Ga naar hoofdinhoud

Wedstrijdreglement ‘Horses Ruitersportwinkel van het Jaar 2019’

Artikel 1: Organisatie

1.1 De organisatie van de ‘Horses Ruitersportwinkel van het Jaar’-Award  is in handen van Eisma Horsesmedia. Het secretariaat van de organisatie bevindt zich bij de uitgever van Eisma Horsesmedia te Doetinchem.

Het correspondentieadres is:

Eisma Horsesmedia
Informaticaweg 3
7007 CP Doetinchem
telefoon 088-2944900
e-mail [email protected]
www.horses.nl

Artikel 2: Deelname

2.1 Aan de wedstrijd kan worden deelgenomen door ruitersportzaken en webwinkels.

2.2 Meedoen kan door het inzenden van een ingevuld formulier, vergezeld van een kwalitatief goede foto (of foto’s) waarop de winkel goed is weergegeven. Daarnaast hebben wij nodig: naam bedrijf, het logo, naw gegevens, website, e-mailadres, gegevens contactpersoon en een korte omschrijving van maximaal 100 woorden waarin u de specialiteiten van de winkel, of u assortiment beschrijft. Indien het gaat om een webwinkel denken wij graag met u mee over de keuze van het beeldmateriaal. Voor het aanleveren van beeldmateriaal kunt u contact opnemen met [email protected].

2.3 De inzender vrijwaart de organisatie van de ‘Horses Product van het Jaar’-Award van copyright-claims op al het ingestuurde beeldmateriaal. Dit materiaal dient dus vrij te zijn van rechten en kan, zonder claims van derden, vrij worden gepubliceerd, zowel in print als op internet.

2.4 Het aanmelden van één winkel is gratis! Voor een tweede winkel is de inzender een vergoeding verschuldigd. Dit betreft 500 euro voor een totaal van twee deelnemende winkels en 950 euro voor deelname met drie winkels. Voor het aanmelden van meer dan drie winkels kunt u contact opnemen met [email protected]. Voor vragen graag contact opnemen met [email protected]. De bedragen zijn exclusief BTW.

2.5 Het ingevulde wedstrijdformulier en de foto’s moeten vóór 1 november 2019 in het bezit zijn van de organisatie.

2.6 Voor de Horses Ruitersportwinkel van het Jaar-Award 2019 kan worden ingeschreven in drie categorieën:

  1. Kleine ruitersportwinkels
  2. Grote ruitersportwinkels
  3. Webshops

2.7 De bepaling van de categorie kleine of grote ruitersportwinkel ligt in handen van de organisatie van de ‘Horses Ruitersportwinkel van het Jaar’-Award. Deze wordt bepaald door vloeroppervlak en/of FTE’s. Hierover kan niet gecorrespondeerd worden.

2.8 De organisatie van de ‘Horses Ruitersportwinkel van het Jaar’-Award behoudt zich het recht voor een project in een andere categorie in te delen dan waarvoor het is ingezonden. De organisatie van de ‘Horses Ruitersportwinkel van het Jaar’-Award is tevens gerechtigd – afhankelijk van het aantal inzendingen – een categorie toe te voegen of te laten vervallen. In het laatste geval worden deze inzendingen in een andere categorie geplaatst.

2.9 De inzender moet bevoegd zijn het product te vertegenwoordigen.

2.10 Een keten kan meerdere vestigingen laten meedingen naar de prijzen.

2.11 Wie het wedstrijdformulier invult en opstuurt dient zich vooraf te vergewissen van het feit dat de eigenaar van de ruitersportzaak of webshop zijn/haar toestemming aan de inzending heeft gegeven.

2.12 Het beeldmateriaal wordt niet teruggezonden.

Artikel 3: Prijs en jury.

3.1 Het secretariaat van de vakjury is ondergebracht bij Eisma Horsesmedia.

3.2 Alle aangemelde ruitersportwinkels en webshops worden genomineerd en verschijnen in het nominatienummer dat wordt verspreid onder de abonnees van De Paardenkrant, De Extra, Dressuur en Bit. Daarnaast maakt een brede online campagne deel uit van het traject. Eisma Horsesmedia zoekt ook de publiciteit buiten de eigen media middels persberichten in andere hippische en landelijke media over de Award.

3.3 De wedstrijd kent een winnaar per categorie. De categoriewinnaars zijn gerechtigd de titel ‘Categoriewinnaar Horses Ruitersportwinkel van het Jaar 2019’ in combinatie met de categorie te voeren.

3.4 Het bedrijf dat volgens de jury het meest innovatief is krijgt tevens een award; de ondernemersprijs. De jury kijkt hierbij naar de mate van bedrijfsvoering, innovativiteit en service.

3.5 De jury kan besluiten een winkel meerdere malen in het echt te bezoeken. Over het bezoek van de jury aan de winkel mag niet worden gecommuniceerd!

3.11 In februari 2020 worden de winnaars bekend gemaakt tijdens een speciale bijeenkomst.

3.12 De beslissing van de jury  is bindend. Hiertegen kan geen bezwaar worden aangetekend.

3.13 Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.

Artikel 4: Overige

4.1 Eisma Horsesmedia behoudt zich het recht voor elk onderdeel van de wedstrijd af te gelasten. Als dat zou gebeuren, worden alle inzenders hiervan in kennis gesteld.

4.2 Deelnemers gaan er impliciet mee akkoord dat hun beeldmateriaal door Eisma Horsesmedia vrij kan worden gebruikt voor publicitaire doeleinden of publicaties in het vakblad of op de website.

4.3 Het nominatie-logo mag alleen gebruikt worden bij de genomineerde winkels. Het winnaarslogo mag alleen gebruikt worden in combinatie met de juiste winkel. Oneigenlijk gebruik van het Horses Ruitersportwinkel van het Jaar-logo of -kwaliteitslabel is niet toegestaan en leidt tot onmiddellijke diskwalificatie en het intrekken van de prijs.

Artikel 5:

5.1 Door deelname aan de wedstrijd verklaart iedere deelnemer zich akkoord met het wedstrijdreglement en het privacystatement van Eisma Eisma Horsesmedia.

5.2 Eisma Horsesmedia BV, en de door haar ingeschakelde hulppersonen en/of derden, zijn op geen enkele wijze aansprakelijk voor enige schade, direct en/of indirect, die voorvloeit uit of op enige andere wijze verband houdt met de ‘Horses Ruitersportwinkel van het Jaar’-Award.

5.3 Meer specifiek is Eisma Horsesmedia BV en de door haar ingeschakelde hulppersonen en/of derden niet aansprakelijk voor enige schade, direct en/of indirect, veroorzaakt door, of op enige andere wijze verband houdende met: – de door haar, uitgekeerde prijzen, – het wijzigen, onderbreken of beëindigen van de actie en/of het wijzigen van de prijzen indien de omstandigheden dit vereisen, – en het onrechtmatig gebruik van onze systemen door een derde.

5.4 Eisma Horsesmedia BV en de door haar ingeschakelde hulppersonen en/of derden zijn niet aansprakelijk voor kosten die winnaars maken in verband met de deelname aan de actie en/of met de aanvaarding en het gebruik van de prijzen.

Artikel 6: Rechten Eisma Horsesmedia

6.1 Eisma Horsesmedia, behoudt zich het recht voor om de actie en elk ander onderdeel van de website, naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving, te beëindigen, te onderbreken of te wijzigen en/of de prijzen van de actie te wijzigen indien de omstandigheden dit vereisen.

6.2 In alle gevallen waarin dit wedstrijdreglement niet voldoet, heeft de uitgever van Eisma Horsesmedia de beslissende stem.