Schoon straatje Opinie

Annechien ten Have-Mellema met Siem Korver Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl

Wie is toch Annechien ten Have-Mellema? Dat vroeg ik me af toen zij de KWPN-fokkers in ‘In de Strengen’ herderlijk toesprak. Onder haar column stond dat ze voorzitter was van de Fokkerijraad. De column zelf bevatte studieboekwijsheden uit de jaren ’80 van de vorige eeuw. Dat sport een onbetrouwbare bron van fokkerijinformatie is, we moeten het hebben van het milieufactorvrije hengsten-verrichtingsonderzoek!

Ik ben eens gaan rondvragen in mijn vrienden- en kennissenkring. Of iemand haar kende. Of iemand haar ooit met een merrie aan het touw op de stamboekopname had gezien. Of met een veulen op een veiling. Ik ving bot, mevrouw Ten Have is alleen bij het aanhangen van linten op de hengstenkeuring in de buurt van paarden gezien. Paarden van de fokkers die zij met haar column foktechnisch op het rechte pad probeert te houden.

Afscheidsbrief

Inmiddels is mevrouw Ten Have geen voorzitter van de Fokkerijraad meer. De leden van die raad dachten unaniem dat de fokkerij met een andere voorzitter meer gebaat zou zijn. Ik kan ze geen ongelijk geven. Kort nadat de FR bij het Algemeen Bestuur om een andere voorzitter had gevraagd, stuurde mevrouw Ten Have een brief aan de Ledenraad, het Algemeen Bestuur en de Fokkerijraad. Het was haar afscheidsbrief, als bestuurslid en als voorzitter van de Fokkerijraad. Ze vermeed te vermelden dat de voltallige Fokkerijraad ietsjes eerder al afscheid van háár had genomen.

Schoongeveegd

Haar epistel aan de gremia van het KWPN is alleen te duiden als een poging om de geschiedenis zodanig te herschrijven dat haar straatje er schoongeveegd bij ligt. Het KWPN-bestuur had die toestand met de kijvende directeuren volgens mevrouw Ten Have compleet verkeerd aangepakt.

Uit de lucht

Mevrouw Ten Have presenteert het conflict met de directeuren Knaap en Nijhoff als iets dat eind vorig jaar zomaar uit de lucht kwam vallen. Een plotseling incident dat door bestuurlijk falen een kostbaar echec voor de vereniging werd. Terwijl mevrouw Ten Have en voormalig voorzitter Siem Korver volledig verantwoordelijk zijn voor de puinhoop die de nieuwe bestuursleden Andries van Daalen en Berlinde Middelbrink eind vorig jaar aantroffen. Een puinhoop die wat mij betreft met het ontslag van de directie én het vertrek van mevrouw Ten Have nu wel is opgeruimd.

Onmogelijk

Natuurlijk kunnen bestuursleden een minderheidsstandpunt innemen. Of – zoals bij mevrouw Ten Have – alleen staan in hun mening. Voor wie een vereniging echt wil dienen zijn er dan maar twee opties: óf je stapt op, óf je conformeert je totaal. Mevrouw Ten Have deed geen van beide en vocht net zolang door tot ze zich onmogelijk had gemaakt. Daar bewees zij helemaal niemand een dienst mee, zelfs zichzelf niet.

Dirk Willem Rosie, hoofdredacteur
d.rosie@eisma.nl

Reageer
Discussie zien we graag op Horses, maar wel met respect voor elkaar. Wij vragen daarom om onder volledige naam te reageren. Reacties zonder naamsvermelding kunnen zonder opgave van reden worden verwijderd. Om de toegankelijkheid en leesbaarheid van de discussie te bevorderen geldt een maximale reactielengte van 250 woorden. Lees hier alle voorwaarden.