Ga naar hoofdinhoud

Lidmaatschap en startpassen per 2022 weer geïndexeerd met paar euro

In verband met de coronacrisis (en de maatregelen die de sport behoorlijk inperkten) zijn zijn alle tarieven van de KNHS de afgelopen jaren niet zoals gebruikelijk geïndexeerd. Voor komend jaar komt die inflatiecorrectie er wel: In de praktijk komt dat neer op een verhoging van het lidmaatschap met 50 eurocent per jaar over de afgelopen twee jaar en een verhoging van het tarief van de startpas met 1 euro per jaar over deze periode.

“Voor komend jaar wordt er wel een minimale inflatie correctie  doorgevoerd om een gezonde bedrijfsvoering ook in de toekomst (na 2023) mogelijk te maken. Inflatiecorrecties worden overal in Nederland doorgevoerd om stijgende kosten te kunnen compenseren. Ook voor de KNHS is dit noodzakelijk”, meldde Theo van der Meulen in de ledenraadsvergadering van de KNHS.

Noodzakelijk voor gezonde bedrijfsvoering

Van der Meulen begrijpt dat dit niet voor iedereen positief klinkt, maar legt uit dat de maatregel noodzakelijk is uit oogpunt van gezonde bedrijfsvoering. “De coronacrisis is helaas nog niet afgelopen en we weten gewoon niet hoe de ontwikkelingen exact lopen. De cijfers zijn nu positief, maar we zijn wel gekrompen in ledenaantallen en wedstrijdruiters en ook de sponsoring blijft achter door de crisis. We moeten daar nu wel op inspelen om straks niet in de problemen te komen.”

Geld dat overblijft gaat terug naar de leden

“We zijn een vereniging en daarmee een organisatie zonder winstoogmerk, dat staat altijd voorop. Geld dat hopelijk overblijft gaat altijd terug naar de leden. Op dit moment kiezen we er bijvoorbeeld gezamenlijk voor om het beschikbare budget in te zetten voor de vernieuwing van de wedstrijdsport.”

Flexibiliseren van de sport is een voorbeeld

Een voorbeeld van geld dat teruggaat naar de leden is het flexibiliseren van de sport (in eerste instantie de springsport). “Dat vernieuwen van de wedstrijdsport gebeurt op verzoek van de ruiters, onze leden. Het flexibeler maken van de startpassen in de springsport is de eerste grote stap. Dat gaat ruiters echt veel meer gebruikersgemak opleveren. Bovendien zal het in veel gevallen voordeliger zijn omdat ruiters zelf veel meer kunnen sturen.”

Begroting goedgekeurd

In het verlengde van bovenstaande bespiegelingen werd de begroting van 2022 gepresenteerd en na een toelichting door Jacques van der Harst namens de financiële commissie goedgekeurd. Bijbehorende tarievenlijsten zullen binnenkort op de KNHS website worden gepubliceerd.

Collectieve verzekering

“Naast goedkeuring van de begroting werd ook het besluit genomen om een collectieve bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering voor verenigingsbesturen af te sluiten. Verenigingen worden hiermee per 1 januari 2022 collectief verzekerd tegen bestuurdersaansprakelijkheid. Het voordeel van dit collectief is dat op deze manier verenigingsbestuurders samen een hele goede dekking  krijgen tegen een zeer aantrekkelijk tarief. Dit wordt verwerkt in de verenigingscontributie”, aldus de KNHS.

Bron: KNHS

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.