilnisbakken te plaatsen. In veel gemeenten wordt het hier , onder maatschappelijke druk, nu wel (deels) aan besteed. Paarden worden niet meer ingezet als lastdier , daar hebben we tegenwoordig graag wat meer pk’s voor onder ons achterwerk. Indien er grote overlast is van paardenpoep kan een gemeente je ook verplichten dit op te ruimen. Voor alle andere zaken zijn de oplossingen al ruimschoots aan bod geweest. Om te voetballen hoef je ook geen extra belasting te betalen en ik denk dat iedereen wel weet wat die sport “maatschappelijk” kan kosten ondertussen..

 • jos wouters

  Wat een krankzinnig idee,hebben ze weer wat gehoord in duitsland,jazeker wij moeten er zo meteen weer achter aan hobbelen.Alles gaat hier met de paarden langzamerhand naar de klote.
  Btw tarief is al van 6 naar 21 % gegaan,als ik kijk wat het voer de laatste 3 jaar heeft gedaan in prijs schrikbarend gewoon te gek voor woorden.Wij de ruiters en handelaren hebben het toch al zwaar genoeg,de opbrengst is gering,of negatief.Er word al belasting geheven over het prijzengeld,en straks ook nog belasting over het paard.Ja dan voer maar meteen per mens per gezjn een bedrag in om belasting te moeten betalen.Weet je wat we in dit land eens moeten doen ,voordat we aalemaal naar de klote gaan,eens 2mnd geen belasting meer betalen.Word er toch wel ziek van.In plaats op deze onnozele deingen tekomen ,laat de bedenkers eens zichzelf nuttig maken.Hetzelfde als tweede kerstdag afschaffen,waar gaat het om.Melkerij en niks anders,maar wij nederlanders praten allemaal over hetzelfde probleem,en doen niks met mekaar ,om deze dingen te stoppen.
  Kerel de Lange je hebt volledig gelijk.

 • jos wouters

  Beste Anton,
  U bent niet goed geinformeerd,in Duitsland spreekt men van 700 euro per paard.

 • Fred Sauer

  Ik ben het geheel met de heer de Lange eens. Overigens komen alle belastingmaatregelen uit schimmige hoekjes. Daarnaast ben ik het niet eens met de gedeponeerde overwinningen. Het rijden met een cap wordt in diverse faciliteitn verplicht gesteld, om bij incidenten niet aansprakelijk gesteld te kunnen worden, terwijl de verantwoording toch echt bij de ruiter zelf ligt. Waarom zie ik bij wedstrijden dan nog steeds hoedjes? En duur opgeleide instructeurs zijn nodig om als manegehouder niet als paria te worden gezien. Alles draait tegenwoordig om certificaten en sterren. Papier gaat schijnbaar boven 20 of meer jaren ervaring. Overigens is er maar 1 organisatie die aan de zelfbedachte eisen van een opleiding voldoet en daar ook de hoofdprijs voor vraagt met absurde toelatingseisen. Marktwerking is hier uitgesloten. Ruiter-en menbewijs wordt niet verlangt voor het rijden op de openbare weg. Is misschien een idee voor de schatkist. En niet elke eigenaar van een hond is aangesloten bij een KC. Is ook niet nodig. Waarom zou een paardeneigenaar dan wel bij een organisatie moeten horen waar zelfbenoemde goedbetaalde bestuursleden de dienst uitmaken en gaan verzinnen wat ik wel en niet zou mogen doen?

 • sonja van rijswijk

  Onzin, fietsers betalen NIETS voor de fietspaden en zijn doordat zij vogelvrij zijn verklaard de grootste verkeersMISbruikers, VOETBALSUPPORTERS hebben vele malen de ME of politiebewaking nodig, geregeringsleiders plegen fraude met declaraties e.d., DUS DAAR MOET HET GELD MAAR VANDAAN KOMEN

 • marije kubben

  Iedereen dient een verzekering te hebben ter dekking van de schade die zijn dier (paard) veroorzaakt.
  Het is dan ook absurd om een paardenbelasting te heffen.

 • Marion Snel- de Bruijn

  Geheel eens met dhr. de Lange; op iedere eurocent die met het paard annex is betaalt men al belasting.

 • Maria vd Berg

  Natuurlijk heeft dhr. Karel de Lange gelijk!

  Het belastinggeld gaat heus niet gebruikt worden om de vele in financiële nood verkerende paardrijdverenigingen te helpen. En op die manier er voor te zorgen dat heel veel mensen en paarden (kunnen blijven leven) toch nog kunnen blijven genieten van hun prachtige amateursport.

