Ga naar hoofdinhoud
Klantenservice » 6 Diensten & Voorwaarden

Algemene leveringsvoorwaarden

Algemene leveringsvoorwaarden van Horses

Horses is onderdeel van Eisma Media Groep BV. Lees hier de algemene leveringsvoorwaarden van Eisma Media Groep BV.

In de leveringsvoorwaarden van Eisma Media Groep kun je je inlezen over de volgende onderwerpen:
Algemene bepalingen

 1. Toepasselijkheid
 2. Aanbod, totstandkoming overeenkomst
 3. Prijzen en facturering
 4. Levering en levertijd
 5. Overmacht
 6. Reclames
 7. Eigendomsvoorbehoud en (aanvullende) zekerheid
 8. Betaling, rente en kosten, ontbinding overeenkomst
 9. Aansprakelijkheid en vrijwaring
 10. Voorbehoud van intellectuele eigendommen
 11. Privacy & AVG
 12. Toepasselijk recht en geschillenregeling

Bijzondere bepalingen

 1. Toepasselijkheid
 2. Tijdschriftabonnementen
 3. Tijdschrift- en (kaart)systeem-abonnementen met paginaprijs
 4. Abonnementen op boekenseries
 5. Losbladige uitgaven en online diensten
 6. Advertentieplaatsingen en advertorials
 7. Verhuurrechten
 8. Content marketing

 

Heb je na het lezen van dit artikel nog steeds vragen over de algemene leveringsvoorwaarden van Horses of Eisma Media Groep BV? Neem dan contact op met onze klantenservice. Vergeet hierbij niet om je naam en – indien van toepassing – je relatienummer in de mail te zetten.

 

Logo Eisma Media Groep - Horses klantenservice - Algemene leveringsvoorwaarden

Horses is onderdeel van Eisma Media Groep. Lees hier meer over de Privacyverklaring van Eisma Media Groep.