I&R-kloten

Aardkloten is een woord dat we in 2017 veel hebben gehoord. Het betekent: praten en overleggen over het klimaat, maar geen concrete actie ondernemen. Daar dacht ik meteen aan bij het bericht ‘De paardensector luidt noodklok: Registratie is puinhoop’. Dat wordt al meer dan twintig jaar geroepen, maar is dus nog steeds niet goed geregeld.

Henk Bleker, in 2011 nog staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, wilde destijds ijzer met handen breken en spoedig zorgen voor een sluitend I&R-systeem. Hij was van mening dat de paardensector over genoeg financiële draagkracht beschikte om dit systeem zelf te regelen en te betalen.

Van de toren blazen

Er verscheen een paar jaar later een rapport over hoe de overheid het huidige registratiebeleid voor paarden zou kunnen aanpassen om de transparantie te vergroten en de hippische sector te versterken. Er leek een grote taak voor de Sectorraad te liggen, maar die blaast nu bij monde van voorzitter Jan Cees Vogelaar maar gewoon weer hoog mee van de toren. Echte daden, zoals een nieuw centraal datasysteem, komen niet van de grond.

Paardenpest

Dat snap ik ook wel in de huidige situatie. Om een paard op je naam te krijgen, moet je nu vaak lid zijn van een stamboek. Het op naam laten zetten kost geld. Registratie en chippen van een veulen kost bij Shetlanders vaak al meer dan het veulen waard is. En als die niet van huis gaan, waarom zou je dat doen? Het is gevaarlijk voor het welzijn van de dieren, wordt gezegd. Maar bij verwaarlozing zit die eigenaar er echt niet op te wachten om de dieren op naam te hebben. En wat betreft ziektes, de paardenpest heeft ons land nog niet echt genaderd.

Privacy

En dan hebben we het nog niet eens gehad over privacy, de paardenbelasting en de angst van de sector bij het honderd procent in kaart brengen van de eigenaren van de paarden. In Duitsland heeft dit fenomeen in een enkele gemeente zijn intrede gedaan, al is het protest groot. Ook zijn boeren bang dat ze door de paarden op stal straks bijvoorbeeld minder koeien mogen houden.

Gezamenlijk belang

Hoe dan ook: het zal ten eerste aantrekkelijk gemaakt moeten worden om een paard op je naam te zetten. ALLE paardenhouders moeten van het gezamenlijke belang worden overtuigd en er moet een goed financieringsplan aan ten grondslag liggen. Er is zeker nog een weg te gaan, maar de koe moet effectief bij de horens worden gevat. Laten we nu eindelijk eens ophouden met I&R- kloten.

Jacquelien van Tartwijk, redacteur

j.vantartwijk@eisma.nl 

Reageren? Dat kan hier.