Ga naar hoofdinhoud
Klantenservice » 6 Diensten & Voorwaarden

Regels plaatsen reacties

Het is bij Horses mogelijk om reacties te plaatsen onder gepubliceerde artikels. Aan het plaatsen van reacties op Horses.nl zijn enkele voorwaarden verbonden. Hou je aan de wettelijke regels en de algemene fatsoensnormen. Je reageert op artikels, foto’s of video’s en niet op elkaar! Reacties die niet ondertekend zijn met voor- en achternaam kunnen zonder opgave van reden worden verwijderd. Om de toegankelijkheid en leesbaarheid van de discussie te bevorderen, geldt er een maximale tekstlengte van 400 woorden bij een reactie.

Daarnaast zijn er zaken die Horses.nl niet tolereert en die leiden tot verwijdering van een reactie. Bij overtreding van de spelregels kan Horses.nl maatregelen nemen en u blokkeren.

Dit mag niet op Horses:

  • Geweld, racisme, extreemrechtse of extreem-linkse uitlatingen, antisemitisme, uitschelden, vloeken of zwartmaken van individuen, groepen of organisaties.
  • Kwetsende, obscene, vulgaire, seksueel georiënteerde of andere inhoud die in strijd is de wetgeving of met de goede zeden.
  • Te dominante aanwezigheid op de site, met als doel andere bezoekers te provoceren.
  • Bedreigingen, al dan niet fictief, aan het adres van de andere websitebezoekers, aan de redactie van Horses.nl of aan prominente personen. Hiervan zal aangifte worden gedaan.
  • Nietszeggende reacties als ‘inderdaad’, ‘hallo’, ‘jakkes’.
  • Het plaatsen van reacties in hoofdletters en het niet gebruiken van Algemeen Beschaafd Nederlands.
  • Het aanvallen, vernederen of op andere wijze zwartmaken van andere websitebezoekers.
  • Het plaatsen van niet-inhoudelijke content of content die niets met de website of de inhoud daarvan te maken heeft.
  • Commerciële uitingen.
  • Het plaatsen van privégegevens van anderen.

Blokkeren

Als de geplaatste content volgens de redactie van Horses.nl ontoelaatbaar is, wordt deze verwijderd. Als dit herhaaldelijk gebeurt, kan de redactie besluiten om jouw account en IP-adres te blokkeren. De redactie van Horses gaat niet in discussie over geplaatste content, verwijderde content of geblokkeerde accounts en IP-adressen. Wanneer je deelneemt aan een discussie of enige andere mogelijkheid gebruikt om te reageren op de internetsite, behoud je als bezoeker het auteursrecht, maar verleen je de uitgever wel onbeperkt toestemming deze bijdrage te publiceren in alle uitgaven, in print of elektronisch, van Eisma Horsesmedia. Hieronder vallen onder meer De Paardenkrant en Horses.nl.

Wij wensen jou veel plezier met je deelname aan Horses.nl.

Heb je na het lezen van dit artikel nog steeds vragen over Horses? Neem dan contact op met onze abonneeservice of met onze klantenservice. Het is ook mogelijk om een mailtje te sturen naar: [email protected]. Vergeet hierbij niet om je naam en – indien van toepassing – je relatienummer in de mail te zetten.

 

Logo Eisma Media Groep - Horses klantenservice - regels

Horses is onderdeel van Eisma Media Groep. Lees hier meer over de leveringsvoorwaarden van Eisma Media Groep.