Dwangsommen voor FEI, Global Champions League en Tops Trading

Het Mededingingscollege van de Belgische Mededingingsautoriteit (BMA) heeft op 13 april 2018 dwangsommen opgelegd aan de FEI en de vennootschapen Global Champions League en Tops Trading Belgium (GCT/GCL). Reden is dat zij geen uitvoering gaven aan de voorlopige maatregelen die het College hen oplegde in zijn beslissing van 20 december 2017.

Deze maatregelen betroffen de groepen ruiters die uitgenodigd moeten worden voor wedstrijden die georganiseerd worden door de Global Champions Tour (de GCT uitnodigingsregels).

Dwangsom

Wanneer voorlopige maatregelen niet worden uitgevoerd, kan de BMA een dwangsom opleggen tot 5 procent van de gemiddelde dagelijkse omzet in België van de betrokken ondernemingen. Op basis van een raming van hun omzet in België is FEI een dwangsom opgelegd van 182 euro per dag tot de voorlopige maatregelen zijn uitgevoerd.

Uitnodigingsregels

Het College aanvaardde dat GCT/GCL de uitnodigingsregels niet unilateraal kunnen wijzigen, maar initiatieven konden nemen om het beoogde resultaat te benaderen. Op basis van de hen toegerekende omzet werd een dwangsom opgelegd van 466 euro per dag tot het auditoraat oordeelt dat zij de maatregelen redelijkerwijze hebben uitgevoerd.

Bron: Persbericht

Reageer
Discussie zien we graag op Horses, maar wel met respect voor elkaar. Wij vragen daarom om onder volledige naam te reageren. Reacties zonder naamsvermelding kunnen zonder opgave van reden worden verwijderd. Om de toegankelijkheid en leesbaarheid van de discussie te bevorderen geldt een maximale reactielengte van 250 woorden. Lees hier alle voorwaarden.