Ga naar hoofdinhoud
Klantenservice » Diensten & Voorwaarden

Spelregels plaatsen reacties

Aan het plaatsen van reacties op Horses.nl zijn enkele voorwaarden verbonden. Houd u aan de wettelijke regels en de algemene fatsoensnormen. U reageert op artikelen, foto’s of video’s en niet op elkaar! Reacties die niet ondertekend zijn met voor- en achternaam kunnen zonder opgave van reden worden verwijderd. Om de toegankelijkheid en leesbaarheid van de discussie te bevorderen geldt een maximale reactielengte van 400 woorden.

Daarnaast zijn er zaken die Horses.nl niet tolereert en die leiden tot verwijdering van een reactie. Bij overtreding van de spelregels kan Horses.nl maatregelen nemen en u blokkeren.

Dit mag niet op Horses.nl:

  • Geweld, racisme, extreem-rechtse of extreem-linkse uitlatingen, anti-semitisme, uitschelden, vloeken of zwartmaken van individuen, groepen of organisaties.
  • Kwetsende, obscene, vulgaire, seksueel georiënteerde of andere inhoud die in strijd is de wetgeving of met de goede zeden.
  • Te dominante aanwezigheid op de site, met als doel andere bezoekers te provoceren.
  • Bedreigingen, al dan niet fictief, aan het adres van de andere websitebezoekers, aan de redactie van Horses.nl of aan prominente personen. Hiervan zal aangifte worden gedaan.
  • Nietszeggende reacties als ‘inderdaad’, ‘hallo’, ‘jakkes’.
  • Het plaatsen van reacties in hoofdletters en het niet gebruiken van Algemeen Beschaafd Nederlands.
  • Het aanvallen, vernederen of op andere wijze zwartmaken van andere websitebezoekers.
  • Het plaatsen van niet-inhoudelijke content of content die niets met de website of de inhoud daarvan te maken heeft.
  • Commerciële uitingen.
  • Het plaatsen van privégegevens van anderen.

Blokkeren
Als de geplaatste content volgens de redactie van Horses.nl ontoelaatbaar is, wordt deze verwijderd. Als dit herhaaldelijk gebeurt, kan de redactie besluiten uw account en IP-adres te blokkeren.

De redactie van Horses.nl gaat niet in discussie over geplaatste content, verwijderde content of geblokkeerde accounts en IP-adressen.

Wanneer u deelneemt aan een discussie of enige andere mogelijkheid gebruikt om te reageren op de internetsite behoudt u als bezoeker het auteursrecht, maar verleent u de uitgever wel onbeperkt toestemming deze bijdrage te publiceren in alle uitgaven, in print of elektronisch, van Eisma Horsesmedia. Hieronder vallen onder meer Bit, De Paardenkrant en Horses.nl.

Wij wensen u veel plezier met uw deelname aan Horses.nl.