Ga naar hoofdinhoud

RDA organiseert webinar over Zienswijze Plezier voor Mens én Dier

Foto: RDA

De RDA (Raad voor Dieraangelegenheden) heeft in mei van dit jaar op eigen initiatief een zienswijze gepubliceerd over het inzetten van dieren voor sport, ontspanning, traditie en vermaak. Dus onder andere ook voor de paardensport. De Raad organiseert binnenkort (op 10 oktober) een webinar over de Zienswijze.

De RDA, een onafhankelijke raad van deskundigen die bewindspersonen op het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit adviseert over multidisciplinaire vraagstukken op het gebied van dierenwelzijn, heeft in mei van dit jaar een Zienswijze gepubliceerd over het inzetten van dieren voor sport, ontspanning, traditie en vermaak.

Paardensport veel met welzijn bezig

De RDA heeft de zienswijze opgesteld op eigen initiatief. Het onderwerp vloeit voort uit het RDA-onderzoek Staat van het Dier (2019). Daarin is duidelijk gemaakt dat de visie op onze omgang met dieren verandert. Mensen gunnen dieren een goed leven zonder onnodige pijn of stress. “Dat heeft ook consequenties voor activiteiten waarbij dieren worden ingezet voor sport, ontspanning, traditie en vermaak. Als RDA vinden we dat we ons daarover moeten uitspreken”, zegt Ruud Tombrock, executive director Europe bij dierenwelzijnsorganisatie Humane Society International.

Het beeld dat daaruit is ontstaan is het volgende: “We kwamen al snel tot de conclusie dat veel activiteiten jaar in, jaar uit hebben plaatsgevonden zonder veel discussie en belangrijker nog: zonder al te veel aandacht voor het welzijn van de betrokken dieren. Maar er is een verandering gaande, er worden nu meer vragen gesteld”, vertelt de forumvoorzitter. “De aandacht voor dierenwelzijn neemt toe, maar in een aantal sectoren mag dat wel een extra push krijgen. De verschillen zijn groot. We zien activiteiten waarbij de verzorging, gezondheid en het welzijn van dieren heel veel aandacht krijgen, bijvoorbeeld bepaalde paardensportevenementen. Er zijn ook evenementen of activiteiten waar er nog nauwelijks aandacht voor is.”

Belangrijkste conclusies

De belangrijkste conclusies van de RDA luiden als volgt: “Nadelige consequenties voor het dier ten gevolge van sport, ontspanning, traditie en vermaak lijken niet meer als vanzelfsprekend te worden aanvaard in onze maatschappij. De RDA is van mening dat als een dier wordt blootgesteld aan deze activiteiten, aan zes leidende principes moet worden voldaan.”

De zes leidende principes komen voort uit de dierwaardige veehouderij:

Erkenning van de intrinsieke waarde en integriteit van het dier
Goede voeding
Goede omgeving
Goede gezondheid
Natuurlijk gedrag
Positieve emotionele toestand

“Dit om een dierwaardige inzet van de dieren te realiseren. Zijn de activiteiten niet verenigbaar met de leidende principes, dan moet worden bekeken hoe en waar de activiteit kan worden aangepast. Dat kan ertoe leiden dat sommige activiteiten in de huidige vorm niet meer kunnen bestaan en dus zouden moeten veranderen of zelfs zouden moeten stoppen. De RDA wil naar een toekomst toe waar sport, ontspanning, traditie en vermaak plezierig is voor mens én dier. De RDA vindt dat het belang van het dier hier altijd voorop gezet moet worden, zodat dieren alleen nog worden ingezet voor activiteiten waarin zij een positieve staat van welzijn kunnen bereiken en doet daartoe de volgende aanbevelingen.”

Aanbeveling aan de sector: Dierenwelzijnsplan opstellen

De RDA doet de volgende aanbevelingen aan de sector: “De RDA adviseert sectororganisaties om de impact van hun activiteiten op het dier hebben in kaart te brengen, de pijnpunten te onderzoeken en vervolgens een dierenwelzijnsplan op te stellen aan de hand van de leidende principes die in deze zienswijze zijn gepresenteerd. De RDA vindt het van groot belang dat de dierenwelzijnsplannen vervolgens breed toegepast worden in de sector, en doet daarvoor een beroep op het zelfregulerend vermogen van de betreffende sectoren. De RDA adviseert verenigingen binnen de sector vervolgens praktische verenigingsregels op te stellen (bijvoorbeeld middels statuten en reglementen) om het dierenwelzijnsplan ook goed te verankeren in de verenigingspraktijk.”

Aanbevelingen aan de minister

Aan de Minister doet de RDA de volgende aanbevelingen:

  • Een registratieplicht in te stellen voor alle organisaties binnen én buiten sectororganisaties die activiteiten aanbieden of organiseren waarvoor dieren worden ingezet ten be- hoeve van sport, ontspanning, traditie en vermaak.
  • Het zelfregulerend vermogen van de sectoren actief te blijven bevorderen door de ontwikkeling van dierenwelzijnsplannen te stimuleren.
  • Gemeenten bevoegdheden te geven om voor een evenementen vergunning voorwaarden voor dierenwelzijn te stellen, zoals is aanbevolen in de RDA-zienswijze ‘Dieren in het huis van Thorbecke’.

Webinar

Op dinsdag 10 oktober 2023 organiseert de RDA van 10.30 uur tot 11.30 uur een webinar over de RDA-zienswijze Plezier voor mens én dier. Guusje ter Horst neemt deel als tafelgast vanuit de paardensector.

Tijdens het webinar zullen Ruud Tombrock (voorzitter van dit RDA-forum, en in het dagelijks leven Executive Director van Humane Society International, voor Europa) en Bas Rodenburg (lid van het RDA-forum, en in het dagelijks leven hoogleraar dierenwelzijn) de zienswijze kort toelichten. Onder leiding van Margreet Reijntjes wordt vervolgens met tafelgasten Guusje ter Horst (Sectorraad Paarden), Jet Bakels (Immaterieel Erfgoed) en Maarten Reesink (Universiteit van Amsterdam) verder gesproken over de vertaling van de zienswijze naar de praktijk. 

Aanmelden kan via deze link

Lees hier de publieksversie van de zienswijze
Lees hier de gehele zienswijze

Bron: Horses.nl

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.