  Het belastinggeld gaat heus niet gebruikt worden om een regeling te treffen met de fokkers die in de problemen verkeren omdat zij hun paarden niet meer kunnen verkopen. Een regeling die kan voorkomen dat al deze paarden naar de slacht worden afgevoerd (voor grote paarden, kleine paarden, dikke, dunne…, alle soorten paarden), een regeling die men kan ontvangen onder voorwaarde dat men per direct het fok beleid aanpast met stevige inkrimping. Waardoor die fokkers langer de tijd krijgen om hun dieren aan de man te brengen.

  Het belastinggeld gaat heus niet gebruikt worden om die paardenbezitters die het echt nodig hebben te helpen bij het betalen van de rekening van de hoefsmid. Zodat wantoestanden aan hoeven voorkomen kunnen worden. Waardoor de hoefsmid die op verantwoorde wijze aan de alarmbel trekt, niet meer hoeft te veranderen in een ‘persona non grata’.

  Het belastinggeld gaat heus niet gebruikt worden om in deze tijd van crisis, waardoor ongelooflijk veel mensen = paarden in moeilijkheden zijn geraakt, te helpen / bij te staan.

  Ach, meneer de Lange, …ik vrees dat u volkomen gelijk heeft.

 • Erna ter Huurne

  In tegenstelling tot bv honden zijn paarden dieren die vooral worden ingezet ten behoeve van sport. En in een maatschappij waar ongeveer de helft van de mensen te dik dreigt te worden, kunnen we het alleen maar toejuichen dat mensen aan sport doen. Dat zou eerder aanleiding zijn tot subsidie verlenen dan tot belasting heffen!

  Daarnaast is het Nederlandse paard een exportprodukt van formaat. Dat ga je toch niet extra belasten? De paardenhandelaren dragen al meer BTW af dan ooit.

  Niet in de laatste plaats is de paardensport op Olympisch niveau voor Nederland altijd goed voor medailles. Zo’n sport moet je promoten! Niet belasten.

 • H.D. de Vries

  Welk I&R systeem zal het huidige verplichte paardenpaspoort met chipidentificatiechipnummer dan verbeteren? Via de diverse stamboeken kan elk raspaard geïdentificeerd worden; het overig deel van de populatie is reeds via het paspoort geregistreerd. Het volstaat m.i. om de gegevens van de eigenaar in het paspoort op te nemen tegen een statiegeldregeling. Bij verandering van gegevens verkrijgt men dan statiegeld retour, hetgeen ten laste komt van een nieuwe eigenaar.
  Een verder ingevoerd centraal I&R systeem zal niet ter verbetering van het huidige systeem dienen
  maar slechts een hulpmiddel zijn om geautomatiseerd belasting te kunnen heffen. Wel, aangezien de meerderheid van de in ons land gehouden paarden op eigen, dan wel op gehuurd terrein gehouden wordt
  lijkt mij de invoering van een belasting op het houden van paarden onwenselijk. Als er dan toch om milieutechnische redenen een belasting geheven zou worden dan dient die bij de verhuurder/eigenaar van de paardenaccomodatie geïnd te worden. Eigenaars van paarden rechtstreeks een algemene heffing door de strot duwen is een niet chiqe manier van geldklopperij. Zoals de hondenbelasting in de pot Algemene Middellen terechtkomt zal ook een paardenbelasting voor de betaler geen extra’s opleveren.
  Laten we er dus voor waken dat onze paarden geen (melk)koeien worden!

