Ga naar hoofdinhoud

Paarden laten trainen riskant?

Mr. Stephan WensingDe rechtbank in Arnhem heeft paardenminnend Nederland weer opgeschrikt met een vonnis over de zaak die was aangespannen door een bekende trainingsstal tegen de eigenaar van het paard.

Het volgende was aan de hand: de partijen waren overeengekomen dat de eigenaar het paard zou laten trainen en uitbrengen in de dressuursport door de trainingsstal. Omdat de trainingsstal belang had bij sportief succes, zijn er gereduceerde trainingskosten overeengekomen. De basiskosten zijn hierbij vastgesteld op 1.500 euro per maand, bij verkoop zou de trainingsstal tien procent van het verkoopbedrag ontvangen. De eigenaar betaalde een vergoeding van 815 euro per maand. Het paard stond iets meer dan een jaar bij de trainingsstal, waarna de eigenaar het paard ophaalde en onderbracht bij een andere stal.

De trainingsstal vorderde bijna 50.000 euro schadevergoeding, alsmede het recht op tien procent van een mogelijke verkoopprijs. De rechtbank wees de vordering toe, omdat de eigenaar in beginsel de overeenkomst voor bepaalde tijd niet kon opzeggen. Bij uitleg van een overeenkomst zijn telkens alle omstandigheden van betekenis gewaardeerd naar hetgeen de maatstaven van redelijkheid en billijkheid meebrengen.

In deze zaak over Voice liet de rechtbank de uitleg van de overeenkomst in het voordeel van de trainingsstal vallen. In een recente zaak over de hengst Future oordeelde de rechtbank in Amsterdam dat er sprake was van een bruikleenovereenkomst en dat deze overeenkomst tegen een opzegtermijn beëindigd kon worden. In een zaak over een A-kaderpaard heeft de rechtbank Assen de amazone veroordeeld om het stamboekpapier aan de eigenaar af te geven, maar de eigenaar moest wel toestaan dat de amazone de training hervatte.

In oktober 2002 oordeelde de rechtbank in Den Bosch dat dekhengst en Grand Prix-paard Ferro weer terug moest naar de amazone, omdat de eigenaren niet konden bewijzen dat het paard niet goed genoeg meer is voor de topsport. Europees kampioen Parzival maakte ook onderdeel uit van een geschil tussen de eigenaar en de amazone, wat uiteindelijk is opgelost door een sponsorconstructie.

Zo zijn er nog tal van voorbeelden waaruit blijkt dat eigenaren en trainers behoorlijk met elkaar overhoop kunnen liggen en blijken de absolute eigendomsrechten van een paardeneigenaar toch minder absoluut dan verwacht mag worden. Bij het sluiten van een overeenkomst (ook mondeling) met een trainer kan de eigenaar er dus niet zonder meer vanuit gaan dat deze overeenkomst op elk moment weer opgezegd kan worden. Ook niet onder betaling van een schadevergoeding. Het onderbrengen van een paard bij een trainer is in juridisch opzicht dan ook een vrij riskante operatie. Daarentegen kunnen deze risico’s behoorlijk worden ingeperkt indien partijen zorgdragen voor een deugdelijk contract. En daar schort het in paardenland heel vaak aan.

Stephan Wensing, advocaat

Deze column verscheen vrijdag 9 december 2011 in De Paardenkrant

8 reacties op “Paarden laten trainen riskant?

 • Jan

  Helemaal mee eens.

 • Maria

  goed dat de stallinghouders worden beschermd tegen eigenaren die, soms met smoezen, proberen hun paard even op te halen.

 • g

  Maria,

  Dat ligt er natuurlijk helemaal aan WAAROM een eigenaar een paard op wil halen !
  Dat is meestal niet zonder reden
  Daarom moeten er goed afspraken en contracten gemaakt worden

 • Peter

  Ik vind dat trainers vaak misbruik maken van hun monopolipositie en dat eigenaren niets te vertellen hebben. Ik weet dat een eigenaar van een bekende hengst op een wedstrijd gewoon op de tribune moest zitten en niets eens bij zijn paard mocht komen. Ik vind dat de eigenaar meer beschermd moet worden tegen deze vorm van monopolie.

 • h

  Hoe gaat het dan met ingang van 2013
  na een periode van een jaar telt voor alles een opzegtermijn van een maand en loopt niets meer automatisch door dus dit ook lijkt me.
  Alle trainingstallen hebben baat bij succes, dat is de enigste manier om aan de gang te blijven,
  dus er zijn wederzijdse belangen, je zou ook kunnen zeggen de stal heeft succes gehad dankzij het paard.
  De basisprijs van 1500 euro per maand lijkt ook nergens op, de basisprijs van 850 is reeel
  immers de bijkomende kosten als startgelden en hoefsmid zijn meestal ook nog voor de eigenaar

 • h

  Hoe gaat het dan met ingang van 2013
  na een periode van een jaar telt voor alles een opzegtermijn van een maand en loopt niets meer automatisch door dus dit ook lijkt me.
  Alle trainingstallen hebben baat bij succes, dat is de enigste manier om aan de gang te blijven,
  dus er zijn wederzijdse belangen, je zou ook kunnen zeggen de stal heeft succes gehad dankzij het paard.
  De basisprijs van 1500 euro per maand lijkt ook nergens op, de basisprijs van 850 is reeel
  immers de bijkomende kosten als startgelden en hoefsmid zijn meestal ook nog voor de eigenaar

 • tolan

  Eigenaars kunnen zonder paarden trainers niet

 • No Name

  De laatste twee zinnen van Stephan Wensing laat aan duidelijkheid niet te wensen over; “Daarentegen kunnen deze risico’s behoorlijk worden ingeperkt indien partijen zorgdragen voor een deugdelijk contract. En daar schort het in paardenland heel vaak aan” Met andere woorden profesionalisering van de paardensport blijft niet beperkt tot profesionele training, marketing en management van het paard maar moet ook nodig worden uitgebreid met ingewikkelde contracten met juridische constructies die vaak ook discutabel blijken te zijn op het moment dat advocaten tegen riante tarieven de degens kruizen.

  Nog even dan komen paarden ook op transferlijsten te staan en krijgen trainingsstallen standaard grof betaald voor het beeindigen van een overeenkomst met een eigenaar. Biedt in ieder geval weer mogelijkheden voor intermediairs die dan weer vergoedingen kunnen gaan rekenen voor het tot stand komen van het volgende wurgcontract tussen eigenaar en trainer.

  Het wachten is op de eerste juridische procedure van een eigenaar die een paard bij een vooraanstaande trainer in africhting heeft staan waarbij de gewenste resultaten uitblijven en terugvordering van de betaalde trainingskosten inclusief gederfde rente eisen. Of zouden de professionals dan al vroegtijdig hebben aangegeven dat bij het paard het talent ontbreekt om op het hoogste niveau te presteren en de maandelijkse investering nooit rendement zal gaan opleveren.

Reacties zijn uitgeschakeld.

Lees ook