Ga naar hoofdinhoud

Waarom Horses.nl Premium?

Goede journalistiek heeft een prijs

Door de opkomst van internet en het publiceren van veel gratis informatie via online
kanalen, is er een scheve verhouding ontstaan in de hedendaagse journalistiek. Om de kwaliteit van onafhankelijke berichtgeving te garanderen moet deze verhouding weer worden rechtgetrokken.

We vinden het inmiddels weer normaal om te betalen voor films (Netflix) en muziek (iTunes, Spotify), dus waarom niet voor goede journalistiek? Een goed, onafhankelijk verhaal schrijven gaat niet vanzelf. En geloof het of niet: ook journalisten moeten eten.

Zonder extra steun kan de hippische journalistiek niet functioneren, zoals u dat graag ziet. Snel, analyserend, onafhankelijk met diepgang en duiding. U wilt kunnen vertrouwen op de kwaliteit van onze berichtgeving; wij willen deze waarborgen.

Dit is de reden, waarom sinds enkele weken een deel van onze berichtgeving staat aangemerkt als ‘Premium’. Voor slechts 3,49 euro per maand maakt u een account aan en kunt u weer alle berichten lezen zoals u bent gewend. Tegelijkertijd draagt u bij aan het in stand houden en verder ontwikkelen van kwalitatieve hippische journalistiek.

Aan het woord

Nieuwsgierig, competitief en snel. Flexibel en bereid om vaak alles aan de kant te schuiven met dat ene doel: nieuws brengen. Moeilijke vragen durven stellen, geen genoegen nemen met de voicemail en soms minder leuke reacties op de koop toenemen. Dat zijn de mensen achter Horses.nl.

Een aantal freelancers van Horses.nl deelt wat hen drijft om 24/7 het paardennieuws te volgen en te delen!

Dirk Willem Rosie
Hoofdredacteur Paardenkrant-Horses.nl

Ellem Liem
Freelancer Horses.nl

Laura Spekenbrink
Freelancer Horses.nl

Anne Boogman
Freelancer Horses.nl

Horses.nl Premium

Horses.nl Premium biedt alles wat u niet wilt missen. Achtergronden, interviews, opiniestukken en kijkjes achter de schermen. Snel en betrouwbaar, zoals u van ons bent gewend. Meld u nu eenmalig aan: voor 2,99 per maand hoeft u niets meer te missen!

Registreren voor Horses.nl Premium