Ga naar hoofdinhoud

Kans op dopingcontrole slechts één procent

Foto Lonneke Ruesink

Terwijl in verschillende sportdisciplines het dopingvuur hoger oplaait dan ooit, blijft het binnen de hippische wereld angstvallig stil. De afgelopen Olympische Spelen waren volgens de gedane controles dopingvrij. Maar hoe slagvaardig is de KNHS binnen de regionale- en nationale breedtesport als het gaat om het opsporen van ongeoorloofde middelen.

Middels de KNHS-versie van het Nationaal Dopingreglement Nederlandse Sport poogt de hippische sportfederatie het gebruik van ongeoorloofde middelen een halt toe te roepen. Verspreid over het land vinden het gehele jaar door controles plaats. Uit beschikbaar gestelde cijfer blijkt dat er afgelopen jaar 117 controles hebben plaatsgevonden. “Tijdens een geprikte wedstrijd vinden er gemiddeld vier controles plaats. Vorig jaar kwam het neer op 117 KNHS en KWPN controles. Daaruit zijn vier positieve gevallen naar voor gekomen. Deze vallen onder het KNHS-tuchtrecht en de opgelegde straffen worden gepubliceerd in de PaardenSport”, aldus KNHS persvoorlichter Jacques Verkerk.

Wanneer deze 117 controles in de context geplaatst worden, krijgt het getal plots een volledig andere waarde. Op ruim 700.000 starts hebben 117 controles plaatsgevonden. Dat houdt in dat de kans op een controle minder dan 1% bedraagt. Daartegenover staat dat het aantal positieve gevallen binnen deze 117 controles één op dertig is. “Wat ons tegenhoudt om meer controles uit te voeren is vooral een financiële kwestie. De bevoegde dierenartsen kosten geld, net als iedere controle”, aldus perswoordvoerder Jacques Verkerk.

Lees vandaag meer in De Paardenkrant.

Topics van dit bericht

Selecteer een topic en vind alle berichten over dit onderwerp onder "Mijn nieuws".
Lees meer over topics .

2 reacties op “Kans op dopingcontrole slechts één procent

 • Corrie Wouters

  Betreft: brief verstuurd naar alle betrokken instanties betreft paspoortcontrole in de hippische sport.

  Ruim vijf jaar geleden is de Stichting Hippische Juryleden opgericht. De stichting is uitgegroeid tot een belangenbehartiger die de aangesloten 1400 juryleden (officials bij de KNHS of bij de FNRS) een platform biedt voor meningsvorming en uitwisseling van ervaringen. Daarnaast is de stichting een klankbord voor alle zaken die juryleden in het veld tegenkomen. De stichting is als officiële belangenorganisatie voor juryleden van de hippische sport bij de NOC*NSF aangemeld.

  Binnen het KNHS-jurycorps, de veterinaire wereld en binnen de ruitergroep speelt de discussie over controle van de jaarlijks verplichte entingen van paarden/pony’s die aan wedstrijden deelnemen.

  Conform het algemeen wedstrijdreglement 2010 van de KNHS:

  – Artikel 11, lid Juryleden kunnen tijdens wedstrijden volgens artikel 47 controleren op de aanwezigheid van de benodigde wedstrijddocumenten en of de gegevens hierin correct zijn geregistreerd.

  – Artikel 47, lid 3 (Controle op wedstrijddocumenten)

  In het paardenpaspoort dient een geldig overzicht te zijn geregistreerd van de aan het paard toegediende vaccinaties, inclusief de verplicht gestelde vaccinaties tegen influenza.

  a. De basisvaccinatie tegen influenza bestaat uit twee inentingen, die minimaal 21 en maximaal 92 dagen na elkaar moeten zijn toegediend. In de periode tussen deze twee entingen mag het paard niet op wedstrijden worden uitgebracht.

  b. Vervolgens dient jaarlijks de vervolgenting te zijn gegeven (voorbeeld: wanneer een paard op 1 maart 2010 is geënt, dan dient de vervolgenting op uiterlijk 1 maart 2011 plaats te vinden).

  c. Een vaccinatie dient minimaal zes dagen voor de (eerste) wedstrijd(dag) te zijn toegediend.

  d. Vermeldingen van vaccinaties zijn uitsluitend geldig wanneer deze zijn voorzien van de sticker met het batchnummer van de entstof, de datum van de enting en de handtekening en het (praktijk)stempel van de dierenarts, die de vaccinatie heeft toegediend.

  Concreet: juryleden kunnen worden gevraagd (opgedragen) de entingen van paarden op juistheid te controleren. In de praktijk levert dit de volgende problemen op:

  1. Het jurylid heeft vaak geen tijd voor een goede en efficiënte controle. Wedstrijd organisatie niet bevoegd:

  Paspoorten worden afgegeven op het wedstrijdsecretariaat bij aanmelding van de ruiter. Juryleden kunnen in principe deze paspoorten controleren voor aanvang van de wedstrijd/rubriek nadat ze zijn ingeleverd. Aangezien rubrieken vaak diverse uren in beslag nemen, zijn lang niet alle ruiters aangemeld cq de paspoorten ter controle afgeven, vóór de wedstrijd begint. Efficiënte controle van de paspoorten van de later startende paarden, moet dan op het wedstrijdterrein geschieden (tijdens de reeds gestarte rubriek), voorafgaande aan de start van de ruiter met het desbetreffende paard. Het huidige wedstrijdregiem is dermate strak (dressuur 8 combinaties per uur, ofwel 7,5 minuut per combinatie) dat dit ten koste gaat van de kwaliteit van jurering. Een proef duurt gemiddeld, wanneer er niets mis gaat, 6 minuten. De resterende tijd is hard nodig om het wedstrijdresultaat van de voorgaande combinatie correct af te werken en ter voorbereiding op de nieuwe combinatie. (Klopt het protocol, is het juiste paard in de ring, klopt het harnachement, in het paard in goede conditie, etc.)

