Vleessector komt na schandalen met eigen gedragscode

De vleessector komt met een eigen gedragscode. Deze moet er onder meer voor zorgen dat dierenwelzijn beter wordt gerespecteerd en dat de risico’s op voedselfraude in de keten minder worden. Leden van de Centrale Organisatie voor de Vleessector (COV) schaarden zich tijdens de jaarlijkse vergadering achter de code.

De afgelopen tijd kwamen meerdere schandalen in de vleessector aan het licht. Onder meer in België was sprake van grove misstanden in slachthuizen. In Nederland was enkele jaren geleden sprake van fraude met paardenvlees.

Misstanden melden

Het wordt met de code in de hand voor medewerkers in de vleessector eenvoudiger om misstanden te melden. Bedrijven die vlees verwerken hebben daarnaast afgesproken dat partijen waar zij zaken mee doen dezelfde controles met betrekking tot voedselveiligheid moeten hanteren als zijzelf. Dat gaat om partijen die vlees aanleveren, maar ook om partijen aan wie het verwerkte vlees wordt verkocht.

Imago vleessector

De COV spreekt van een gids voor gepast gedrag en correct handelen. De code moet onder meer helpen voorkomen dat het imago van de vleessector wordt geschaad door ‘onzorgvuldig handelen’ van partijen in de keten.

Bron: Telegraaf/COV

Reageer
Discussie zien we graag op Horses, maar wel met respect voor elkaar. Wij vragen daarom om onder volledige naam te reageren. Reacties zonder naamsvermelding kunnen zonder opgave van reden worden verwijderd. Om de toegankelijkheid en leesbaarheid van de discussie te bevorderen geldt een maximale reactielengte van 250 woorden. Lees hier alle voorwaarden.