Ga naar hoofdinhoud

KNHS stapt uit Sectorraad Paarden, SRP vindt dat onbegrijpelijk

UPDATE

De KNHS heeft besloten uit de Sectorraad Paarden (SRP) te stappen. Dit naar aanleiding van ontwikkelingen binnen de SRP, waardoor de KNHS de urgentie voelt om zelf weer meer in de regie te komen op de voor de paardensport belangrijke thema’s. De SRP vindt het besluit van de KNHS onbegrijpelijk en betreurenswaardig. Inmiddels heeft de SRP een nieuw statement gepubliceerd waarin ze dieper ingaan op de zaak in en schrijft onder meer: “Paardenwelzijn is altijd prioriteit nummer één geweest.''

“Als KNHS willen wij ons zo sterk mogelijk maken voor een voortvarende en effectieve aanpak van de voor de paardensport (wedstrijdsport en recreatie) belangrijke thema’s en dossiers, met als belangrijkste onderwerp paardenwelzijn. Wij zijn hierbij groot voorstander van een sectorale aanpak en willen ons daar onverminderd voor blijven inzetten. Tegelijkertijd concluderen wij dat in de huidige opzet en functioneren van de SRP dit niet goed van de grond komt. De KNHS heeft daarom het dringende voorstel aan de dragende organisaties gedaan om zaken op zo kort mogelijke termijn ten goede te keren”, aldus de KNHS.

Voor de KNHS zijn daarbij de volgende punten van essentieel belang:

 • Paardenwelzijn staat voorop.
 • Strategie, planning en uitvoering zijn in lijn met elkaar, adhoc werken wordt voorkomen.
 • Sterke lobby richting politiek, waarbij synergie wordt gecreëerd vanuit diverse dragende organisaties.
 • Evenwichtige verdeling van thema’s en dossiers.
 • Objectieve onderbouwing van voorstellen, bij voorkeur op basis van wetenschappelijk onderzoek daar waar mogelijk.
 • Governance en financieel beleid zijn op orde.

Onvoldoende draagvlak en urgentie

“De KNHS heeft helaas geconcludeerd dat er binnen het huidige SRP-bestuur onvoldoende draagvlak en urgentie is voor bovenstaande verbeterpunten. Daarom stapt de KNHS uit de SRP en voelt de KNHS de urgentie om in het belang van onze eigen achterban (140.000 KNHS-leden, 3.600 officials en 1.500 sportaanbieders) en de Nederlandse paardensport te versnellen op de thema’s Paardenwelzijn & Diergezondheid, Duurzame innovatie & sportontwikkeling en Lobby & Publieke opinie. Dit doen we onder andere door in te zetten op een krachtige lobby in Den Haag op de voor de paardensport belangrijke thema’s. De KNHS zet paardenwelzijn voorop in haar uitvoeringsbeleid. Daarnaast innoveert de KNHS hand in hand met de eigen (jeugdige) achterban en de wetenschap de paardensport dusdanig dat deze als eigentijds en paardvriendelijk wordt beschouwd.”

In overleg met de sectorpartijen

“De KNHS blijft in overleg met de sectorpartijen en vaker en meer inhoudelijk met FNRS en KWPN, over de gezamenlijke thema’s, die voor de totale sector van belang zijn.”

Reactie SRP

De Sectorraad Paarden heeft gereageerd op het besluit van de KNHS om uit de SRP te stappen. “Het bestuur van de Sectorraad Paarden (SRP) vindt het onbegrijpelijk en betreurenswaardig dat het bestuur van de KNHS heeft besloten uit de SRP te stappen en daarmee geen bijdrage meer wenst te leveren aan het behartigen van de collectieve belangen van de hippische sector. Juist de paardensector is gediend met een gezamenlijk optrekken. Het bestuur van de SRP heeft besloten ook zonder de KNHS de belangen van de hippische sector te blijven behartigen.”

Update: toelichting KNHS

De KNHS licht desgevraagd toe om welke ontwikkelingen het binnen de Sectorraad Paarden gaat, wat de KNHS heeft doen besluiten om uit te stappen. “Het is niet één ontwikkeling maar een opeenstapeling van ontwikkelingen de afgelopen paar jaar die tot dit besluit geleid hebben. Bijvoorbeeld echt gaan staan voor paardenwelzijn en door middel van een gedegen plan van aanpak de komende jaren sectorbreed het welzijn structureel verbeteren daar waar nodig. In de lobby richting overheid focus houden op de voor de paardensport belangrijke thema’s en niet aansluiten bij landbouw en veeteelt dossiers. Maar ook zorgen dat de governance en het financieel beleid goed op orde zijn. Zo kun je niet een hippisch sectorfonds oprichten zonder duidelijk en transparant plan en goede governance richtlijnen”, vertelt Esther Hendriksen, communicatiemanager van de KNHS aan Horses.nl.