  2. Onduidelijkheid over de richtlijnen.

  Artikel 47, lid 3, is duidelijk: na de basisvaccinatie (2 entingen met een omschreven maximale en minimale tussentijd) is de enting jaarlijks verplicht. In de praktijk blijkt echter dat er een bijkomende (ongeschreven???) regel wordt gehanteerd dat de vaccinaties over de voorgaande 10 jaar in orde dienen te zijn. Zo niet, dan volgt zoals in de praktijk is gebleken tijdens onder andere kampioenschappen, uitsluiting van wedstrijddeelname.( De KNHS wijst voor wedstrijden categorie 1 en een beperkt aantal wedstrijden categorie 2 en 3 (w.o. de Regio- en KNHS-kampioenschappen) een Federatievertegenwoordiger aan. Deze vertegenwoordigt de KNHS op de wedstrijd.)

  Het is, gezien de onduidelijkheid van deze richtlijn, maar ook gezien van het gestelde onder punt 1 van deze brief, voor juryleden onmogelijk om op dit punt adequaat te handelen.

  Daarnaast is ook de zingeving van de 10-jaar richtlijn onduidelijk. Dit tijdspad zegt niets over het welzijn van het paard en is derhalve volledige overbodig .

  3. Niet deskundig.

  Artikel 47, lid 3, sub. d geeft een technische omschrijving van de vaccinatie. Een jurylid is niet opgeleid om deze omschrijving te interpreteren. Elke fabrikant van entstoffen hanteert naast een eigen merknaam ook eigen codes die zelfs voor een dierenarts niet altijd duidelijk zijn. Genoemd artikel geeft min of meer een garantie op de correctheid doordat een handtekening van de behandelend dierenarts verplicht is. Helaas is tijdens een wedstrijd niet te verifiëren of deze gegevens (handtekening en stempel dierenarts) wel juist zijn. Met andere woorden: de controle op correctheid van de entingen faalt hier volledige. Het blijft immers een zaak van ‘vertrouwen’.

  Gezien het bovenstaande lijkt bijstelling van de huidige controle zeer gewenst. Daarin wil de Stichting Hippische Juryleden graag met uw organisatie samenwerken. Net als u hebben wij het dierenwelzijn hoog in het vaandel staan. Wij willen ons daarvoor sterk maken met een vaccinatieregeling die in het veld adequaat uitvoervaar is.

  Onze punten van aanpassing van (artikel 47 ) in het huidige KNHS-reglement zijn:

  1. Juryleden dienen een aanvullende scholing te krijgen op het gebied van paspoortcontrole.

  2. Gecommuniceerd te worden met de ruiters zodat de paspoorten tijdig, voordat de wedstrijd start door een jurylid kunnen worden gecontroleerd.

  Voor ruiters die zich aanmelden nadat de wedstrijd is gestart, vindt de paspoortcontrole na afloop van de desbetreffende rubriek plaats.

  Een alternatief is dat juryleden tijdens de proef meer tijd krijgen voor een adequate paspoortcontrole. Dit betekent dat er (bij de dressuur) minimaal 8 minuten per deelnemer wedstrijdtijd beschikbaar is ofwel dat er maximaal 7 combinaties per uur starten.

  3. Op basis van een wetenschappelijke onderbouwing van uw organisatie, wordt het ongeschreven controlecriterium van 10 jaar voor de basisenting, teruggebracht naar 5 jaar.

  4. Meer I&R controleurs aanstellen. Er zijn opheden 34 I&R controleurs, die maar 2 % van de totale starts controleren. Dat is een wegcijfer geheel. 98% wordt nooit gecontroleerd. Zeer onbetrouwbaar!

  Het spreekt voor zich dat uw reactie meer dan van harte welkom is. Samen optrekken, samen veranderingen bewerkstelligen is immers in uw en ons belang, maar bovenal in het belang van om een Faire sport mogelijk te maken.

  Met vriendelijk groet,
  Corrie Wouters
  voorzitter SHJ
  Stichting Hippische juryleden.

 • jos wouters

  Op 11 februari op knhs centrum een afspraak gehad ,dhr Luiken en dhr Naber,over diverse om de sport en wedstrijd terugloop te stoppen.
  Ik heb ook aangehaald dat de verplichting om twee boxen door een organisatie ter beschikking te moeten stellen ivm doping controle bijna niet te doen is.
  Verder vind ik het onacceptabel dat de basis sport op doping gecontroleerd wordt.
  Wat zou een basis ruiter hier aan hebben.Misschien handig dat elke dierenarts die een paard behandeld ,op de hoogte is wat wel of niet gebruikt mag worden bij een behandeling.Iemand die de boxen op een manege verhuurd en vol staat,moet weer iets verzinnen om bij een 2 of 3 daags concour deze boxen vrij te houden.Mijn inziens moeten we een stap hoger kijken.Maar laat eens duidelijk worden wat we onder doping verstaan.En kan een dierenarts niet op de vinger getikt worden ,omdat niet veel mensen weten of er iets verkeerds ingespoten of voor geschreven wordt.
  Dan de controles op de kampioenschappen,ik vind dat controles op entingen bij de selecties moet gebeuren,gelijk bij de eerste selectie,dat voorkomt een boel ellende.Maar niet kijken of een enting in een boekje staat ,ook daadwerkelijk het desbetreffende dier en chipnr controleren,want dit gebeurd helaas zelden.
  Verder wil ik nogmaals benadrukken dat de entingen zetten in een boekje,niks voorsteld.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Lees ook