Ga naar hoofdinhoud

Belemmering (2)

SpringsportEen artikel van mijn hand over de regelgeving van de KNHS betreffende deelname aan internationale wedstrijden en de startgerechtigheid in hogere klassen verscheen op 6 mei in De Paardenkrant. Mijn punt was dat de Nederlandse springruiters uit de Subtop worden belemmerd in de uitoefening van hun vak omdat velen niet kunnen starten in de door hen gewenste klassen omdat daarvoor niet het benodigde aantal winstpunten is behaald. In Nederland is er voor de meeste ruiters onvoldoende mogelijkheid om startgerechtigd te raken in de hogere klassen vanwege het beperkt aantal wedstrijden op 1,40-m-niveau en hoger.

Ik ontving een aanzienlijk aantal reacties op mijn artikel, waaronder – tot mijn grote vreugde – één van de heer Van der Heijden van de KNHS. Helaas is de strekking van de brief dat de regelgeving goed is en er niets veranderd hoeft te worden. De KNHS voert aan dat de regelgeving met name toeziet op de welzijn van het paard. Daarom dient een ruiter een bepaald niveau te hebben behaald voordat hij of zij mag rijden in het buitenland. Verder meent de KNHS dat er voldoende wedstrijden (63) in Nederland zijn om punten te behalen op 1,40-niveau of hoger.

Hierbij gaat de KNHS voorbij aan het feit dat in de ons omringende landen deze strenge regelgeving niet geldt. Handelt men in Duitsland en België dan in strijd met paardenwelzijn? Volgens mij niet. Is het beter voor het welzijn van het paard als hij niet wordt gereden door een Nederlander die net geen 1,40 m + 10 geklasseerd is en daardoor niet op 1,45-m-niveau mag rijden, maar door een buitenlandse ruiter die ooit 1,50 m in zijn thuisland (waar een 1,50 misschien anders is dan een 1,50 in Nederland) heeft gereden? Ik denk het niet. Maar dit is wel de situatie die ontstaat als gevolg van de regelgeving van de KNHS.

Daarnaast dient het genoemde aantal van 63 wedstrijden genuanceerd te worden. Twintig wedstrijden vallen een keer op dezelfde datum en er blijven dus 43 wedstrijden over. Bovendien vallen hier veel internationale wedstrijden onder. Je wilt als ruiter niet naar een tweesterrenwedstrijd om daar in het 1,35 rond te rijden, enkel om winstpunten te behalen en niet te mogen starten in een 1,40 of Grote Prijs. Daar is zo’n wedstrijd veel te duur voor (minimaal 350 euro per paard).

Het is absoluut noodzakelijk om regels te stellen voor deelname aan hogere klassen en internationale wedstrijden. Ik denk alleen dat deze regelgeving in Nederland moet worden herzien. Daarom moeten springruiters die zich met deze problematiek geconfronteerd zien, zich samen sterk maken voor aanpassing van de regelgeving en dit richting KNHS kenbaar maken. Misschien kunnen we de KNHS met zijn allen prikkelen om met de ruiters om tafel te gaan zitten en de regelgeving aan te passen, zonder daarbij het welzijn van het paard uit het oog te verliezen.

Ellen van Bussel, advocaat en (inter)nationaal springamazone
deze column verscheen vrijdag 4 november 2011 in De Paardenkrant

Lees ook