Nu echt gaan versnellen

“Wij hebben onze standpunten eerder bij het bestuur van de SRP aangegeven en gevraagd om samen op de, in ons bericht aangegeven punten, te verbeteren. Hier was niet voldoende draagvlak voor binnen het SRP-bestuur. Dat heeft er uiteindelijk toe geleid dat de KNHS heeft besloten om eruit te stappen. Dat wil niet zeggen dat de KNHS niet voor samenwerking is, we blijven de samenwerking opzoeken, maar we willen op een aantal thema’s die voor de sport belangrijk zijn nu echt gaan versnellen.”

Update later statement SRP

In een later statement gaat de SRP dieper op de zaak in en schrijft onder meer: “Paardenwelzijn is altijd prioriteit nummer één geweest. In 2022 zijn alle lid-organisaties en achterliggende organisaties gevraagd om een welzijnsbeleidsplan te ontwikkelen en te implementeren binnen hun eigen organisaties. Wellicht niet heel zichtbaar voor de buitenwereld, maar van groot belang voor het realiseren van welzijn voor paarden. Concreet zijn in de sector aanpassingen gerealiseerd, zoals het niet meer afscheren van tastharen en het verbod op zweepgebruik in de drafsport.”

“Wekelijks zijn de voorzitter en/of de secretaris te vinden in Den Haag om de contacten met de belangrijkste politieke partijen als ook het ministerie van LNV te onderhouden. Regelmatig worden beleidsmakers uitgenodigd bij activiteiten waar maatschappelijk discussie over is. Verder zijn de banden met wetenschappers en onderzoeksinstellingen aangehaald om op basis van onderzoek de door de sector ingenomen standpunten beter te kunnen onderbouwen. Het gevolg is dat er een krachtigere lobby kan plaatsvinden op de thema’s die voor de hippische sector van groot belang zijn. In dat kader ligt er op dit moment ook een concrete subsidievraag met een onderzoeksvoorstel naar paardenwelzijn op het ministerie ter goedkeuring.”

Hippisch Sectorfonds

Over het Hippisch Sectorfonds zegt de SRP: “Het Hippisch Sectorfonds is opgericht zodat we als sector echt van ons kunnen laten horen, gezamenlijk campagne kunnen voeren, onderzoek kunnen initiëren en de lobby kunnen versterken. Momenteel wordt gewerkt aan een campagnevoorstel, om dit najaar uit te kunnen rollen. Middels deze campagne krijgt de samenleving inzicht in onze mooie paardensector. Dat is nodig, omdat we steeds vaker zien dat dierenactivisten met onjuiste informatie de samenleving willen overtuigen van hun eenzijdige en extremistische standpunten.”

“Governance en financieel beleid van de SRP zijn op orde. De SRP zal dit jaar voor het eerst een sluitende begroting hebben. De governance is vastgelegd in de (recent herziene) statuten. Gedoeld zal worden op de governance ten aanzien van het Hippisch Sectorfonds, daar is (onbetaald) advies over gevraagd.”

Bron: KNHS / SRP / Horses.nl

5 reacties op “KNHS stapt uit Sectorraad Paarden, SRP vindt dat onbegrijpelijk

 • lentf

  Meer dan ooit is eensgezindheid in de paardensector van belang. Maar ook meer dan ooit ontwikkeling en vernieuwing, waar paardenwelzijn op de eerste plaats moet staan. Regeren is vooruitzien! Helaas is deze oerconservatieve sector momenteel blijkbaar niet in staat om zichzelf in het benodigde tempo opnieuw uit te vinden en te reguleren. Leiderschap, daadkracht, durf en visie gevraagd!

 • Raymond

  Gelukkig hebben ze het zelf wel goed op regel binnen de knhs,iets met de pot verwijt de ketel

 • NielsMats

  @lentf, leiderschap, daadkrscht, durf en visie, alles wat het KNHS niet heeft.

 • Maarten

  Zolang we het topic dierenwelzijn hier op horses niet naar stokpaardjes neusriem,bah foei toch jury of paddock paradise kunnen draaien interreseert dierenwelzijn niemand wat moet ik helaas constateren.

  En over de topic hierboven:precies religie,alle kerken zijn bijna leeg maar als alle religies afscheidingen en sub categorien bij elkaar gaan zitten zitten s’zondags morgens Ahoy,Gelredome en de Cruyf arena vol!!

 • lentf

  @NielsMats, de opmerking doelde op de hele sector, inclusief de KNHS… SRP: wellicht niet heel zichtbaar voor de buitenwereld” Pfff, kom snel met de uitvoering van een goed plan waar de buitenwereld ook ervaart dat paardenwelzijn in deze sector daadwerkelijk op de eerste plaats staat…

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.