Ga naar hoofdinhoud

Omeprazol en calciumverteerbaarheid

Bij paarden die omeprazol (maagzuurremmers) krijgen, vonden onderzoekers een verlaging van de calciumverteerbaarheid. Dit hoeft bij een gebalanceerd rantsoen geen probleem te zijn en is geen reden om te stoppen met omeprazol. Wel kan het verstandig zijn om bij langdurig gebruik het rantsoen te controleren, zeker bij groepen met een verhoogde calciumbehoefte of voedermiddelen met een lage of ongebalanceerde calciumvoorziening.

Omeprazol is een maagzuurremmer die vaak wordt voorgeschreven bij paarden, en ook mensen, met maagzweren. Uit studies blijkt dat een verminderde maagzuursecretie bij mensen de verteerbaarheid van calcium vermindert. Onderzoekers van het Kentucky Equine Research Instituut (KER) wilden weten of dit ook een rol speelt bij paarden die omeprazol krijgen.

Calcium

Calcium in het lichaam is belangrijk voor de vorming van bot en andere harde weefsels. Daarnaast is het onder meer nodig voor spiercontracties, enzymen en bloedstolling. De eerste prioriteit van het lichaam is altijd de calciumhomeostase, oftewel de calciumbalans in het bloed. Het gehalte in het bloed moet altijd binnen nauwe grenzen blijven. Is het te laag dan ontstaan spierkrampen, maar een te hoog gehalte is onder meer slecht voor het hart. Wanneer het lichaam merkt dat de homeostase in gevaar komt, dan komen hormonen vrij die de calciumconcentratie reguleren. Zo wordt er parathyroid hormoon (PTH) aangemaakt wanneer er te weinig calcium in het bloed zit. Dat hormoon zorgt ervoor dat calcium uit het bot naar het bloed wordt gebracht. Op de korte termijn is het evenwicht hersteld, maar op lange termijn kan dit ten koste gaan van de botdichtheid.

Calcium in de voeding wordt in de zure maag omgezet in het oplosbare Ca2+ ion en kan daardoor worden opgenomen in de dunne darm. Wanneer maagzuurremmers worden gebruikt is de maaginhoud minder zuur en zal calcium minder makkelijk oplossen, waardoor het mogelijk minder goed wordt verteerd.

KER onderzoek

Dit was voor de onderzoekers reden om het effect van omeprazol op de calciumverteerbaarheid bij paarden te onderzoeken. In een onderzoek met vier paarden werd een therapeutische dosis van 4 mg/kg BW/d getest in periodes van drie weken. “De calciumverteerbaarheid daalde van gemiddeld 53,6 % naar 44,0%”, stelden de onderzoekers. Verder vonden ze een stijging van het PTH-gehalte in het bloed, maar dit was niet significant, wellicht door de grote variatie in de resultaten en het kleine aantal dieren.

Hoe interpreteren?

Hoe moet je deze resultaten interpreteren? Ten eerste moet je je realiseren dat dit maar een kleine studie is en dat de resultaten nog niet zijn bevestigd door een vervolgstudie. Dus verder onderzoek is wenselijk voordat er harde conclusies getrokken kunnen worden.

Verder moet je weten dat de calciumverteerbaarheid van rantsoenen sowieso varieert. In de behoeftenormen is rekening gehouden met een gemiddelde verteerbaarheid van 50%. In werkelijkheid zit hier echter veel variatie in, zo was in een studie de Ca-verteerbaarheid van luzerne 72% en die van bermudagras, een tropische grassoort, slechts 40%. De verteerbaarheid wordt ook beïnvloed door het oxalaatgehalte, de calcium-fosfor verhouding, de calcium-magnesium verhouding, vitamine D en zelfs de hoeveelheid calcium in het voer. Als het calciumgehalte in het voer extreem hoog is, wordt er relatief minder van verteerd. Bij het opstellen van behoeftenormen wordt er door het CVB (Centraal Veevoeder Bureau) altijd een veiligheidsmarge aangehouden van 30%. Bovendien is volgens het CVB een kortdurend mineralentekort niet meteen een probleem. Aan de andere kant blijken rantsoenen met uitsluitend ruwvoer vaak (te) weinig calcium te bevatten en hebben rantsoenen met veel granen vaak een ongunstige calcium-fosfor verhouding.

Rantsoencontrole

Wanneer jouw paard langdurig omeprazol moet gebruiken, overweeg dan een rantsoencontrole door een nutritionist. Bij twijfel kan je dierenarts hierin adviseren. Aan de hand van een ruwvoeranalyse en de gehalten van de overige voedermiddelen, wordt het rantsoen doorgerekend en beoordeeld. Als blijkt dat de calciumvoorziening te krap is, kan de nutritionist het rantsoen voor je wijzigen. Rantsoencontrole is des te belangrijker voor groepen paarden die een hogere calciumbehoefte hebben zoals lacterende merries en jonge groeiende paarden.

Lees ook