Hippische federaties reageren op veranderingen bloedregel

Nadat de FEI een aantal aanpassingen over de bloedregel heeft voorgesteld, hebben verschillende hippische federaties hierop gereageerd. Zo is de Duitse Hippische Federatie (FN) van mening dat er bij de steward-controles geen sprake mag zijn van natte vinger-werk. 

De FEI stelt voor dat als een paard bloed op de plaats van de sporen, er niet meer gediskwalificeerd wordt, maar dat er alleen uitsluiting volgt. Daardoor blijven de eerder gereden resultaten op een wedstrijd wel tellen, maar dat de combinatie niet meer mag deelnemen aan de desbetreffende proef. Dit is in overeenstemming met de FN.

Protest

Wat bij meerdere landen – en zo ook Duitsland – tot protest leidde, is het voorstel van de FEI waarin wordt aangegeven dat stewards de ernstigheid van het letsel bij een paard beoordelen.

Hierop wordt tegen ingebracht dat wanneer een official een besluit neemt, deze te begrijpen moet zijn en de richtlijnen moet volgen. De official mag zijn functie niet alleen beoefenen en er mag geen sprake zijn van natte vinger-werk. Het moet duidelijk zijn dat als een paard bloed, de ruiter uitgesloten wordt.

Diskwalificatie bij mishandeling

De FEI stelt dat het welzijn van de paarden en de manier waarop de ruiters met hun paarden omgaan moet de hoogste prioriteit hebben. Daarbij wordt naar voren gebracht dat de ruiter verantwoordelijk is voor het paard en deze niet gewond mag raken. Ook wordt benoemd dat dit onderwerp gevoelig ligt bij het publiek en het de paardensport in het diskrediet kan brengen.

Niet persé bestraffen

Over bovenstaande stelling zijn de meningen bij de hippische federaties verschillend. Frankrijk gaf aan van mening te zijn dat buitensporig spoorgebruik bestraft moet worden, maar dat een klein bloedplekje dat per ongeluk veroorzaakt is, niet bestraft hoeft te worden.

De suggestie luidt dat bloed op de flank tot uitsluiting moet leiden, maar waar duidelijk gebruik van de sporen zichtbaar is, er diskwalificatie moet volgen. Daar wordt op 18 november a.s. over gestemd.

Bloed in de mond

De regel betreffende bloed in de mond bij springpaarden blijft onveranderd. Dat leidt tot diskwalificatie. Een uitzondering daarop is als een paard zich op de tong of lip bijt, in dat geval moet de ruiter de kans krijgen dit te spoelen of af te vegen en daarna verder te rijden.

Beenbeschermers

De FEI wil bepaalde soorten beenbeschermers voor de achterbenen verbieden in de springsport, dit omdat het de bewegingsverloop en techniek kan beïnvloeden. Vanaf 2019 geldt dat bij de pony’s, Children, amateurs en veteranen. Twee jaar daarna gaat die regel ook in voor de junioren, young riders en U25.

Bron: St. Georg

Reageer
Discussie zien we graag op Horses, maar wel met respect voor elkaar. Wij vragen daarom om onder volledige naam te reageren. Reacties zonder naamsvermelding kunnen zonder opgave van reden worden verwijderd. Om de toegankelijkheid en leesbaarheid van de discussie te bevorderen geldt een maximale reactielengte van 250 woorden. Lees hier alle voorwaarden.