Ga naar hoofdinhoud

Weet met wie je zaken doet bij (ver)koop paard

Foto: Diana Bloemendal, Imadia

Bij het sluiten van een (ver)koopovereenkomst voor een paard is het belangrijk om te weten met wie je zaken doet. Er wordt vaak weinig onderzoek gedaan naar de persoon of bedrijf achter de naam. Advocaat hippisch recht Wibe Reddingius van FNRS-partner Langelaar Klinkhamer Advocaten legt uit: “Je kan niet volstaan met het sluiten van een koopovereenkomst zonder dat je de wederpartij hebt geïdentificeerd. Vraag altijd om een paspoort of uittreksel van de KvK. Als het fout gaat moet je ergens terecht kunnen. Er wordt ook vaak een handelsnaam gebruikt in plaats van een echte naam.”

Als professional is het essentieel om te weten of je zaken doet met een bedrijf (andere professional) of een particulier (consument). Een consument is namelijk veel beter beschermd. Bij een consumentenkoop geldt een termijn van 1 jaar na het moment van afleveren voor het ontbinden van de koop op basis van non-conformiteit. Non-conformiteit betekent dat een paard niet voldoet aan de koopovereenkomst. Een paard is eigenlijk pas definitief verkocht als de termijn van een jaar is verstreken. In de Tweede Kamer ligt wel een wetsvoorstel om dit weer terug te brengen naar 6 maanden. FNRS pleit, via de SRP, ervoor om deze termijn nog verder te verlagen omdat dit wetsvoorstel generiek is voor koop van alle roerende zaken op afstand en je met paarden te maken hebt met een levende have, waarbij op elk moment iets kan gebeuren buiten de macht van (ver)koper.”

Beantwoord het paard niet aan de koopovereenkomst?

Na aflevering kan het voorkomen dat het paard niet (meer) beantwoordt aan de koopovereenkomst doordat hij iets mankeert of doordat hij niet gebruikt kan worden voor het beoogde doel. Ongeacht of de koper een professional of consument is kan de koopovereenkomst altijd ontbonden worden op grond van non-conformiteit of vernietigd worden door dwaling over bijvoorbeeld de capaciteiten van het paard.

Paard voldoet niet aan de verwachting

Het kan ook voorkomen dat een paard na aankoop niet voldoet aan de verwachting. Wibe adviseert: “Als verkoper is het verstandig om zo gedetailleerd mogelijk in de advertentie én koopovereenkomst te omschrijven wat een paard gepresteerd heeft en met wie. Neem daarbij op dat je geen enkele garantie kan geven dat het paard met een andere ruiter dezelfde resultaten kan bereiken. Omschrijf heel goed wat het paard kan en niet kan, dit is vaak duidelijker dan het een paard bijvoorbeeld te omschrijven als een ‘beginnerspaard’. Dit kan leiden tot interpretatiefouten.

Ditzelfde geldt voor het vermelden van veterinaire behandelingen uit het verleden, ook als is het genezen. Dan kan de koper op grond hiervan geen beroep meer doen op ontbinding of dwaling. De mededelingsplicht van een verkoper weegt veel zwaarder dan de informatie- of onderzoeksplicht van de koper. Als verkoper kan je maar beter zo compleet mogelijk zijn over het verleden van een paard.”

Paard mankeert iets

In het eerste jaar na aflevering geldt een bewijsvermoeden; de koopovereenkomst kan ontbonden worden zonder dat een koper iets hoeft te bewijzen. De verkoper zal wél moeten bewijzen dat het paard bij afleveren conform was. Dat is vaak onmogelijk om te bewijzen. Het gaat vaak om gezondheidsproblemen, dit hoeven niet altijd gebreken te zijn. Een dierenarts kan vaak wel een en ander antidateren. Het advies van Wibe luidt daarom als volgt: “Laat een paard voorafgaand aan de aflevering als verkoper ook veterinair keuren. Niet alleen klinisch, maar ook röntgenologisch. Alleen op die manier kan je als verkoper bewijzen dat een probleem pas na aflevering is ontstaan.”

Verstrijkt de termijn van een jaar: dan is het aan de koper om bewijs aan te leveren dat het paard voor aankoop al wat mankeerde.

Bij verkoop op afstand andere verplichtingen

Een paard (ver)kopen op afstand wordt door het gebruik van moderne technologieën steeds eenvoudiger. Kopers kunnen bijvoorbeeld via mail of social media op deze manier veel eenvoudiger ongezien een paard kopen. Maar ook als een paard wel fysiek bekeken en uitgeprobeerd wordt voor (ver)koop, maar de koper en verkoper bij onderhandeling niet persoonlijk aanwezig zijn (bijvoorbeeld als de prijsafspraak via mail of Whatsapp wordt besloten), wordt dit gezien als (ver)koop op afstand. Voor het (ver)kopen van een paard op afstand gelden andere verplichtingen dan bij een reguliere (ver)koop. Indien je hier geen rekening mee houdt, dan kan een (ver)koopovereenkomst een jaar na dato, zonder opgave van reden, nog ontbonden worden. Veel ondernemers zijn zich hier niet van bewust. Wibe legt in een artikel op de website van de FNRS, exclusief voor FNRS-leden, uit hoe het herroepingsrecht werkt bij koop op afstand.

Stel altijd een overeenkomst op

Wibe benadrukt dat het sluiten van duidelijke overeenkomsten cruciaal is bij de (ver)koop van paarden. “Bij de verkoop van paarden gaat het vaak over serieuze bedragen. Stel altijd een overeenkomst op en laat, indien mogelijk, deze ook altijd nog even controleren door een advocaat. Zo voorkom je naderhand vervelende verrassingen.”

FNRS heeft up-to-date koopovereenkomsten in het Nederlands en Engels beschikbaar voor haar leden. Deze overeenkomsten voldoen aan de laatste wet- en regelgeving. Heb je vragen over deze overeenkomst? Neem dan contact met op de Ondernemersdesk. Heb je een juridische vraag rondom de (ver)koop van een paard? FNRS-leden kunnen kosteloos gebruik maken van een eerstelijns juridische helpdesk bij FNRS-partner Langelaar Klinkhamer Advocaten. Het eerste half uur is gratis. Neem hiervoor contact op met Wibe Reddingius via 06 22 56 59 61.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.