Ga naar hoofdinhoud

Beperking van aansprakelijkheden

Val van paardEen ongeval zit in een klein hoekje. Hoe snel is het niet gebeurd dat iemand van een paard afvalt en schade oploopt of dat een paard schade toebrengt aan zaak of een persoon? Hoe het zit met de aansprakelijkheid voor de schade is in de meeste gevallen keurig in de wet geregeld. Dat betekent echter ook dat er voor een paardenhouder al snel aansprakelijkheid op de loer ligt, aangezien er met levende have wordt gewerkt en de kans op een ongeval vrij groot is.

Er zijn echter ook mogelijkheden voor paardenhouders, manegehouders, trainingsstallen, etc., om een aantal aansprakelijkheden te beperken. De wijze waarop dit soms gebeurt, is echter niet altijd de juiste. Regelmatig ziet men namelijk bij het betreden van een paardenbedrijf een bordje met daarop de tekst ‘betreden op eigen risico’ of ‘de manegehouder is niet aansprakelijk voor ongevallen’, of borden met teksten van gelijke strekking. In de jurisprudentie is reeds uitgemaakt dat het enkel ophangen van een dergelijk bord niet afdoende is om ook daadwerkelijk aansprakelijkheid uit te sluiten. De paardenhouder die denkt zich voldoende tegen schadeclaims te hebben ingedekt, kan dus bedrogen uitkomen.

Er is echter wel een andere manier om aansprakelijkheden te beperken. Zo kan men als paardenhouder (lees: handels-, trainingsstal, etc.) een overeenkomst (laten) opstellen die de bezoekers en klanten van het bedrijf dienen te ondertekenen en waarbij zij de stal vrijwaren van bepaalde schadeclaims. Zo kan men bijvoorbeeld op schrift stellen dat de trainer niet aansprakelijk is voor welke schade dan ook die een leerling lijdt als gevolg van een ongeval tijdens een training (behoudens opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van de trainer). Of ten opzichte van de eigenaar van een paard dat de trainer niet aansprakelijk is voor schade die het paard lijdt tijdens de periode dat het paard bij de trainer in training is of bij de trainer staat met het oog op de verkoop. Bij handelsstallen is het ook verstandig om aansprakelijkheid uit te sluiten voor schade die de klant lijdt als gevolg van een ongeval tijdens het uitproberen van een paard.

De vraag is natuurlijk of iedere bezoeker of klant een dergelijke overeenkomst wil ondertekenen. Het kan bijvoorbeeld zijn dat bepaalde klanten die een paard komen bezichtigen in verband met een mogelijke aankoop niet bereid zijn zo’n overeenkomst te ondertekenen. Het is dan aan de paardenhouder hoe met deze situatie om te gaan. Misschien is het weigeren om te tekenen al een voorteken en is het verstandig om dan maar niet met deze klant in zee te gaan.

Het is wel verstandig om – indien men als stal dergelijke aansprakelijkheden wil uitsluiten – zo’n overeenkomst weloverwogen op te stellen en wellicht is het zelfs het verstandigst om de overeenkomst door een jurist te laten opstellen, zodat de inhoud van de overeenkomst later niet ter discussie komt te staan.

Ellen van Bussel, advocaat en (inter)nationaal springamazone
Deze column verscheen vrijdag 10 februari 2012 in De Paardenkrant.

2 reacties op “Beperking van aansprakelijkheden

  • mb

    Kan met ook zoiets op papier zetten als je zelf een pony of paard hebt en iemand anders rijdt daar op.
    Geen bedrijf, gewoon particulier en gratis?

  • Corina

    Eerlijk gezegd zou ik juist geneigd zijn de verkoper te wantrouwen wanneer ik eerst een dergelijk papier zou moeten tekenen voor ik op het paard mag stappen dat hij of zij wil verkopen.
    Ik zou denken: Wat is er met dat paard dat de eigenaar het risico zo groot acht dat er wat misgaat dat ik moet tekenen dat hij nergens aansprakelijk voor is ?

Reacties zijn uitgeschakeld.

Lees ook