 • Marian Raven

  Belasting is alleen maar bestemd als inkomsten voor onze overheid, maakt niet uit wat voor naam het heeft.
  Natuurlijk kost een overheid geld. Natuurlijk moeten wij als burger daaraan bijdragen.
  Er wordt immers ook voor ons gezorgd als het een poosje niet goed met ons gaat. Wat dat betreft mag je toch nog steeds blij zijn dat je in Nederland woont, al wordt dat langzamerhand wel minder.
  Als die overheid dan wijze dingen doet met dat geld, dan zal niemand daarover klagen.
  Het is helaas zo dat op vele manieren duidelijk wordt dat bepaalde overheden, of mensen in dienst van overheden, ons belastinggeld wel heel makkelijk gebruiken. Of voor eigen gemak, of voor prestigeprojecten, waar bewijsbaar bezwaren tegen te maken zijn (zelfs in meerdere rechtszaken! bewezen). Hier zijn ook al meerdere tv-programma’s over gemaakt.
  In dit licht moeten wij helaas de paardenbelasting ook zien.
  Er zijn vele, vele voorbeelden te geven waarin belastinggeld over de balk wordt gesmeten. Natuurlijk protesteren mensen dan als zij dan wéér als melkkoe gebruikt worden. Welke belasting wordt alleen maar gebruikt voor de naam die het heeft? Niet één. Daar moeten wij ons bij neerleggen.
  Maar dat wil niet zeggen dat wij alles maar moeten goedvinden. Die tijd was al gekomen, maar het wordt steeds duidelijker.
  Overheden, woningcorporaties, pensioenfondsen, beleggingsfondsen, verzekeringen, banken, al die instanties die ontstaan zijn vanuit sociale, verzorgende beginselen, zijn veranderd in puur zakelijke organisaties. De overhead wordt steeds groter, de kosten ook, vanwege al die gestudeerde mensen die een godsvermogen moeten verdienen. De mensen die het echte werk doen worden steeds minder betaald, maar moet wel steeds meer belasting betalen, vanwege al die ‘gestudeerde mensen’.
  Hier reken ik ook de SRP bij. Ook deze organisatie is ontstaan vanuit een idealistisch idee. Helaas is ook deze organisatie steeds groter gegroeid, en heeft ook geld nodig, maar wat voor zinnigs doen zij voor de gewone (niet professionele) paardeneigenaar? Ik heb echt geen idee.
  De grootste groep paardeneigenaren zijn de mensen die een (paar) paard(en) hebben voor de hobby. Deze mensen, waarvan velen het tegenwoordig maar net kunnen betalen, houden vele andere mensen aan het werk (voer, strooisel, hoefsmid, dierenarts, zadel, kleding, enfin het rekensommetje wat Karel de Lange al een paar keer heeft voorgerekend). Deze ‘vermogende’ (niet dus) paardeneigenaren gaan echt massaal hun paarden verkopen als deze belasting erdoor komt. Desnoods naar de slacht. En we hebben gezien dat dit nu al gebeurt.
  Hèt moment dat men een melkkoe gaat creëren door een paardenbelasting te heffen, brengt men deze hiermee onmiddellijk om zeep. Geen goed idee dus, zeker niet voor de paarden; in dit land waar men zo druk bezig zegt te zijn met dierenwelzijn.

 • Agnes

  En te denken dat er geen manege ,pension of vereniging meer overeind blijft,
  per paard 700euro door berekenen aan de (les)klanten dan worden de lessen/stalling wel heel duur!
  De KNHS ,FNRS, KWPN,NRPS e.d. hoeft dan in ieder geval niet uit te breiden!
  Die kan alvast heel veel personeel gaan ontslaan i.v.m. er dan bijna geen werk meer zal zijn!
  Wie kan er dan nog een paard houden, laat staan wedstrijden rijden of naar een keuring met je jonge paard? de gewone man/vrouw hoeft er al helemaal niet meer aan te denken om al in de buurt van een paard te komen.
  nou misschien zo’n 5500 combinaties in heel Nederland? tel uit je winst! dat wordt een vetpot!
  Welkom in de middeleeuwen 🙁

 • Inge Duller

  Waarom moet er overal maar belasting voor worden betaald. De volgende zet in deze wordt dat een wielrenner fietsbelasting gaat betalen, een zwemster waterbelasting en een atleet toestelbelasting gaat betalen. Hou alsteblieft op om overal maar belasting over te heffen. Daar zijn de meeste mensen toch wel zo zat van. Ik in ieder geval wel.

 • Christy

  Paardenbelasting is alleen maar het spekken van de gemeentekas. Ik heb 3 honden op eigen terrein en daar moet ik zelfs voor betalen. Terwijl ze nooit iets buiten de poort doen. Er is trouwens niets geregeld in ons dorp voor honden. Dus dat ga straks ook zien met de paarden.
  De neven effecten zijn, dat in deze tijd waar de paarden massaal gratis worden aangeboden, deze dieren daar de dupe van worden. Mensen kunnen het nu al niet betalen. Dat geeft nog meer dierenleed dan er nu al is. Paardenslagers kunnen nu het aanbod al niet aan. Geen paardenbelasting.

 • john

  alle paardenbezitters moeten ook belasting betalen !

  ik betaal toch ook voor mijn hond en ik moet de poep ook nog opruimen !

  als ik dan niet doe kost dat mij € 120.

 • Marek

  Same here, woon vlakbij een manege en regelmatig ligt er weer een hoop stront op het fietspad. Vind het mooie beesten, maar waarom hondeneigenaren wel alles moeten opruimen en paardeneigenaren alles kunnen laten liggen is me een raadsel.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Lees ook